นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

06 กันยายน 2554
Ico48

ขอบคุณ คุณใยมะพร้าว VS ใยไหม ที่เข้ามาแสดงความเห็น ก็จริงที่บอกหลานท่านไปขอให้พัฒนาก็ยังยอมทำ ก็เลยไม่พัฒนา แต่ก็ยังได้การพัฒนา เพราะเป็นมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษา ประชาชนอย่างไร ที่บันทึกต้องการให้เห็นว่า เทคโนโลยีช่วยได้จริง ๆ และต้องใส่ความคิด ให้มีชีวิตเป็นของเรา หลายคนก็สักแต่ทำ ข้อมูลไม่ปรับให้ทันสมัย มีข้อมูลใหม่ ของเดิมก็ยังอยู่ ทำให้สับสนกันไปใหญ่ เพราะขาดความเอาใจใส่ คิดให้เป็นระบบ

05 กันยายน 2554
Ico48
บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 ปี 2554 ได้ผ่านไปแล้วด้วยความเรียบร้อย ซึ่งปีนี้เทวดาให้ฝนมาเกือบทุกวัน ดีที่คณะได้ปรับพื้นของพื้นที่การจัดงานทำให้สามารถเดินในงานต่อได้หลังฝนตก จึงไม่ทำให้มีปัญหาอุปสรรคมากนัก ขอขอบคุณบุคลากร นักศึกษาคณะทุกคน ทุกคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่ร่ว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1677
Ico48
การทำงานยุคใหม่ต้องเน้นที่ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคที่มีเครื่องมือสื่อสาร เครือข่ายการทำงานที่ทำให้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องทำงานเฉพาะในที่ทำงานและเวลาปฏิบัติงาน การทำงานต้องปรับเข้ากับสภาวะการณ์ รวมถึงปัญหาการเดินทางในช่วงเวลารถติด น้ำมันแพง ที่ทำให้สามารถเลือกเวลาเดินทางตามสภาพเวลาที่เดินทางสะดวก ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อย ก...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1769
Ico48

ขอบคุณคุณวราภรณ์ ได้แก้ให้ถูกแล้ว

และบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ รับในวันที่ 22 ก.ย.

Ico48
เมื่อค่าของคนอยู่ผลของงาน จึงต้องสร้างงานให้มีค่าความสำคัญ และค่าของอาจารย์อยู่ที่การสร้างคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
04 กันยายน 2554
Ico48
เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เดือนกันยายน เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณไทย ทำให้เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานของผู้เกษียณอายุราชการ เป็นเดือนที่มีการประเมินบุคลากรเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับ ม.อ. ยังเป็น - เดือนสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา ที่นักศึกษาต้องเตรียมตัวสอบไล่ สำหรับอาจารย์ต้องรีบสอบให...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1873
Ico48
มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สติ คือ ความรู้ตัวว่าทำอะไร เพื่ออะไรให้ได้อะไร สติในการเรียน ต้องรู้ว่า เรียนไปเพื่ออะไร สำเร็จอะไร เรียนไปทำประโยชน์อะไร เรียนให้รู้อะไร ที่กำลังเรียนอยู่ ได้รู้อย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่ การมีสติก็ต้องตอบคำถามเหล่านี้ตลอดเวลา ก็คือความรู้สึกตัวและหาทางนำไปสู่เป้าหมาย หายเบื่อ หายเซ็ง ห...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3782
Ico48

ต้องยกระดับข้อความส่วนกลาง กันให้มาก ๆ

Ico48

ที่แปลกคือคนเดียวกัน กินคนเดียว กินของแพงเอาไว้คุย คนของถูกเอาไว้บ่นต่อว่าคนขาย ทำไมไม่ไปทำกินเอง

03 กันยายน 2554
Ico48
ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อสองวันก่อนรับฟัังข่าวเสียงจากอเมริกาผ่านคลื่น 88 ม.อ. ว่าปัจจุบันประเทศจืนเป็นผู้ผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากเป็นอันดับหนึ่งในโลก และผลิตได้ถูกกว่าประเทศอื่น ๆ เคยไปประเทศจีนหลายปีก่อน ก็พบว่าบนหลังคาบ้านมีแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์จำนวนค่อนข้างมาก เพราะรัฐส่งเสริิมให้ใช้ จากข่าวแจ้งว่าที่ประ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1490
Ico48

กว่าจะเป็นดอกไม้ให้ชื่นชม สวยงาม ผ่านความพยายามของคนมากมาย

ผู้คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ผู้ปลูกดูแล และผู้ถ่ายภาพ

หากปราศจากท่านเหล่านี้ ภาพนี้คงไม่ปรากฎให้ได้ชื่นชม

Ico48

ขอให้คิดเพิ่ม คิดต่อถึงผู้ใช้ เย็บแบบไหนเปิดอ่านง่าย เย็บแบบไหนง่ายต่อการแยกกระดาษไปใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นนำกลับมาใช้อีกหน้าในกรณีที่เย็บหน้าเดียว หรือนำไปย่อยใช้ใหม่

Ico48
กินอาหารมื้อละ 300 500 นำมาคุย นำมาอวดว่าได้ไปกิน กินอาหารจานละ 30 บาท บ่นว่าแพง มันแปลกดีนะ
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
02 กันยายน 2554
Ico48
ตลาดนัดเกษตร ค่ำ 2 ก.ย. 54
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
บรรยากาศ ตลาดนัดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดพัฒนา ผู้ค้า ชุมชน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค - รับรองความปลอดของอาหารโดย สาธารณสุข อ.หาดใหญ่ - ผู้ค้าร่วมพัฒนา อบรม ปฏิบัติตามข้อกำหนดสาธารณสุขด้านอาหารปลอดภัย - ร่วมทำ 5 ส ร่วมดูแลกำจัดขยะเอง ส่งเสริมการออมของผู้ค้า - สุ่มตรวจความปลอดภัย...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2045
Ico48
Small_agr-fnr-m1
AgrFnrM1
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2222
Ico48
Small_agr-fnr-m
AgrFnM
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1293
Ico48
พันธุ์ข้าวโพดหวานตัดแต่งพันธุกรรม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ข่าวจากสำนักข่าว Bloomberg http://www.bloomberg.com/news/2011-08-04/monsanto-to-introduce-engineered-sweet-corn-in-u-s-this-year.html แจ้งว่า Monsanto Co. (MON) ซึ่งบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักใหญที่สุดของโลก กำลังจะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตัดแต่งพันธุกรรม(gmo) เพื่อเพาะปลูกในอเมริกาในปีนี้ ข้าวโพดหว...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2761
Ico48

คุณmandala

ใช่ครับ จะจัดชั้นเรียนเดียวกัน โดยแต่ละคณะจะดำเนินการประสานด้านการลงทะเบียนกับแต่ละสถาบัน จัดเพื่อนนักศึกษาต้อนรับดูแล การเรียนก็จะเน้นลงพื้นที่จริง

01 กันยายน 2554
Ico48
การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เริ่มเดือน มี.ค. พ.ศ. 2555
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สภาคณบดีสาขาการเกษตร ที่ประกอบด้วยคณะวิชาสาขาการเกษตร จำนวน 27 คณะจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้ตกลงร่วมกันในการเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านสาขาการเกษตรทั่วประเทศไทยลงเรียนรายวิชาในภาคฤดูร้อนและสามารถนำไปเป็นรายวิชาในหลักสูตรได้ เพื่อเรียนรู้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างหลากหลา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2020