นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

27 ธันวาคม 2554
Ico48
วิถีการอยู่ให้เป็นสุข
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วิถีสู้ ศัตรู รู้อภัย สร้างนิสัย อดทน คือคนสู้ การสร้างมิตร ด้วยให้ โปรดรับรู้ เอาใจสู่ ลูกค้า บริการ บริจาค ให้ใคร ใจสะอาด ช่วยสร้างชาติ เป็นต้นแบบ ให้เด็กสาน ต้องเคารพ ตนเอง ในการงาน ความเบิกบาน สานสุขอยู่ สู่ตัวคุณ คนที่อยู่เป็น จึงเป็นสุข ต้องรู้จักให้อภัย ไม่สร้างศัตรู เพราะคว...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1682
26 ธันวาคม 2554
Ico48
ทางพัฒนา ก้าวหน้า พาเจริญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ส.ค.ส. 2555 แด่ผู้ต้องการพัฒนา ไม่ขวนขวาย ไม่เร่งเรียน ไม่เพียรฝึก ไม่รู้ลึก ไม่ฝึกฝน ทนอ่านเขียน สิ่งดี ๆ เกิดได้ ด้วยพากเพียร หากไม่เรียน ย่อมไม่รู้ สู่พัฒนา ปีใหม่แล้ว เริ่มสิ่ง ดีกันเถิด จะได้เกิด สิ่งดี ที่ปรารถนา ตั้งเป้าหมาย เร่งทำ ตามสัญญา จะเสียท่า หากเวลา ถูกปล่อยไป เริ่มต้นใ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1634
25 ธันวาคม 2554
Ico48
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ส ส่งสุข ให้แด่ ทุกทุกท่าน ค วามสุขสันติ์ จงมี ทุกแห่งหน ส สุขสวัสดี ให้มี แก่ทุกคน ส่ง ให้ล้น เปี่ยมไป จากใจนี้ สุข ทั้งกาย ทั้งใจ สบายจิตร แด่ ญาติมิตร เพื่อนพ้อง และน้องพี่ ทุก ๆ คน โรคภัย อย่าได้มี ท่าน อยู่ดี มีสุข กันทุกคน 255 5ร่วม ฮากันกลิ้ง ฮาทุกอย่าง ฮาทุกสิ่ง ฮาทุกหน ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 3580
Ico48
Small_2012
2012ws
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 989
24 ธันวาคม 2554
Ico48
กลอนศึกษา ใช้ความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
กลอนนี้เขียนจากที่สูงบนเครื่องบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ อันความรู้ เปรียบเป็น เช่นอาหาร วางใส่จาน ต่อหน้า หาได้ผล มีประโยชน์ มากค่า กับตัวคน จะมีผล เมื่อทาน ผ่านเข้าไป เฉกเดียวเช่น ความรู้ อยู่ต่อหน้า ไม่ศึกษา ฝึกฝน หรือจะได้ มีความรู้ ประโยชน์ แต่อย่างใด จงตั้งใจ เรีย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3176
23 ธันวาคม 2554
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
23 December 2011 12:47
#73166

ขอบคุณ เดี๋ยวจะไปเพิ่ม tag

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
23 December 2011 12:17
#73163

อย่างกลอน แด่ share.psu วันนี้ เข้าข่ายไหมครับ

Ico48
แด่ share.psu
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
บันทึก share มีหลากหลาย มากมายรส คติพจน์ คำกลอน ผู้อ่านเขียน มีความรู้ มากมาย ให้มาเรียน มีความเพียร ที่ฝึก บันทึกกัน มีผู้บริหาร ผู้ดูแล อนุทิน ที่ให้ยินดี มอบดอกไม้ บันทึกนั่น ที่บันทึก ความเห็น ร่วมแบ่งปัน แต่ละวัน บันทึกใหม่ ได้เพิ่มพูน มีบันทึก จัดไว้ เป็นหมวดหมู่ มีความรู้ จากว...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1604
22 ธันวาคม 2554
Ico48
ศักดิ์ศรี สักเสีย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ศักดิ์ศรี คือการทำอะไรให้เป็นไปตามระบบ ระบบเบียบ ประเพณี ให้รู้ความสำคัญ เป็นนักศึกษา ต้องมีศักดิ์ศรีของนักศึกษา เป็นพนักงาน ข้าราชการ อาจารย์ ผู้บริหาร ต้องมีศักดิ์ศรีของตำแหน่งนั้น ๆ ยังรวมถึงความเป็นจังหวัด ประเทศด้วย การทำให้มีศักดิ์ศรี ต้องปฏิบัติตน วางตัวให้เหมาะสม ตั้งแต่การแต่งกาย...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1880
Ico48

คนจีน และคนสมัยก่อน มักมีเคล็ดทั้งด้านสุขภาพ และสังคมในการดำเนินชีวิตไว้เสมอ คนปัจจุบันได้เพียงประเพณี แต่ไม่ได้เคล็ดวัฒนธรรม และสุขภาพ สักแต่กิน ไม่มีความรู้ประโยชน์อาหาร

Ico48
อัตราการแข่งขันงานราชการของจีน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ประเทศจีน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของโลก คือ ประมาณ 1,300 ล้านคน จึงทำให้อัตราการแข่งขันในการทำอะไรสูงไปด้วย เมื่อสัปดาห์ก่อนฟังข่าวจากประเทศจีน เรื่องการรับสมัครคนเข้าทำงานราชการจำนวน 18,000 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 1,3000,000 คน คำนวณเองนะว่ามีอัตราการแข่งขันเท่าไร การสอบคัดเลือกมี 5 วิชา คือ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1606
21 ธันวาคม 2554
Ico48
อดออม ออมอด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คำว่า ออม คือการเก็บไว้บางส่วน ไม่ใช้ให้หมดไป ซึ่งเป็นความหมายในแง่ดี เช่น ออมเงิน และมีคำที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละบางส่วนเพื่ออนาคต คือ อดออม โดยเฉพาะชีวิตการทำงานในวัยช่วงแข็งแรง วัยทำงานก็ต้องอดออมไว้เผื่ออนาคต ต้องเก็บสะสมเงินไว้สร้างเนื้อสร้างตัว ไว้เผื่อวันใดเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถนำส่วนที่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2051
Ico48

คนติดแชร์ คือคนช่างหาความรู้ อีกประโยชน์ของการเขียนบันทึก

20 ธันวาคม 2554
Ico48

ขอให้มีความสุขปีใหม่ สนุก สุขใจกับการเดินทางกับครอบครัว

Ico48

บทเรียนที่ยาก คือ ปัญญา ความสามารถ ที่หลายคนผ่านไม่ได้

Ico48
การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
แหล่งความรู้ในปัจุบันแตกต่างและมีความพร้อมมาก ที่สมัยก่อน ความรู้อยู่ที่ผู้สอนเป็นหลัก ไม่ว่าจะศึกษามาและประสบการณ์ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ในยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge Base Society ; KBS) มีความรู้มากมายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ที่สำคัญคนรุ่นใหม่มีความสามารถเข้าถึงได้ดีกว่า โดยเฉพาะความรู้ที่เป็...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2032
Ico48
การบริหารองค์กรที่ดี ต้องส่งเสริมให้บุคลากรปลดปล่อยศักยภาพในการทำงาน ไม่ใช่สร้างอุปสรรค การจัดการที่เกินความจำเป็นจนเป็นความยากลำบากในการทำงาน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2
19 ธันวาคม 2554
Ico48
แด่คนสู้สู่ความฝัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ไม่มีความรู้ สามารถใด ได้มาด้วย การรอ ขอใครช่วย แม้มีเงิน มากมาย ทรัพย์ร่ำรวย ใช่จะช่วย เพิ่มความรู้ สามารถเรา ต้องเรียนรู้ ต้องทำ ด้วยตนเอง เหมือนบรรเลง เป็นเพลงเพราะ จึงส่งผล หากมัวรอ ใครช่วย จะอับจน ไม่มีผล ต่อการสร้าง ปัญญา เรา มีความรู้ มากมาย ที่แสนยาก ทนลำบาก ฝึกฝน อดทนหนา ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1562
Ico48

เห็นความเป็นนักสู้ ทุ่มเท ของแมงปอ

Ico48
มีความรู้หายังมีค่า เพิ่มประโยชน์ไม่ จนกว่าจะใช้ให้เพิ่มค่า เพิ่มประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จริง
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0