นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

My Activities

18 November 2011
Ico48
การไม่มีเป้าหมาย ก็ไม่มีแผน ไม่รู้วิธีการ ไม่รู้แนวทางการพัฒนางาน พัฒนาตน จึงไม่มีความก้าวหน้าเพราะไม่รู้จะไปทางใด ทำอะไร ในแต่ละวัน แต่ละช่วงเวลา และก้าวหน้าไปถึงไหน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2
16 November 2011
Ico48
บันทึกผ่าน ipad ไม่สามารถ format ไม่ได้ ติดกันหมด คงต้องไปตามแก้ภายหลัง
By Wullop Santipracha
Flowers: 3
Ico48
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การเรียนรู้ไม่ใช่ รับรู้ ท่องจำแล้วนำไปสอบ ได้คะแนนแล้วเลิกกัน ไม่กี่วันก็กลับไปไม่รู้เหมือนเดิม ไม่ใช่แค่จำแบบดูหนังดูละคร ที่แค่ซาบซึ้งกินใจนำไปเล่าสู่กันฟังได้ แต่ต้องเข้าใจ ต้องนำไปใช้งานได้จริง ๆ อย่างมั่นใจ อย่างเป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่คุยโวโอ้อวด แสดงว่าเป็นผู้รู้แต่ต้องมั่นใจในการนำไปปฏ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1585
15 November 2011
Ico48
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ครู ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตร ครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่านมาไปไปบอกเล่...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1897
Ico48

ขอบคุณคนธรรมดา

ส่วนใหญ่ก็ได้ดำเนินการไปในความเห็นนี้แล้ว และเป็นการยืนยันในทิศทาง เพิ่มความเข้มข้น ตั้งใจ และเพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาดไป

การรับฟังความเห็น เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันฟัง ช่วยกันรับ ช่วยกันทำ และยังได้รู้สถานการณ์ เชื่อมโยงไปถึงความร่วมมือช่วยเหลือกันต่อไป

Ico48

ท่าน saowanit kuprasert

นี่คือที่มาและความตั้งใจหนึ่งที่ต้องการสื่อจากศิษย์เก่าไปยังนักศึกษา ให้พัฒนาตนเอง ก่อนที่จะเป็นศิษย์เก่าจึงเห็นความสำคัญ

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
15 November 2011 09:26
#71415

ก็เห็นผู้จบการศึกษา แต่ช่วยเหลือดูแลตัวเองในชีวิตจริงไม่ได้ มากขึ้น ชีวิตวุ่นวาย โวยวายมากขึ้น

14 November 2011
Ico48
การศึกษาในระบบไทย คือสอนแยกจากชีวิตจริง
By Wullop Santipracha
Flowers: 1
Ico48
การเรียนรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การเรียนรู้ ไม่ใช่ รับรู้ ท่องจำแล้วนำไปสอบ ได้คะแนนแล้วเลิกกัน ไม่กี่วันก็กลับไปไม่รู้เหมือนเดิม ไม่ใช่แค่จำแบบดูหนังดูละคร ที่แค่ซาบซึ้งกินใจนำไปเล่าสู่กันฟังได้ แต่ต้องเข้าใจ ต้องนำไปใช้งานได้จริง ๆ อย่างมั่นใจ อย่างเป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่คุยโวโอ้อวด แสดงว่าเป็นผู้รู้ แต่ต้องมั่นใจในการนำ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1441
Ico48
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ครู ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตรครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่านมาไปบอกเล่าใ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 2060
13 November 2011
Ico48
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในช่วงการรับฟังความคิดเห็นของแผนพัฒนาคณะ ได้ทำการตั้งประเด็นให้ศิษย์เก่า นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ว่าต้องการเห็นอะไรบ้างในการปฏิบัติภารกิจในช่วงแผนพัฒนาคณะ 2554-2559 ความเห็นมีดังนี้ อยากให้เด็กทรัพรุ่นน้องเก่งภาษาอังกฤษ เน้นการปฏิบัติเพิ่มขึ้น ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อ่อนภาษา แต่ดีที่ได้ฝึกสหกิ...
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 1612
Ico48
ความสำเร็จเกิดจากการทำ ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้เป็นวันอาทิตย์ หลายคนหยุดพักผ่อนกับครอบครัว จัดการภารกิจของตนเองและครอบครัว บางท่านอาจคิดว่าจะกินอาหารอร่อยกันในมือเที่ยง หากเพียงคิดว่าอยากทานอาหารอร่อย ก็คงไม่ได้ทานแน่นอน จะได้ทานก็ต้องเริ่มทำ ซึ่งคำว่า ทำก็มีการทำหลายอย่าง เริ่มจากอาหารอร่อยนั้น คืออะไร หากเป็นเฉพาะตัวเราก็เลือกที่เราช...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1460
11 November 2011
Ico48
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะ ปี 2554-2559 จากบุคคลภายนอก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/21092 มีข้อคิดเห็นประกอบด้วย คุณสมบัติบัณฑิต อดทน อดกลั้น มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ รู้จักกาละเทศะ รักษาเบียบ วินัย ของสังคม และองค์กร ยอมรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน พยายามทำอะไ...
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 1724
Ico48
11 11 11 ตรวจสอบอายุ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้เป็นวันที่ 11 เดือนพฤจิกายน 2011 หรือเขียนย่อเป็น 11 11 11 และเป็นวันหลังคืนวันลอยกระทง จึงน่าจะถือป็นโอกาสเริ่มต้นใหม่ หลังลอยทุกข์ สิ่งต่างๆ ที่ไม่ดีไปกับกระทง ด้วยคำอธิษฐาน "ถึงกระทงลอยไปอาจหลงทาง ขอทุกอย่างที่ดี ที่หวังเป็นจริงดังตั้งใจ" เมื่อ 4-5 เดือนก่อน ท่านคณบดีอุตสาหกรรมเกษตร ...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1830
10 November 2011
Ico48
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะ ปี 2554-2559 จากบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่า เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2554 http://share.psu.ac.th/blog/sodafai/21047 หลังจากที่ได้ดำเนินการทำแผนฯมาตั้งแต่ปี 2552 ที่เริ่มด้วยการวิเคราะห์แนวทาง อนาคต สถานการณ์ ทั้งภายนอก ภายใน ร...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1582
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
10 November 2011 14:56
#71120

ขอบคุณทุกความร่วมมือ ร่วมใจ

งานของเรา เพียงร่วมมือกัน มันก็ก้าวไป หลายอบ่างที่เราได้ทำผ่านมาแล้ว

09 November 2011
Ico48
ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปณิธาน “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ของ ม.อ. ที่นำมาจากพระราชดำรัสของพระราชบิดานั้น ที่เป็นสิ่งที่ดีทั้งการทำงาน ทั้งการหล่อหลอมคน เป็นต้นแบบของสังคม โดยเฉพาะมหาวิทยาสงขลานครินทร์ แต่ก็ได้ฟัง รับรู้ บางท่านนำไปใช้อย่างลืมตัว จนทำให้เสียความหมายของคำปณิธานไป “ก...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 2088
Ico48

เอ ความแตกเอาไปซ่อม ปะต่อคืนได้ไหม

คุณเมตตามีการเขียนแบบบทสนทนา จะเตรียมไปเป็นผู้เขียนบทเปล่า

Ico48

ติดแชร์ไม่ว่า แต่ค้างค่าแช ต้องระวัง

อะไรที่ทำอย่างพอดี นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างพอดี ย่อมมีแต่ดี ครับ

Ico48

ยินดีที่คนธรรมดา ได้มีความคิดก้าวไปอีกขั้น จากเขียนไปตามอารมณ์ มากำหนดแผนทิศทางกำกับตัวเอง และเป็นเรื่องเป็นราว คิดว่าจะเป็นแหล่งความรู้ที่ดี และไม่หายไป

การบังคับตนเองในสิ่งที่อยากทำ รับรองว่าจะเกิดความภาคภูมิใจ หลายบันทึกก็เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ที่สามารถไปดูเมื่อเวลาต้องการนำมาใช้งาน

การแลกเปลี่ยนรู้ ทำให้สามารถขยับความคิดพัฒนาไปอีกขั้นได้ ชาวคณะทรัพยฯที่ได้มีโอกาสเชิญท่านมาแลกเปลี่ยนเยี่มเยียน ก็คงยินดีด้วยครับ