นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ป้าปุ๊ย
Ico64
พรพิศ เรืองขจร
นักวิชาการโภชนาการชำนาญการพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 3061
ความเห็น: 0

สมการแห่งความสำเร็จ!

สมการแห่งความสำเร็จ

                หลายวันก่อนพี่ภัคจิรา (หัวหน้างานโภชนาการ) อ่านเจอบทความเรื่องนี้ซึ่งเป็นคอลัมภ์เล็กๆ ในหนังสือของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อลองอ่านดูแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจ และมองเห็นความเป็นจริง  งานหลายอย่างที่เราทำไปแล้วประสบความสำเร็จหรือแม้แต่ล้มเหลวไม่เป็นท่า  ล้วนแล้วมาจากสมการแห่งความสำเร็จทั้งสิ้น            

ความสำเร็จของชีวิต =  ความสามารถ (Ability),  ความพยายาม (Effort)  และทัศนคติ (Attitude)

                จากหนังสือเรื่อง  A Passion for Success ซึ่งเขียนโดย Kazuo Inamori ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จท่านหนึ่งในญี่ปุ่น และในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่เล่าถึงหลักคิดและแนวทางในการดำรงตนและการทำงานให้ประสบความสำเร็จโดย    รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นผู้นำมาขยายความไว้น่าสนใจคือ

  • ความสามารถ (Ability) เป็นไปได้ตั้งแต่ 1 – 100 ทำไมถึงไม่เริ่มจาก 0 ก็เพราะผู้เขียน (หมายถึง Kazuo Inamori) เชื่อว่าไม่มีใครในโลกที่เกิดมาโดยไม่มีความสามารถใดๆ  เพราะมนุษย์คือสิ่งวิเศษที่ธรรมชาติสร้างขึ้น   แม้แต่คนที่อาจได้ชื่อว่าฉลาดน้อยที่สุด แต่ก็อาจจะมีพรสวรรค์บางอย่างก็เป็นไปได้
  • ความพยายาม (Effort)  อาจให้คะแนน 0-100 สำหรับคนที่ฝันหวานแต่ไม่ลงมือทำอะไรเลย  ก็ถือว่ามีค่าเท่ากับศูนย์  แม้ว่าจะให้คนอื่นทำ แต่แท้ที่จริงแล้วก็ยังต้องมีการมอบหมาย  มีการติดตามผล  นั่นคือต้องมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ทัศนคติ (Attitude)  การมองโลกในด้านดี  มุ่งมองหาโอกาสใหม่ๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหาเดิม โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแต่สนุกกับมันถ้าจะให้คะแนนอาจมีค่าได้ตั้งแต่ – 100 จนถึง + 100 ย่อมแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความคิดจิตอกุศล  คิดลบ คิดไม่ดี คิดฉ้อฉล  ย่อมส่งผลในทางที่ไม่ดี

พอมองเห็นภาพเหมือนกันหรือไม่ค่ะ  ป้าปุ๊ยคิดว่าเราใช้สมการนี้ในการทำงานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน  แต่อาจใช้อย่างไม่รู้ตัวและไม่ได้กำหนดคะแนน ฉะนั้นงานบางอย่างอาจสำเร็จในบางคน แต่สำหรับบางคนอาจไม่ประสบผลสำเร็จแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราหรือหน่วยงาน

ต้องท้าวความหน่วยงานนิดหนึ่ง ภายในงานโภชนาการเรามีบุคลากรทั้งหมด 62 ชีวิต โดยแบ่งเป็นระดับปฏิบัติการ 50 คน ระดับหัวหน้าอีก 12 คน จะแบ่งหน่วยย่อยๆ หลักอยู่ด้วยกัน  3  หน่วย คือ

- หน่วยผลิตอาหาร  : ตามชื่อเลยค่ะมีหน้าที่ผลิตอาหารทุกประเภท ที่ให้บริการในโรงพยาบาลตั้งแต่อาหารผู้ป่วยที่กินเองทางปาก, อาหารทางสายให้อาหาร, นมผสมและสารละลายเกลือแร่ และอาหารจัดเลี้ยงงานประชุมสัมมนาในโอกาสต่างๆ ฯลฯ

- หน่วยบริการอาหารผู้ป่วย  แน่นอน บริการอาหารทุกประเภทที่หน่วยผลิตฯ ผลิตออกมา พร้อมทั้งติดตาม  รับรู้ รับทราบความต้องการของผู้รับบริการ  และนำข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ มาแจ้งแก่    ผู้ควบคุมงานเพื่อพัฒนาโดยเป็นการสนับสนุนการรักษาของแพทย์ก็จะทำทันที

- หน่วยควบคุมคุณภาพ   มิได้หมายความว่ามีหน้าที่ควบคุมสองหน่วยแรก  แต่เป็นการจัดรายการอาหาร  จัดซื้ออาหารทั้งสดและแห้ง  ติดตามตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให้ได้คุณภาพดี ราคาพอสมควร พร้อมใช้งาน

ในแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 20-25 ชีวิตและมีโภชนากรควบคุมดูแล (อย่างใกล้ชิด)  ซึ่งการทำงาน โอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องต้องมีแน่นอน    หน่วยงานก็ถือเป็นความท้าท้าย (ของหัวหน้างาน..!) ที่จะหากลยุทธ์ กลวิธี  กลอุบาย เพื่อจะทำให้งานต่างๆ ที่เป็นปัญหาขับเคลื่อนต่อไปได้ 

เช้าวันหนึ่งหัวหน้างานของดิฉัน  เกิดปิ๊ง!ไอเดียใหม่คือขอให้ทีมโภชนากรช่วยกันคิดโครงการประจำเดือนคนละ 1 โครงการ โดยให้ใช้กระบวนการ PDCA  และให้แนวคิดพวกเราว่าอาจเริ่มจากที่เราคิดว่าเรื่องนั้นๆ เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่พบบ่อย หรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ มาเขียนเป็นโครงการ

ลองคิดดูสิค่ะ!  โภชนากรมีจำนวน  9 คนๆ ละ 1 เรื่อง/เดือน เรานำปัญหามาแก้ไขได้เดือนละ 9 เรื่อง  และที่สำคัญปัญหาและอุปสรรคโภชนากรไม่สามารถแก้ไขได้แต่เพียงผู้เดียว   เพราะเราเป็นผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และ การจะทำให้แต่ละโครงการสำเร็จตัวเราเองจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอด  โดยใช้สมการแห่งความสำเร็จแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว  

ตัวอย่างโครงการที่ขจัดปัญหาและมีความสำเร็จ อย่างเช่น

- Low  K  OK ทุกเคส  

: เป็นโครงการการพัฒนาสูตรอาหารทางสายฯ สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา Potassiumในเลือดสูง

- สบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

: เป็นการจัดทำมาตรฐานการคำนวณพลังงานและสารอาหารสำหรับผู้ป่วยที่แพทย์สั่งบ่อย

- อุ่นก่อนเสิร์ฟ  รสชาติคงเดิม

 : ถ่ายทอดเทคนิคการอุ่นอาหารอย่างไรไม่ให้รสชาติและลักษณะของอาหารเปลี่ยนไป  ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยผลิตอาหาร

- กระผมพร้อมเสมอสำหรับลูกค้า

 : กระตุ้นจิตสำนึก การรับมอบและส่งมอบอาหารทางสายฯ จากหน่วยผลิต และบริการผู้ป่วยได้ทันเวลา ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์

- ตามติด..พิชิตใจ

:  พัฒนาเทคนิคการบริการอาหารผู้ป่วย มีการติดตาม รับทราบข้อเสนอแนะแจ้งมายังโภชนากรเพื่อปรับปรุงได้ทันเวลา

- ผลิตพอดี...ลดต้นทุนลดความเสี่ยง

: บริหารจัดการให้การผลิตพอดีกับความต้องการ ทันเวลา ตรวจสอบได้

- เพิ่มมูลค่าด้วยการแยก (ขยะ)

: บริหารจัดการแยกภาชนะบรรจุต่างๆ ที่เข้ามาในงานโภชนาการ เช่น ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก ฯลฯ  ในส่วนที่ต้องทิ้ง, นำกลับมา recycle ใช้ในหน่วยงาน, แยกสำหรับส่งขายเป็นขยะ recycle เป็นต้น

จากจุดเริ่มต้นกว่าแปดเดือนโครงการต่างๆ มากกว่า 72 โครงการ (ไม่มีแนวโน้มจากหัวหน้างานว่าให้เราหยุดคิด!) ทีมงานร่วมกันคิด   แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จไปทุกโครงการ  ซึ่งหลายๆ ปัญหายังเป็นความท้าท้ายของทีมงาน ถึงแม้เราจะไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องของสมการนี้ตามหลักคณิตศาสตร์ แต่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าการจะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมองดี ความสามารถเด่น เพียงอย่างเดียว ความพยายาม และทัศนคติ ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เราประสบความสำเร็จ...

 


ที่มา  : www.siamhrm.com/report/article  

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): เบบี๋หวานเย็น
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มกราคม 2555 17:43 แก้ไข: 27 มกราคม 2555 17:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ