นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2501
ความเห็น: 2

โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

โลกร้อนเรื่องใกล้ตัว

   

                ภาควิชาวาริชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ครอบคลุมทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงการจัดการทรัพยากรทางน้ำ ภาควิชาฯ มีนโยบายพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้มแข็งและทันสมัย ทั้งในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ  ภาควิชาฯ จึงได้จัดกิจกรรม โครงการ Global-to-local research under present/future climate regimes: issues needed for Thailand  ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552  ณ ห้อง ท.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อมูลปัจจุบันของภาวะโลกร้อน แนวทางบรรเทาความรุนแรง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับวิทยากรในประเด็นที่สนใจ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  โดยภาควิชาฯ ได้เรียนเชิญ ดร.อัศมน  ลิ่มสกุล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ    จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก มาเป็นวิทยากรบรรยายสัมมนา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน    
              
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก (global problem) ซึ่งทุกประเทศได้รับผลกระทบทั่วกัน แต่จะมีขนาดความรุนแรงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์  ภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมนุษย์ เนื่องจากอุณภูมิที่สูง มีผลต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ ฤดูกาล ปริมาณน้ำฝน รวมถึง ระดับน้ำทะเล การไหลและหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้ระบบนิเวศบางแห่งเกิดการเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้อีก ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การเพิ่มขึ้นของปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases) ในบรรยากาศ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) หรือ ภาวะโลกร้อน (global warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ออกมาให้ความร่วมมือเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้มนุษย์ช่วยกันดูแลรักษาโลกของเรา โดยการเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวเราก่อน เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโลกด้วยเช่นกัน 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารประกอบการบรรยายโดย Downloadข้อมูลได้ที่    (http://share.psu.ac.th/file/malee.j/climate+change.pdf)

ชมภาพบรรยากาศการสัมมนาข้างล่างนี้ค่ะ

 
 
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2552 16:18 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2552 16:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
26 พฤศจิกายน 2552 08:26
#51358
Kp-icon-4

แวะมาให้กำลังใจ น้อง J จ้า! ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาเขียนแบ่งปันกันอีกนะค่ะ ^_^

Heart Images Free Pics View Photos

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.122.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ