นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

อบรม ALIST ในแบบออนไลน์

อบรม ALIST ในแบบออนไลน์
จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): alist  Online Training  Zoom
โดย: Wilailuk Chaisan   สร้าง: 27 เมษายน 2563 12:42 แก้ไข: 27 เมษายน 2563 12:42
Ico48

วิธีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

วิธีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): customer support  Complaint
โดย: Wilailuk Chaisan   สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2562 14:56 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2562 14:56
Ico48

จัดระเบียบกล่องจดหมาย

จำนวนบันทึก: 1
โดย: Wilailuk Chaisan   สร้าง: 24 ตุลาคม 2562 13:43 แก้ไข: 24 ตุลาคม 2562 13:45
Ico48

ทำไงดี ส่งอีเมลผิดคน

วิธีแก้ปัญหาเมื่อส่งอีเมลผิด
จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): e-mail  hotmail  outlook  UndoSend
โดย: Wilailuk Chaisan   สร้าง: 15 ตุลาคม 2562 15:01 แก้ไข: 15 ตุลาคม 2562 15:14
Ico48

tools_tip

tools_tip
จำนวนบันทึก: 2
คำสำคัญ (keywords): tools-tip
โดย: JeAwJuNg^.^   สร้าง: 20 กันยายน 2562 13:52 แก้ไข: 20 กันยายน 2562 13:52
Ico48

advanced excel

จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): advanced excel  excel
โดย: JeAwJuNg^.^   สร้าง: 04 กันยายน 2562 13:52 แก้ไข: 04 กันยายน 2562 13:52
Ico48

Research & Publications

จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): Publications  research
โดย: Anny Mardjo   สร้าง: 09 สิงหาคม 2562 11:42 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2562 11:42
Ico48

เทคนิคการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

จำนวนบันทึก: 7
โดย: Support จ๋า...   สร้าง: 14 มิถุนายน 2562 16:47 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2562 16:20
Ico48

ประชาสัมพันธ์

จำนวนบันทึก: 2
คำสำคัญ (keywords): pr
โดย: LookTao   สร้าง: 11 กันยายน 2561 10:28 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2561 14:10
Ico48

ทำไมชาวต่างชาติ อยากเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): ภาษาและวัฒนธรรมจีน
โดย: Apima   สร้าง: 21 สิงหาคม 2561 15:39 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2561 15:39