นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1939
ความเห็น: 1

กิจกรรมโครงการอบรมกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ปี 2556

           ภาควิชาวาริชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาของภาควิชาฯ ทั้งทางด้านวิชาการและด้านกิจกรรม
ต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการออกร้านวาริชซีฟู้ด ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วง
งานเกษตรภาคใต้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
           ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการ
อบรมกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)    สำหรับนักศึกษาภาควิชา
วาริชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบการ
และการบริหารจัดการธุรกิจ และมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ
และเป็นมืออาชีพ        ซึ่งถือเป็นการสนองนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น  ภาควิชาฯ จึงได้
เรียนเชิญ คุณณัฏฐ์  เศวตรพีพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์   มาเป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซักถามในรายละเอียดต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556   เวลา 18.00  -20.00 น.   
ณ ห้อง ท. 260 คณะทรัพยากรธรรมชาติ    โดยมีหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้
          - แนวคิดการวางแผนการจัดการธุรกิจ
          - การบริหารทรัพยากรบุคคล
          - คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
          - การบริหารจัดการด้านตลาดและผลิตภัณฑ์
          - การบริหารจัดการด้านปฏิบัติการและการผลิต
          - การบริหารจัดการด้านการเงิน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมนี้
          1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการประกอบการ
          2. นักศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ
          3. นักศึกษาสามารถดำเนินธุรกิจร้านวาริชซีฟู้ด ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21
              ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  โดยการใช้แบบสอบถาม 
         
1.
การได้รับความรู้ ความเข้าใจในการประกอบการและทักษะ                          82.68%

              ในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมอย่างเป็นระบบจากกิจกรรมครั้งนี้          
          2. ความพึงพอใจกับรูปแบบการจัดกิจกรรมครั้งนี้                                           78.67%
          3. ความพึงพอใจกับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้                                     71.33%
          4. ความพึงพอใจกับระยะเวลา (2 ชั่วโมง) ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้                  78%
          5. ความสามารถวางแผนการจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21      78%
              อย่างเป็นระบบได้  หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้        
          6. กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการประกอบอาชีพอิสระหลังจาก             74.67%
              สำเร็จการศึกษา 
          7. ความประสงค์จะให้ภาควิชาฯ จัดอบรมโครงการบริหารจัดการธุรกิจ            96.67%
              ขนาดย่อม (SMEs) ในระดับที่สูงขึ้นเพิ่มเติม       
         
 **เชิญชมภาพกิจกรรม ได้เลยนะคะ
 
 
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2556 16:29 แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2556 16:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 fruity, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Baby (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
28 พฤศจิกายน 2556 10:10
#94623

เยี่ยมค่ะน้องเจ ช่วงนี้มาแรงแซงทางโค้งน้องซูซี่ไปเรียบร้อยแล้ว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ