นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

02 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
คุณภาพการศึกษาไทย: ผลและกระบวนการประกันคุณภาพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อะไรเป็นตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษาไทยว่าด้อย คนมัวเมา ถูกหลอกง่าย ฟุ้งเฟ้อ เอาเปรียบประเทศ เอาเปรียบกันและกัน ยาเสพติดมีมากมายและมีปริมาณมูลค่าเพิ่มขึ้น หลงมัวเมากับการพนัน หวย ขัด ๆ ถู ๆ ที่มีข่าว ขอให้บอกมีที่ไปกันพรึบ มุ่งวัตถุนิยม ความสะดวกสบาย ไร้ศักดิ์ศรี วิธีใดก็ได้ขอให้ได้มา จัดการต...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2025
01 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48

บันทึกเพิ่มของคุณ wwibul

ยิ่งเห็นภาพลิงแก้แห สุดท้ายเจ้าลิงตัวนี้เป็นอย่างไร อะไรคือจุดจบ

Ico48
Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ทุกอย่างพัฒนาไปเร็วมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยี ของเก่ายังใช้ไม่คุ้ม บางครั้งไม่คล่อง ของใหม่ รุ่นใหม่มาแล้ว ทำให้ต้องวิ่งตามกันไม่ทัน ช่วงนี้ บันทึกบนระบบ share.psu ก็เข้าข่ายเช่นนั้น เพราะบันทึกที่ขึ้นเช้า ถ้าไม่เข้าอ่านมีบันทึกใหม่เข้ามาแล้ว ช่วงก่อน บันทึกไว้สัปดาห์หนึ่งก็ยังอยู่บนหน้าระบบให้...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1928
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
01 Febuary 2012 19:10
#74515

สู้ต่อไป ให้ได้ชื่อว่านักสู้ นะครับ แต่หวังว่าจะได้แชมป์ด้วย

Ico48
คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เหตุเพราะ การศึกษาไทย เน้นที่ระบบการศึกษาที่ไม่สอดคล้องชีวิตจริง และการใช้งานจริง จึงใช้เวลา ค่าใช้จ่ายไปกับการเรียนกับสิ่งที่ไม่ได้นำไปใช้ แม้แต่คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนที่เรียนวิชาแบบ แต่ในการปฏิบัติของสังคมจริงเป็นอีกแบบ ทำให้ผู้เรียนเรียนเพื่อสอบไม่ใช้กับชีวิตจริง เพราะไม่เหมือนกัน ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2097
31 มกราคม 2555
Ico48
คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การพัฒนาการศึกษาไทย มีความชัดเจนในการพัฒนาเชิงปริมาณ สถานศึกษา และที่เรียน แต่มีปัญหาด้านคุณภาพ ระดับของแรงงาน ความรู้ความสามารถ และความไม่เท่าเทียม ยังเห็นการแย่งแข่งขันการเข้าเรียนโรงเรียนดี ๆ ยังเห็นความแตกต่างของโรงเรียนในเมืองและชนบททั้งห่างไกล้และห่างไกล ยิ่งเห็นการเติบโต ความรุ่งเรือง...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1954
30 มกราคม 2555
Ico48

คุณเอก

เรื่องนี้คงต้องให้ทางงานด้านการเจ้าหน้าที่ช่วยตอบ

เท่าที่ทราบในข้อ 1. ตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้ค่าตอบแทน เพราะเป็นตำแหน่งที่ปรับจากการมีการเสนอขอปรับตำแหน่งที่ต้องมีการเสนอผลงานที่ผ่านการประเมินแล้ว จึงได้ค่าตอบแทน ส่วนตำแหน่งชำนาญงานเป็นตำแหน่งที่เกิดจากกาปรับระบบ ซี เป็นระบบแท่ง ซึ่งไม่ได้ผ่านการเสนอผลงานผ่านระบบการประเมิน จึงไม่ได้รับค่าตอบแทน

ข้อ 2 การปรับจากตำแหน่งเดิมคงไม่ได้ แต่เจ้าตัวสามารถไปสมัครในตำแหน่งที่เปิดให้มีการรับสมัครดังกล่าวได้ คือเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองไม่ได้ แต่เปลี่ยนตัวไปตำแหน่งใหม่ได้

อย่างไรสอบถาม การดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัยได้ เพื่อความชัดเจน จริง ๆ

Ico48
กำหนดงาน ม.อ. วิชาการ 2555
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 27 ม.ค.2555 ได้มีการประชุมกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ. วิชาการ ปี 2555 ซึ่งได้มีการจัดกันในทุกวิทยาเขตทั้ง 5 ของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พร้อมกับงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร วันวิทยาศาสตร์ และงานเกษตรภาคใต้ และในปี 2555 นี้ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดในระหว่างว...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 5319
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
30 January 2012 15:16
#74337

ขออภัยที่ต้องแจ้งถอนชื่อเข้าร่วม เพราะติดประชุมโครงการพระราชดำริฯเกาะบุโหลน ในเวลาเดียวกัน

Ico48

คุณjona003

อะไรที่ทำให้พลังงานหมุนเวียน ก็มีผลทั้งนั้น

การักษาป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร ช่วยลดได้บ้าง แต่กิจกรรมอื่นๆ มีมากกว่า มากๆ เพราะผู้ใช้มาก

29 มกราคม 2555
Ico48
ผลของโลกร้อนต่อการผลิตพืช
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โลกร้อนเกิดจากกิจกรรมของคนบนโลกที่มีจำนวน 7,000 ล้านคนแล้ว ทั้งที่อยู่อาศัย กิจกรรมการดำรงค์ชีวิต ธุรกิจ อุตสาหกรรม การตัดไม้ ทำลายป่า ทั้งขุด ทั้งเจาะ ดูดเอานำ้มัน ก๊าซ ขุดเอาถ่านหิน สินแร่ เพชรพลอย มากมาย ไม่หยุดหย่อนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาวะแวดล้อม สภาพอากาศเปลี่ยนไปในทางร้อนขึ้น ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2438
28 มกราคม 2555
Ico48
การทำข้อตกลงในการดูแลนักศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ 28 ม.ค. 55 คณะทรัพยฯได้จัดการอบรม “การพัฒนาสมมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่” ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจการผลิตบัณฑิตของคณะ ระบบการลงทะเบียน การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบและการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และ Active Learning เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้เข้...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1999
Ico48
พรรคด้อยพัฒนา 2. ข้อคิด ตัวอย่าง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ลองมอง ผู้ที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในการทำธุรกิจ การบริหารจัดการ ทุกคนไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองทั้งหมด ต้องมีผู้ร่วมทำจำนวนมากมาย ทั้ง กรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา พนักงาน คนงาน หุ้นส่วน ซับพลายเออร์ ดีลเลอร์ ลูกค้า ผู้ใช้ ทุกคน ทุกกลุ่ม มีส่วนนำไปสู่ความสำเร็จ แสดงว่า การทำงานต้องหาตัวช่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1652
Ico48
อาจารย์ต้องสอนให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น หาเป็น ไม่ใช้คิดตาม ทำตาม
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
27 มกราคม 2555
Ico48
พรรคด้อยพัฒนา 1. ลักษณะ อาการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
พรรคด้อยพัฒนา มีสมาชิกประกอบด้วย ผู้ที่มีความคิดและทำตัวด้อย คือ ไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ ด้วยข้ออ้างต่าง ๆ นา ๆ ว่า ไม่เก่ง ไม่มีความสามารถ ไม่พร้อม ไม่มีเวลา ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีข้อมูล ไม่รู้แหล่งข้อมูล ไม่มีใครบอก ไม่รู้เรื่อง ฯลฯ ซึ่งเป็นข้ออ้างที่ ไม่ทำ ทำไม่ได้ ไม่สำเร็จ เป็นการทำตัวด้อย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1520
26 มกราคม 2555
Ico48
มหาวิทยาลัยต้องสอนคนให้เดินเป็น ไม่ใช่สอนคนให้เดินตาม
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 4
Ico48
อัตราการเพิ่มประชากรโลก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากสถิติที่ผ่านมา ประชากรโลกถึงจำนวน 1,000 ล้านคน ปี ค.ศ. 1804 และมีการเพิ่มดังนี้ ซึ่งจะเห็นว่า ประชากรโลกเพิ่มจาก 1 เป็น 2 พันล้านคน ใช้เวลาถึง 123 ปี แต่จาก 2 เป็น 3 พันล้านคน ใช้เวลาเพียง 33 ปี โดยเฉพาะการเพิ่ม จาก 3 เป็น 6 พันล้านคน ใช้เวลาเพียง 39 ปี ส่วนการเพิ่มจาก 6 เป็น 7 ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3451
Ico48
Small_popg
popG
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 778
Ico48

คราวต่อไป ก็บอกด้วยว่าทำไม จะได้ไม่งง นี่คงกลับไปตั้งคำถามว่า อยู่ดี ๆ ทำไมให้ลงยังไม่ถึงที่หมาย

เอ้าแล้วไม่ไปเติมน้ำมันหรือ หากน้ำมันหมดจริง ผู้ไปไม่ถึงที่หมายคือเราเจ้าของรถ ละนะคราวนี้

Ico48

ไม่มีอะไรทำได้ดีในครั้งแรก และอย่ากลัวคนอ่าน

ให้ถามว่า เราได้ประโยชน์อะไร และให้อะไรที่คิดว่ามีประโยชน์ แล้วค่อยปรับกระบวนท่า

จากที่เห็นท่า ก็น่าจะดี การอ่านบันทึก ก็ช่วยให้รู้ทำอย่างไรจึงชวนอ่าน จากตัวเอง