นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2186
ความเห็น: 0

กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล : ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย ปีการศึกษา 2556

                 ตามมติคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2552 ให้ภาควิชาฯ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการตอบสนองมติดังกล่าว ภาควิชา
วาริชศาสตร์จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลสำหรับนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์  
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
และกิจกรรมทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย
                 สำหรับในส่วนของกิจกรรมทัศนศึกษาประเทศมาเลเซียนั้น เป็นโครงการต่อเนื่องที่
จัดขึ้นหลังจากกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ  ภาควิชาวาริชศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม
นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาวาริชศาสตร์ จำนวน 60 คน ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ เมืองปีนัง 
โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้งทางวิชาการและทาง
วัฒนธรรมกับ Universiti Sains Malaysia (USM)
ประเทศมาเลเซีย  ในระหว่าง
วันที่ 21-23 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง
ในต่างประเทศ
และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาอีกด้วย

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมนี้
          1. นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสมรรถนะสากล และมีแรงบันดาลใจ ที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน
              และพัฒนาสมรรถนะสากลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

          2. นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาสมรรถนะสากล
          3. นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น
          4. นักศึกษาสามารถนำสมรรถนะสากลมาเสริมสร้างความโดดเด่นให้แก่ตนเอง และสามารถ
              แข่งขันอย่างสร้างสรรค์ในสังคมได้
 
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  โดยการใช้แบบสอบถาม  
          1. ความเหมาะสมของสถานที่ในการทัศนศึกษา                                      80%

          2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทัศนศึกษา (3 วัน 2 คืน)              72%
          3. ความพึงพอใจของอาหารที่บริการระหว่างการทัศนศึกษา                    80%
          4. ความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัททัวร์                                     80%
          5. การใช้ประโยชน์จากการอบรมภาษาอังกฤษ                                       80%
          6. การได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร   78%
              กับเพื่อนชาวต่างชาติ                                                        
          7. ความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาและการนำไปใช้                                   80%
          8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาครั้งนี้                                          82%
 
**เชิญชมภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้งทางวิชาการและทางวัฒนธรรมกับ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย และ ทัศนศึกษาดูงาน ณ เมืองปีนัง  ได้เลยค่ะ..


 
 
 

 
 
           ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน ร่วมกันระหว่างนักศึกษาจาก PSU และ USM ไปศึกษายังสถานที่
ต่าง ๆ เช่น  กิจกรรม Exploring Georgetown:
a world heritage site, ป้อมปืนฟอร์ต คอร์นวอลลิส
(Fort Cornwallis),  โบสถ์เซนต์จอร์จ
(St. George’s Church), ปีนังฮิลล์ (Penang Hill),  วัดเขาเต่า
(Kek Lok Si Temple)  เป็น
วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนัง  ซึ่งตั้งอยู่ที่ Air Itam
ใกล้ๆกับ ปีนังฮิลล์,
วัดไทยไชยมังคลาราม, วัดธรรมิการาม (วัดพม่า)  และร้านช็อคโกแลต  
 

 

 

 หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2556 13:29 แก้ไข: 26 พฤศจิกายน 2556 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 **ซูซี่**, Ico24 Baby, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ