นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

22 ตุลาคม 2554
Ico48
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การกินแอปเปิล ไม่จำเป็นต้องปลูกแอปเปิลที่มีคนปลูกให้กินมากแล้วและดีกว่าจะมาปลูกเอง เราปลูกยาง ปลูกปาล์มน้ำมัน ปลูกมังคุด ทำต้มยำกุ้งในพื้นที่และหน้าที่ของเรา และไม่จำเป็นต้องเอาไปเทียบกับแอปเปิล เพราะแต่ละอย่างมีคุณค่าในตัวเอง เช่นเดียวกับความเป็นไทยที่ต้องแสดงความเป็นไทย ไม่ใช่ทำเป็นแบบต่างชาต...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2096
21 ตุลาคม 2554
Ico48
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการที่ ม.อ. จัดให้มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ share.psu ทำให้มีผู้บันทึกนำความรู้จากการปฏิบัติจริงที่เรียกว่า tacit knowledge มาเป็น explicit knowledge ทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สิ่งที่ได้ประโยชน์อีกด้านคือ การรู้จักทักทายกันจนเกิดเป็นมิตรภาพ จากคนทำงานต่างคณะหน่วยงาน ทำงานคน...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1517
Ico48
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 19 ต.ค.54 ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญประชุมคณบดีเพื่อดำเนินการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักภาคกลางและหลายพื้นที่ โดยให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน ช่วยจัดรับการบริจาคของบุคลากร และผู้ต้องบริจาคอื่น และให้กองคลังเป็นผู้ประสานการดำเนินการหลัก ผู้ต้องการบริจาค สามารถบริจาคได้ที่คณะ/หน่ายงาน หรือบริจาคที่ธนาคาร ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1512
Ico48
21 ต.ค. วันเกิดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอให้ชาวทรัพยฯมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ช่วยพัฒนาคณะให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
Ico48

คุณเมตตา

ผิดข้อแรก คงทำให้ผู้รับยิ้มกลับไป หรือแปลกใจ ข้อสุดท้าย ผู้อนุมัติคงต้อง อนุมัติให้ไปทั้งตัวไม่ใช่เฉพาะส่วน....

คุณมอนลี่ เช่นนั้นต้องส่งผ่านตรงทางเดียว

ขอบคุณที่เพิ่มประสบการณ์

20 ตุลาคม 2554
Ico48
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มีภาษาไทยบางคำ เขียนตกไปแค่อักษรตัวเดียว หรือคำเดียว มีความหมายการกระทำมีผลเสียหายที่ยิ่งใหญ่ ที่พึงใส่ใจในการกระทำ คำว่า “เต็มที่” อย่าตกไม้เอก เพราะความหมายและผลต่างกันมาก ๆ คือ“เต็มที” สร้าง “ชื่อเสียง” ห้ามตก “ง งู” เพราะมันจะได้ความที่ตรงข้าม...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1734
Ico48
กำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจจากตัวเอง ต้องหมั่นให้กำลังใจกับตัวเองเสมอ ๆ
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3
Ico48

สวัสดีครับ ป้าปุ๊ย

ขอบคุณที่มาช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงความสำคัญกับองค์กร

19 ตุลาคม 2554
Ico48

ของดีสุด นำไปใช้ในทางไม่ดี มีผลเสียมหันต์ คุณธรรม จริยธรรมจึงสำคัญด้วยเหตุฉะนี้

Ico48
ทีมงานดี ไม่ใช่รอให้ใครมาสร้าง ต้องเริ่มสร้างจากแต่ละคน จัดการตัวเองด้วยเป้าหมายเดียวกัน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
Ico48
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ลูกค้าว่าเรา พูดไม่ดี พูดไม่เพราะ เรารู้สึกเจ็บไม่พอใจ หากให้อภัย ไม่ด่าตอบ ลูกค้าอาจซื้อของ ทั้งในครั้งนี้และครั้งหน้า หรืออาจกลับมาซื้อ หลังจากไปดูร้านอื่น แล้วถูกคนขายด่าตอบมา หรือข้อมูลเราดีกว่า ลูกค้าว่าเรา พูดจาไม่ดี เราเจ็บ เราด่าตอบ ลูกค้าไม่ซื้อของเรา เราอาจสะใจ และไม่สบายใจจากคำพูด...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2138
18 ตุลาคม 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
Small_acehpage4
Aceh4
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1175
Ico48
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การจัดการเรียนการสอน ที่ทำกัน มีแบบบรรยาย ปฏิบัติการ ทำโครงการ ทำรายงาน นำเสนองาน ศึกษาดูงาน ก็มีทั้งให้ความรู้ ทำจริง เสริมประสบการณ์ ก็น่าจะครบกระบวนการเรียนรู้ ปัจจุบัน นอกจาก กระบวนการเรียนรู้แบบนี้ ยังต้องเพิ่มเป้าหมาย ให้รู้แหล่งความรู้ เพิ่มทักษะการใช้ความรู้ การใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1574
Ico48

ท่าน Our Shangri-La และ คนธรรมดา

จากความเห็นทั้งสองท่าน ดูเหมือนไม่มีทางจะปรับเปลี่ยนได้เลย

ทำอย่างไรกันดี ที่บันทึกนี้เป็นการศึกษาในศตวรรษ 21 นี้ ซึ่งยังต้องมีการเรียนในสภาพความเป็นจริง เหมือนการเรียนหมอ นะครับ

17 ตุลาคม 2554
Ico48
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เนื่องจากในยุคปัจจุบันที่มีความรู้และแหล่งความรู้มากมาย ความรู้จึงไม่ได้อยู่ที่ผู้สอน และผู้สอนก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นผู้รู้ โดยเฉพาะผู้สอนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพที่สอน ผู้สอนที่เรียน อ่านมาสอน จึงเข้าไม่ถึงสถานการณ์จริง แต่ในการปฏิบัติงานจริง ต้องทำด้วยการเข้าถึงสถานการณ์ที่เป็นจริง ที่แปรเปลี่ยนตล...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1836
Ico48
เสาร์ อาทิตย์ ตรวจข้อสอบเสร็จ เตรียมส่งคะแนนให้ทันกำหนด
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
15 ตุลาคม 2554
Ico48

เวลาของหาย หรือหาอะไรไม่เจอ อย่าไปคิดโทษใคร แม้แต่ตัวเอง เพราะจะทำให้ใจเป็นทุกข์อย่างที่เป็น และเป็นบาปที่ไปโทษใครต่อใครที่ไม่รู้ไปโทษผิดคนหรือเปล่า รวมทั้งโทษตัวเอง เพราะโทษไปก็ไม่ได้ของคืนมานอกจากความเศร้าหมอง

ขอให้คิดว่ามันไม่ใช่ของของเรา และมันก็ไม่ใช่จริง ๆ วันก่อนมันก็ไม่ได้อยู่เรา แม้แต่ของที่อยู่กับเราวันนี้ วันนึ่งมันก็ไม่ไปกับเรา หากยังอยากได้ก็หาใหม่ เพราะเมื่อก่อนไม่มียังหามาได้ วันนี้เคยมีแล้วย่อมหาได้ คือคิดแบบสบายใจและมีอนาคตดีกว่า

14 ตุลาคม 2554
Ico48

บิวตี้

ตกใจคิดว่า จะขยายขนาดในช่วงปีใหม่ ฮา

ว่าแต่เริ่มกี่บันทึกแล้ว เพราะระฆังเริ่มแล้ว

Ico48
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ครู คือ ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประจำชาติ อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตร ครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2146