นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1921
ความเห็น: 0

โครงการพัฒนาสมรรถนะสากล PSU-USM-UMT ปี 2557

          ตามที่ภาควิชาวาริชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล ให้กับนักศึกษา
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มาตั้งแต่ปี 2553     โดยจัดให้นักศึกษา
เดินทางไปทัศนศึกษา ณ Universiti Sains Malaysia (USM) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ต่อมาคณาจารย์และนักศึกษาจาก USM เดินทางมาเยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในลักษณะเหย้าเยือนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี นั้น
         ในปี 2557 นี้    ภาควิชาวาริชศาสตร์ได้ขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยที่สาม
คือ
 The  School  of  Marine  Science  and  Environment,  Universiti Malaysia
Terengganu (UMT)   โดยยังคงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและด้านวิชาการ
ร่วมกันทั้งสามมหาวิทยาลัย  โดยมุ่งหวังว่าโครงการ
พัฒนาสมรรถนะสากล PSU-USM-UMT:
towards natural resources sustainability and cultural diversity   ซึ่งภาควิชาฯ
ได้จัดขึ้นในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557  จะกระชับความร่วมมือระหว่างทั้งสามมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่ IMT-GT   และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น 1 ใน 6 Working Group ของ
IMT-GT     และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสามมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสอดรับกับการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community)    ที่กำลัง
จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

**เชิญชมภาพบรรยากาศระหว่างดำเนินกิจกรรม (วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557) ได้เลยค่ะ**
 


 


 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมิน

 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่างๆ  โดยการใช้แบบสอบถาม
 
รายการประเมิน
PSU
USM
UMT
1. ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่าง ๆ
    ในมหาวิทยาลัย
82.08%
95.43%
95.24%
2. ระดับความพึงพอใจต่อประโยชน์
     จากการทัศนศึกษานอกสถานที่
83.64%
87.67%
86.67%
3. ระดับความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์ 
    มิตรภาพ และความเข้าใจระหว่างกัน
89.24%
90.75%
90.14%
ค่าเฉลี่ย
84.99%
91.28%
90.68%

 

    

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 June 2014 15:09 Modified: 20 June 2014 11:16 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 จารี ทองสกูล, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ