นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

11 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
การเรียนการสอนคุณธรรม ไม่ใช่การจัดกิจกรรม แต่ต้องทำและปฏิบัติในชีวิตจริง
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2
Ico48
เรียนสอนแบบไหน ได้ผลอย่างไร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียน การสอนมีหลากหลายวิธี และได้ผลต่างกัน 1. เรียนแบบจำ ทำได้อย่างมากก็ข้อสอบ 2. เรียนแบบคัดลอก ทำได้แค่กระบวนการ ลอกเลียนแบบ เหมือนเครื่องถ่ายเอกสารที่ไม่เคยจำความรู้ใด ๆ ที่ถ่ายผ่านเครื่อง 3. เรียนแบบทำ สามารถนำไปใช้ทำงานได้ 4. เรียนแบบเข้าใจ ลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ แก้ปัญหาตามสาเหตุได้ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2209
Ico48

ผู้เรียนจะยึดการกระทำ มีเหตุการณ์ เหตุผล ผลกระทบ ซึ่งต้องเป็นภาพจริงของสังคมด้วย ฉะนั้น อย่าคิดสอนคูณธรรม จริยธรรม แต่ต้องทำ ต้องช่วยกันทำ ต้องเป็นวัฒนธรรม เพราะส่วนใหญ่ผู้สอนยังไม่ทำ จะคาดหวังผู้เรียนได้อย่างไร จึงยังคงเป็น ดัดจริตธรรม ที่ดีแต่พูด

10 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
เห็นดาวแชร์กระพริบที่ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ฯ ขอให้ค้างฟ้าและเจิดจ้าเพิ่มขึ้น
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 4
Ico48

ฝากกรรมการประเมิน ให้ใช้อ้างอิงเว็บแชร์ เป็นหลักฐาน จะได้ประหยัดกระดาษ และเสริมการจัดการความรู้ สู่วงแชร์อีกด้วย

Ico48
คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การจัดการเรียนการสอนที่ดี ต้องให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และต้องตั้งคำถามให้สอดคล้องกับพฤติกรรม ความรู้ในแต่ละแบบ การสอนที่ให้มีความรู้พื้นฐาน ที่ต้องการให้รู้ ให้จำ ก็ต้องตั้งคำถามว่า รู้อะไรบ้าง ที่ไหน เมื่อไร คำถามก็ให้ ระบุ บอก การสอนต้องการให้เข้าใจ ต้องตั้งคำถามใ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2456
Ico48

คุณพลับพลึง ยินดีที่จะเริ่มต้นระบบที่ดี จะได้เตรียมคนไทยให้พร้อมในการทำงาน

09 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคปัจจุบัน ความพร้อมด้านสื่อมีมาก พร้อมทั้งแหล่งความรู้ สื่อการเรียนรู้ ทั้งรูป ทั้งเสียง ทั้งภาพเคลื่อนไหว จึงจำเป็นต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยเฉพาะ ลักษณะบางอย่าง รูปร่าง หน้าตา สีสรร ภาพเคลื่อนไหว ช่วยให้สื่อสาร เรียนรู้ได้ชัดเจนมากขึ้น แต่บางส่วนก็ยังต้องใช้ขอ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2213
Ico48
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เช้านี้ 9 ก.พ. 2555 ผศ.ดร.ไชยวรรณ ได้นำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สมาร์ทนิวส์ ที่มีข่าว "ปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ.1 คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2554 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ซึ่งในท้ายข่าว ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กล่าวว่า ไม่ยากให้นักวิจัยยึดติดกับรางวัล...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3491
Ico48
Small_oilpalmnr
oilpalmNR
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 742
08 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จำได้ว่า ในสมัยเด็กที่เริ่มเข้าเรียนประมาณ 50 ปีที่แล้ว ครูสอนด้วยวิทยายุทธ์มือเปล่า มีชอล์ค มีกระดานดำ นักเรียนมีกระดานชนวนเป็นเนื้ออ่อนที่มีหินเนื้ออ่อนเป็นดินสอใช้เขียน ฝึกการคัด การเขียนอักษร ทั้งหมดเขียนแล้วลบได้ทันที ใช้ได้นาน ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ และอุปกรณ์ รวมทั้งการหัดคิดเลขเบื้องต้น แถมห...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2828
07 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48

สิ่งสำคัญอีกอย่าง คือต้องวางแผนล่วงหน้า เพราะถึงจะจัดลำดับความสำคัญ แต่มาทำในระยะกระชั้นชิด ก็หลุดทั้งสติ สมาธิ ไม่พ้น ลนลาน ทาหรูด อยู่ดี

Ico48
เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในสถานการณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะระบบสื่อสาร ที่มีการเปิดใช้ระบบ 3 จี ถึงจะมาช้าไป แต่ก็มีการเปิดให้บริการแล้ว แต่สำหรับเน็ตของ ม.อ. กลับแช ที่เป็นภาษาใต้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังดื้อ คือ คลิกสั่งงานแล้วไปยอมทำงาน จึงสงสัยว่า เกิดอะไรขึ้น นอกจากมีระบบความปลอดภัยที่แน่นหนา ท...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2873
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
07 Febuary 2012 18:34
#74884

แต่คนไทยส่วนใหญ่ รักตัว กลัวตาย ต้องการคนเอาใจตัว เครียดแค้น ชิงชัง สร้างทุกข์ด้วยยึดมั่นความรักของตน

ถึงวันแห่งความรัก ก็รักสนุกสนุก ลืมตัว หลงคิดว่าเป็นความรัก จึงมีคำไทย ความรักทำให้คนตาบอด คือบอดใจ บอดความคิด

Ico48
ผลการทดสอบ โอเน็ต 2555 วัดอะไร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อ่านข่าวผลการทดสอบโอเน็ตของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปี 2555 แล้ว พบว่า นักเรียนไทยมีผลสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ คือต่ำกว่า 50% ทุกวิชา ยกเว้น ภาษาไทย วิชาภาษาไทย คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนนเฉลี่ย 54.61 คะแนน คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คะแนนสูงสุด 90 คะแนน วิชาสังคมศึกษาคะแนนเ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3016
06 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ทำงานสร้างค่า ปฏิบัติตนให้เหมาะกับคนทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนเกิดมามีค่าต้องมีผลการทำงาน ผลการทำงานที่ดี คือ ถูกต้อง ตรงตามเวลา หน้าที่ และความรับผิดชอบ จะดียิ่งขึ้น ต้องถูกใจ และว่องไว คือใช้เวลาเท่ากันทำงานได้มากกว่า รวมถึงทันสมัย ทันกาล การทำงานที่ดี ไม่ใช่แค่ดีของคนทำงาน แต่ต้องดีต่อลูกค้า ผู้มารับบริการ เรียกว่า มาตรฐานถูกต้อง บริการถูกใจ นอกจากก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2093
05 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ฝึกโกรธ ฝึกเครียด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความโกรธ โมโห และความเครียด เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกคน รวมถึงสัตว์และ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถควบคุมตนเองให้มีสติได้ และส่วนใหญ่มักทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่องาน ภาพลักษณ์ มิตรภาพ เพื่อไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น จึงควรต้องฝึกโกรธ ฝึกโมโห ฝึกเครียด โดยให้...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1859
Ico48
เมื่อยึดลัทธิต่างชาติ นำไปสู่ความไม่มีชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ผู้ที่ยึดถือลัทธิ คัมภีร์ต่างชาติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาปฏิบัติโดยไม่วิเคราะห์ศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และบริบทความเป็นจริง นอกจากไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ยังนำไปสู่ความืดมิด ลงไปในปลักหล่มแห่งความสิ้นหวังสิ้นชาติ เพราะจะไม่เหลือความเป็นชาติจากการมุ่งไปเปลี่ยนตนเองให้เ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1545
Ico48
ผู้มีความรู้ แต่ไม่แสดงตัวตน ก็เหมือนคนไม่รู้ ไม่มีค่า และประโยชน์ใด ๆ
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2
Ico48
ฟังให้เป็น ให้มีค่า และคุ้มค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การฟังเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้ รับรู้ พัฒนาตน หากฟังไม่เป็น จับประเด็นไม่ถูก จะเสียเวลา เสียเงิน เสียโอกาส โดยเฉพาะการฟังเพื่อพฒนา อบรมส่งผลเสียต่อตน หน่วยงาน และราชการ บางคนให้ไปฟัง อบรม สัมมนา พัฒนา แทนที่จะตั้งใจไปที่สิ่งที่ต้องการ ฟังให้เกิดความรู้นำมาใช้ประโยชน์ กลับไปคิดว่า ไม่มีประโ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1885