นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

10 มกราคม 2555
Ico48
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เป้าหมายของการทำประกันคุณภาพ ประกอบด้วย เพื่อประเมินตนเอง เพื่อให้รางวัล เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนการทำงานของตน เพื่อให้แข่งขันได้ การประเมินตนเอง หากเป็นเฉพาะบุคคล คงมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะในระดับหน่วยงาน/องค์กร หากไม่ทำเป็นระบบยิ่งตรวจได้ยาก การประเมินที่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2061
Ico48
การแข่งขัน ไม่ใช้การเอาชนะ ทำร้าย ทำลายคู่ต่อสู้ แต่เป็นการเห็นว่าใครทำดีแล้วเราจะทำดีเท่า ดีกว่าอย่างไร เพื่อแสดงความสามารถและให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุด
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
09 มกราคม 2555
Ico48
คนที่เจริญก้าวหน้า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนเราทุกคนเกิดมาเหมือนกันในการเกิดเป็นมนุษย์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีความเจริญและก้าวหน้าแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของตนเอง การเจริญก้าวหน้า เป็นการเทียบจากเวลาที่ผ่านไปกับภาระหน้าที่ที่มี เป็นเด็กพัฒนาการเร็ว คือการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งที่เร็วกว่าเด็กในรุ่นเดียวกัน เรียนเร็ว ก้าวหน้าในการเรี...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2218
08 มกราคม 2555
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
08 January 2012 19:49
#73555

รัตติยา เขียวแป้น

เมื่อไรจะมอบรางวัล เลยปีใหม่ ชักกร่อยไปแล้วครับ

ของผมเป็นเบอร L ชาย สีน้ำเงินครับ ขอบคุณ

Ico48
มองตัวเองบ้าง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
กลอนพัฒนาตน ของท่านพุทธทาส ให้มองที่ตัวเอง แก้ที่ตัวเอง และระวังการใช้ความดีของตัวเอง เห็นเขามี เลวบ้าง ช่างหัวเขา มองตัวเรา มีเลวบ้าง อย่างเขาไหม จะนินทา ฤษยา เขาทำไม รีบแก้ไข ชั่วของเรา ให้เบาบาง มองเขาชั่ว มันมาชั่ว ที่ตัวเรา ชั่วของเขา เพิ่มให้เรา ไม่รู้สร่าง มองแต่ดี ชั่วของเรา ค่อ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2200
07 มกราคม 2555
Ico48
บทเรียนของเปเล่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
พูดถึงเปเล่ แฟนฟุตบอลคงรู้จักนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ชาวบราซิล ผู้มีพรสวรรค์ในการเล่นฟุตบอลได้อ่านหนังสือ พบว่า เมื่อตอนเด็กมีคั้งหนึ่งที่ เปเล่ ได้ร่วมแข่งขันฟุตบอล ได้ใช้พลังชั้นเชิงเล่นอย่างเต็มที่ จนจบการแข่งขัน ด้วยความเหนื่อยอ่อนล้า จึงได้ขอซิการ์จากเพื่อมาสูบอย่างชื่นใจ หายเพลีย แต่เมื่อพ่อเปเล่เ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2146
Ico48
ความรู้ มีแต่ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็เหมือนไม่มี
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
06 มกราคม 2555
Ico48

ขอแสดงความยินดี และขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติงานให้คณะและประเทศชาติ ประชาชน

ถึงทีมจัดการความรู้ คณะทรัพยฯ ทำงานสกัดความรู้ ความคิด หลักการ ผลงานของท่านผู้มีเกียรติเหล่านี้

Ico48
คนเก่ง ไม่ใช่เรียนมาก แต่ต้องเรียนเป็น ดังนั้น การสอนมากจึงไม่ใช่ทางการสร้างคนเก่ง
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
Ico48
Interactive learning วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ข่าวจาก VOA (Voice of America) หรือ เสียงจากอเมริกา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนมากกว่าการสอน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสังคมฐานความรู้ ที่แหล่งความรู้มีมากมายและเข้าหาง่าย ไม่ใช่จากตัวผู้สอน จึงต้องจัดกระบวนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนเอง คล้ายกับ การกินอาหารต้องกินเองจึงรู้รสชาติอา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4642
Ico48
ผู้ทุจริต ฉ้อโกงในการเรียนรู้ ย่อมได้รับโทษด้วยการไม่รู้ ไม่พัฒนา ไม่มีความสามารถ
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
05 มกราคม 2555
Ico48
กขค 3 บวก พัฒนาพาสุข
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ ขอแชร์ ข้อบวกของ 3 อักษรไทย ก ข ค ตัวละ 3 คำ เพื่อเป็นแนวปฏิบัตินำไปสู่การทำงานให้ก้าวหน้า พัฒนา และมีความสุข สามัคคีในที่ทำงาน คนทำงาน ให้สุข และพัฒนา ต้องติดตรา ก ข ค เป็นข้อบวก ได้ทั้งสุข ทั้งงาน ได้ทั้งพวก หากคิดบวก กขค ตามสัญญา หนึ่งนั้นหนา กระตือรือร้น ผลประสิทธิ์ กัลยาณมิต...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1712
04 มกราคม 2555
Ico48
ค่าของเวลา ขึ้นกับผู้ใช้แต่ละคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
Ico48
ตามทันเวลา? และค่าของเวลา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
และแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกปี ลองตรวจดูทีว่า ตามเวลาทันหรือไม่ ด้วยการเปรียบตามอายุ ช่วงเวลาในความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ตามอายุ ตรวจดูกับคนที่อายุเดียวกัน ว่าไปถึงไหนกันแล้ว ทั้งความรู้ ความสามารถ อาชีพ การงาน ครอบครัว ฐานะทางการงาน การเงิน ตำแหน่งหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ดูว่าเรียนอยู่ชั้นไ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1664
03 มกราคม 2555
Ico48
เวลาผ่านไปหนึ่งปี หมายความว่า เวลาเหลือน้อยลงหนึ่งปี
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
Ico48
การรับพรให้ได้พร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ปีใหม่เป็นเทศกาลหนึ่งที่มีการให้พรกันมากมาย ในชีวิตคนเราคงผ่านการได้รับพรมามากเช่นกัน แล้วพรที่ได้รับเป็นจริงบ้างไหม สักเท่าไร พรมีพรที่ให้กันโดยไม่ได้ขอ เช่นในเทศกาลปีใหม่ วันเกิด หรือแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ กับพรที่ขอเช่น ทำบุญ ไหว้พระ หรือพบผู้หลัก ผู้ใหญ่ ก็ขอพรกัน พรคงไม่ได้ง่ายเพียงออก...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2065
02 มกราคม 2555
Ico48
บรอคโคลี ชลอความแก่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มีรายงานวิชาการจากประเทศอังกฤษ ว่า นักวิจัยได้พัฒนาพันธุ์บรอคโคลี ที่มีสารช่วยลดอัตราการเป็นโรคหัวใจ ต้านมะเร็ง และชลอความแก่ โดยใช้เวลาวิจัยนับสิบปี จนได้พันธุ์ Beneforté 'super broccoli' วางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษ เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยบรอคโคลีพันธุ์นี้มีสาร glucor...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2299
Ico48
Small_benefortebroccoli
bioccoli
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 854
Ico48
สวัสดี วันที่ 2 ม.ค.2555 ขอให้ทุกท่านสุข สบายดี
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
01 มกราคม 2555
Ico48
Small_quake1
quake
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 670