นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2131
ความเห็น: 1

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2556

             ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2556    ขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
เวลา 14.45-17.00 น. ณ ห้อง ท.260  โดยการดำเนินกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ช่วง
คือ กิจกรรมช่วงแนะนำภาควิชาฯ และนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
             การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภาควิชาฯ จะช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการศึกษา การดำเนินชีวิต  เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
สถาบันการศึกษา  ดังนั้นภาควิชาวาริชศาสตร์  จึงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2556    เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล
พื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น  เช่น  แนวทางการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวาริช-
ศาสตร์    ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถวางแผนการเรียนของตนเอง
ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักสูตร รวมทั้งปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ
ของภาควิชาฯ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาฯ ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีศักยภาพสูงสุด
             การดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในภาควิชาฯ  และนักศึกษารุ่นพี่ มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง เรื่อง
การแต่งกายชุดนักศึกษาที่สุภาพ เรียบร้อย

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมนี้

            นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการแผนการเรียนของนักศึกษาและปฏิบัติตน
ได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติของภาควิชาฯ

 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ โดยการใช้แบบสอบถาม
เท่ากับ
87.49 + 7.42%

***เชิญชมภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมได้เลยค่ะ***

 

**กิจกรรมช่วงแนะนำภาควิชาฯ**

..กรรมการพัฒนานักศึกษาแนะนำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของภาควิชาฯ..

 

..พี่พบน้อง และแนะนำชมรมวาริชศาสตร์ ..

  (โดยนักศึกษาและประธานชมรมฯ)

 

 

 

**นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา**

 

 

...รวมภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ....

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มิถุนายน 2556 13:30 แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2556 16:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
เบิ้ม วาริช ๖ [IP: 1.20.0.144]
20 มิถุนายน 2556 13:44
#89225

ภาพเล็กไปน่ะคับ..ขยายดูก็ไม่ได้ด้วย...คนแก่มองไม่เห็นเลยครับ...(ฮาาาาา)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ