นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

นราภรณ์ ไชยรัตน์

ความรู้ทางบัญชี
จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): การบัญชี
โดย: นราภรณ์   สร้าง: 28 มกราคม 2560 17:39 แก้ไข: 28 มกราคม 2560 17:39
Ico48

apisara

จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): tourism
โดย: P.Richy   สร้าง: 28 มกราคม 2560 16:35 แก้ไข: 28 มกราคม 2560 16:36
Ico48

Kamkaew

จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): บัญชี
โดย: KaMkAeW   สร้าง: 26 มกราคม 2560 17:57 แก้ไข: 26 มกราคม 2560 17:57
Ico48

App น่าใช้

จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): app  application
โดย: Jirawat Sinchai   สร้าง: 26 มกราคม 2560 17:07 แก้ไข: 26 มกราคม 2560 17:07
Ico48

English

ภาษาอังกฤษ
Number of Posts: 0
By: Suthida   created: 26 January 2017 16:18 Modified: 26 January 2017 16:18
Ico48

ความรู้เรื่องภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและอื่นๆ
จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): ภาษี
โดย: นางสาว พจนารถ ฤทธิเดช   สร้าง: 24 มกราคม 2560 18:29 แก้ไข: 24 มกราคม 2560 18:29
Ico48

PSU Accounting

PSU,Trang,Accounting
จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): Accounting  psu  trang
โดย: Phattrapong   สร้าง: 24 มกราคม 2560 16:03 แก้ไข: 24 มกราคม 2560 16:03
Ico48

ESPReL

จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): ESPReL
โดย: ยักษ์สวย   สร้าง: 22 มกราคม 2560 15:48 แก้ไข: 22 มกราคม 2560 15:48
Ico48

Econ

Economics
จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): economics
โดย: Siraporn Srisuwan   สร้าง: 17 มกราคม 2560 12:10 แก้ไข: 17 มกราคม 2560 12:10
Ico48

บล็อก คุณทศ

informal education : you can learn everything by yourself
Number of Posts: 1
By: คุณทศ   created: 16 January 2017 10:44 Modified: 16 January 2017 10:44