นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

(1) สวัสดิภาพของสุกร ตอนที่ 2

3. ข้อกำหนดหรือเกณฑ์สวัสดิภาพของสัตว์ในประเทศไทย กรมปศุสัตว์ได้ออกระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุกรไว้ในปี พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1. ความคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพของสุกร ณ สถานที่เลี้ยง 1.1 ด้านบุคลากร ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 29 สิงหาคม 2554 08:14 แก้ไข: 29 สิงหาคม 2554 08:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) สวัสดิภาพของสัตว์ (Animal welfare) ตอนที่ 1

ส่วนที่ 1 สวัสดิภาพสุกร ตอนที่ 1 ในระบบการเลี้ยงสุกรในปัจจุบันจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีตลาดรองรับที่แน่นอน เลี้ยงไว้เพื่อขาย คงไม่มีใครเลี้ยงหมูไว้ดูเล่น มีเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ อีตาชายนายหนึ่งได้มีการเลี้ยงหมูไว้ในบ้าน เขาเลี้ย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 27 สิงหาคม 2554 09:37 แก้ไข: 27 สิงหาคม 2554 09:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ (organic or Greenfarm)

ปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดกฎเกณฑ์ของฟาร์มเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ด้วย (มกอช 9000 เล่ม 2-2548) โดยให้คำนิยามของปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic livestock) คือระบบการจัดการการผลิตปศุสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างผืนดิน พืช และสัตว์ที่เหมาะสม เป็นไปตามสรีร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 25 สิงหาคม 2554 21:40 แก้ไข: 25 สิงหาคม 2554 21:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อันตรายจากการบริโภคเนื้อสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดง

สารเร่งเนื้อแดง(Beta gonists) จัดอยู่ในกลุ่มของ adrenaline drug หรือ sympathomimetic amine เช่นเดียวกับ adrenaline, amphetamine (ยาบ้า) และ Ephedrine (ยาอี) เป็นเคมีภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เป็นยารักษาโรคหอบหืดในคน แต่ผู้เลี้ยงสุกรได้รั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 22 สิงหาคม 2554 19:05 แก้ไข: 22 สิงหาคม 2554 19:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การแบ่งเกรดสุกร

ตามมาตรฐานการแบ่งเกรดสุกรของกระทรวงเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดเกรดสุกรขุน (Swine slaughter grade) โดยการตั้งมาตรฐานในการแบ่งเกรดออกเป็น 5 เกรด ดังนี้ - สุกรเกรด 1 ลำตัวยาว กล้ามเนื้อแน่นมาก ความหนาของมันสันหลังโดยเฉลี่ย 1.2 นิ้ว เมื่อมอง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 19 สิงหาคม 2554 17:47 แก้ไข: 20 สิงหาคม 2554 05:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ หมายถึง การปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรและอาหารตามขบวนการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค นั่นหมายถึงความปลอดภัยตลอดห่วงโ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 15 สิงหาคม 2554 18:55 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2554 18:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สถิติสุกร ปี พ.ศ. 2552

1. การผลิตสุกรของไทย 1.1 จำนวนสุกรที่เลี้ยงในประเทศไทย จำนวนแม่พันธุ์840,000 ตัว จำนวนสุกรขุน 10,200,000 ตัว รวมสุกรที่เลี้ยงทั้งหมด 11, 040, 000 ตัว 1.2 ไทยผลิตได้ 866 พันตัน 1.3 จังหวัดที่เลี้ยงสุกรมากที่สุดในประเทศไทย จ.ราชบุรี 2. การผลิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 09 สิงหาคม 2554 05:55 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2554 06:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (4) ทำไมหมูแพง

ได้รับรู้ข่าวสารกันมาบ้างหรือไม่ว่า พ่อค้าขายหมูในตลาดสดหาดใหญ่ หยุดขายหมูชุมนุมประท้วงราคาหมูขุนที่ฟาร์มหมูตั้งราคาไว้สูงมาก สุดท้ายไม่รู้ตกลงกันได้หรือไม่/อย่างไร มองอย่างเป็นกลางตามหลักเหตุแห่งผลแล้วราคาสินค้าเกษตรในตลาดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับปร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 04 สิงหาคม 2554 21:22 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2554 15:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การตอนสุกร 1.ทำไมต้องตอนสุกรเพศผู้

ขึ้นหัวข้อไว้อย่างนี้เหมือนไม่อยากตอนสุกร ทำไมต้องตอนละ ไม่ตอนไม่ได้หรือ? คำถามเหล่านี้ได้ถูกถามจากนักศึกษาบ่อยมาก อาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากตอน ประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนการฝึกปฏิบัติสำหรับส่วนนี้ก็คือ นักศึกษาสัตวศาสตร์ทุกคนต้องตอนสุกรเป็น ไม่เรี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 01 สิงหาคม 2554 20:30 แก้ไข: 08 สิงหาคม 2554 12:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ไข่ สินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยม

สมัยยังดื่มได้อยู่เวลาจะดื่มเบียร์ก็ต้องเลือกดื่มเบียร์ที่เป็น premium beer ดื่มแล้วมันชุ่มคอดี รสนุ่ม ไม่บาดคอ ได้รู้มาว่าเวลาเขาหมักเบียร์ไว้ในถัง ส่วนของ premium beer จะอยู่ชั้นบนของถัง เป็นเบียร์ชั้นยอด ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเขียนไว้ข้างบรรจุภัณฑ์... มีต่อ »
โดย เอสเค   สร้าง: 06 พฤษภาคม 2554 07:26 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2554 10:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]