นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

10 ธันวาคม 2554
Ico48
การวิจัยเพียงการค้นพบยังไม่มีค่าอะไรนอกจากค่าใช้จ่าย คุณค่าของการวิจัยจะเกิดได้ต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ จริง
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
Ico48
ทำไม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนการสอนของไทย วันนี้เรียน-สอนแบบเชิงรับ เชิงจำ เชิงลอก ที่เรียนเพียงรับรู้ ไม่ใช่เรียนรู้ ที่รู้เพียง อะไร การรู้แค่ว่า อะไร นั้นใช้งานได้น้อย ไม่สามารถนำไปพัฒนาต่อไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายได้ จึงทำให้การดำรงชีวิตไปวัน ๆ ไม่ว่า กิน นั่ง นอน เดิน ทำงาน ซื้อของ ช้อปปิ้ง และทำให้ชีวิต...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1465
09 ธันวาคม 2554
Ico48
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากเป้าหมายการจัดการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญไทย ได้กำหนดหลักการศึกษาที่สำคัญไว้ คือ ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งหมายถึง ให้จัดการศึกษาตามทักษะและความถนัดในการเรียนรู้ของแต่ละคน ที่สมัยก่อนมีการแยกการศึกษา ออกเป็นสายสามัญและสายวิชาชีพ สายวิชาชีพ คือ ผู้ที่ต้องการฝึกทักษะความชำนาญ ไม่ถนัดด้านวิชาการ ที่เรี...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1601
08 ธันวาคม 2554
Ico48
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเปลี่ยนระบบการสอบคัดเลือกที่เรียกกว่า entrance มาเป็น Admissions มาจากความคิดการไม่เข้าชั้นเรียนของนักเรียนที่เรียนเก่ง สอบเทียบได้ และความเครียดในการเรียน ดังบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/21518 ที่ผู้เรียนเก่งส่วนหนึ่งไปเตรียมตัวไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากหมดภาระหน้าที่สำ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2243
06 ธันวาคม 2554
Ico48

ขอให้ผู้ทำดีทุกคนประสบกับความสุข ความเจริญ

Ico48
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเปลี่ยนจากระบบ entrance ที่เป็นระบบที่พัฒนาและใช้ได้ในการคัดเลือกดีอยู่แล้ว ไปเป็นระบบ Admissions เนื่องจากมีคนคิดว่ามีปัญหา จาก นักเรียน ม.ปลายหลายคนที่เก่ง ก็จะไปสอบเทียบจบ ม.ปลาย แล้วไม่เข้าชั้นเรียน จึงไปเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้มีโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มขึ้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2167
05 ธันวาคม 2554
Ico48
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้ทิ้งท้ายไว้ในบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/21501 ว่าระบบมีความมั่ว จะมาดูกันต่อไป จากความรู้ที่ได้จากการสัมมนา เมื่อ 2 ธ.ค.54 ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระบบการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย สมัยแรก ๆ ก็ต่างสถาบันก็จัดสอบกันเอง เนื่องจ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1927
Ico48
ดาวแชร์คณะทรัพย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หลังจากที่ได้จัด รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2 ของแชร์ชาวทรัพย ไปเมื่อ 4 พ.ย. 54 ตาม http://share.psu.ac.th/blog/konwledge1/20976 นอกจากดาวดวงใหม่ที่มีบันทึกอย่างต่อเนื่อง เช่น anni ปราณี ดาวดวงเดิมที่ยังระยิบระยับ ตลอดเวลา เช่น มอนลี่ มิกกี้ ศรีนรา sk marky มีดาวที่มาแรง กระพริบด้วยการบันทึกถี่...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1805
04 ธันวาคม 2554
Ico48
Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Admissions คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนจากระบบ entrance ตั้งแต่ปี 2553 และยังมั่วกันไม่จบ เพราะไม่สามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีพื้นฐานการเรียนตรงกับสาขาที่เข้าเรียนได้ จึงทำให้มีนักศึกษาตกออกจำนวนมาก ผู้สอนก็สอนยาก ผู้เรียนก็เรียนไม่เป็นสุข จากการมีความสามา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2030
Ico48
วันพ่อ 54
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 นอกจากเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้เป็นปีครบรอบ 7 รอบของปีนักษัตร หรือทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา ที่เราชาวไทยเห็นพระองค์ท่านทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ดังนั้น เราชาวไทยทุกคนต้องทำตัวให้พระองค์ท่านทรงสบายพระทัย ใน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2002
02 ธันวาคม 2554
Ico48

รออีกสามพันปีจะขำกว่านี้ 5555

Ico48
1-2 ธ.ค. 54 มาสัมมนาที่เชียงราย จึงไม่ได้เขียนบันทึก
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
30 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อมีการออกกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ มักมีคำถามเสมอว่า หากทำไม่ได้มีบทลงโทษอะไร มีความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ เช่น -เกณฑ์การผลิตผลงานการครองตำแหน่งทางวิชาการ/ชำนาญการ -การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ -การกำหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนตามกำหนด เช่น การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ -การปฏิบัติตามเก...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1501
29 พฤศจิกายน 2554
Ico48

พออ่านหัวเรื่อง ยังสงสัยว่า แต่งรอบไหน

คำว่า แต่งงาน น่าจะหมายถึง ต่อไปนี้ ต้องตกแต่งชีวิตให้ดี ๆ เพราะไม่ได้อยู่คนเดียว แต่เป็นครอบครัว จึงต้องแต่งให้สอดคล้องเหมาะสมกับทั้งสองคน สองครอบครัว และครอบครัวใหม่ของคู่แต่งงาน อย่างภาษาที่หรูหน่อย คือ ต้อง สมรส และเป็น มงคล

Ico48
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น”
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 54 ได้ตั้งคำถามใน facebook ว่า “ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” นี่คือ คำตอบ บังคับให้อ่านวันละหนึ่งย่อหน้า สอนแปลกันต่อหน้า อย่าให้ไปทำเป็นการบ้าน เพราะเกือบทั้งหมดจะไปใช้บริการแปลของอากู๋มาส่ง ต้องฟังให้มาก และกล้าพูดให้มากกว่านี้ ซึ่งอ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2136
Ico48
สวัสดีวันอังคาร ตื่นนอน ตื่นตัว ตื่นใจ ตั้งใจทำวันนี้ให้ดี
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
28 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการรักษามาตรฐานและภาพพจน์ นั้น ต้องคิดไว้เสมอในการทำงานทุกครั้ง ทุกชิ้น เพื่อใช้เตือนตัวเองว่า มีเรื่องอะไรค้างบ้าง หรือช้าจากส่วนไหน เช่น อาจช้าจากคนเดินหนังสือที่มีงานมากในบางครั้ง หรือลืมไป สามารถช่วยเตือน ช่วยบอก หรือแม้แต่นำเรื่องไปส่งแทน ให้“คิดไว้เสมอว่า...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2224
27 พฤศจิกายน 2554
Ico48
คนเก่งต้องช่วยให้เพื่อร่วมงานทำงานได้ดีขึ้น หากทำให้รู้สึกแย่ลง จะเรียกว่าเก่งได้ไง?
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 4
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ก็ต้องมีข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อมูลก็ดูว่า ผิดพลาดจากส่วนไหน ไม่เข้าใจระเบียบ แนวปฏิบัติไม่ชัดเจน แล้วเป็นจากอะไร ส่วนไหน จะแก้ไขส่วนไหน อย่างไร ที่สำคัญอย่าโทษคนผิด ไม่มีความสามารถ เพราะนอกจากไม่แก้ปัญหาแล้วยังนำไปสู่ความไม่เป็นมิตร การแก้ &mid...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2411
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานทันที นั้นคงเข้าใจง่ายในตัวเอง คือทำทันทีที่เรื่องเข้ามา ตามลำดับของงาน ยกเว้นมีเรื่องด่วน อย่าเก็บเรื่องไว้ จัดมีระบบการตรวจสอบในกรณีที่อาจเผลอลืม และให้ดียิ่งขึ้น หากทราบว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ทำประจำ ต้องทำแน่ ๆ ให้การเตรียมการไว้ การติดตามทวงถามจากผู้ที่ต้องทำ ยิ่งเป็นการเร่งประสิท...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1837