นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

My Activities

30 January 2012
Ico48
กำหนดงาน ม.อ. วิชาการ 2555
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ 27 ม.ค.2555 ได้มีการประชุมกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ. วิชาการ ปี 2555 ซึ่งได้มีการจัดกันในทุกวิทยาเขตทั้ง 5 ของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พร้อมกับงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร วันวิทยาศาสตร์ และงานเกษตรภาคใต้ และในปี 2555 นี้ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดในระหว่างว...
Flowers: 5 · Comments: 7 · Read: 5113
Ico48

ขออภัยที่ต้องแจ้งถอนชื่อเข้าร่วม เพราะติดประชุมโครงการพระราชดำริฯเกาะบุโหลน ในเวลาเดียวกัน

Ico48

คุณjona003

อะไรที่ทำให้พลังงานหมุนเวียน ก็มีผลทั้งนั้น

การักษาป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร ช่วยลดได้บ้าง แต่กิจกรรมอื่นๆ มีมากกว่า มากๆ เพราะผู้ใช้มาก

29 January 2012
Ico48
ผลของโลกร้อนต่อการผลิตพืช
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
โลกร้อนเกิดจากกิจกรรมของคนบนโลกที่มีจำนวน 7,000 ล้านคนแล้ว ทั้งที่อยู่อาศัย กิจกรรมการดำรงค์ชีวิต ธุรกิจ อุตสาหกรรม การตัดไม้ ทำลายป่า ทั้งขุด ทั้งเจาะ ดูดเอานำ้มัน ก๊าซ ขุดเอาถ่านหิน สินแร่ เพชรพลอย มากมาย ไม่หยุดหย่อนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาวะแวดล้อม สภาพอากาศเปลี่ยนไปในทางร้อนขึ้น ...
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 2286
28 January 2012
Ico48
การทำข้อตกลงในการดูแลนักศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ 28 ม.ค. 55 คณะทรัพยฯได้จัดการอบรม “การพัฒนาสมมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่” ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจการผลิตบัณฑิตของคณะ ระบบการลงทะเบียน การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบและการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และ Active Learning เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้เข้...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1842
Ico48
พรรคด้อยพัฒนา 2. ข้อคิด ตัวอย่าง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ลองมอง ผู้ที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในการทำธุรกิจ การบริหารจัดการ ทุกคนไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองทั้งหมด ต้องมีผู้ร่วมทำจำนวนมากมาย ทั้ง กรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา พนักงาน คนงาน หุ้นส่วน ซับพลายเออร์ ดีลเลอร์ ลูกค้า ผู้ใช้ ทุกคน ทุกกลุ่ม มีส่วนนำไปสู่ความสำเร็จ แสดงว่า การทำงานต้องหาตัวช่...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1483
Ico48
อาจารย์ต้องสอนให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น หาเป็น ไม่ใช้คิดตาม ทำตาม
By Wullop Santipracha
Flowers: 1
27 January 2012
Ico48
พรรคด้อยพัฒนา 1. ลักษณะ อาการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
พรรคด้อยพัฒนา มีสมาชิกประกอบด้วย ผู้ที่มีความคิดและทำตัวด้อย คือ ไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ ด้วยข้ออ้างต่าง ๆ นา ๆ ว่า ไม่เก่ง ไม่มีความสามารถ ไม่พร้อม ไม่มีเวลา ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีข้อมูล ไม่รู้แหล่งข้อมูล ไม่มีใครบอก ไม่รู้เรื่อง ฯลฯ ซึ่งเป็นข้ออ้างที่ ไม่ทำ ทำไม่ได้ ไม่สำเร็จ เป็นการทำตัวด้อย...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1313
26 January 2012
Ico48
มหาวิทยาลัยต้องสอนคนให้เดินเป็น ไม่ใช่สอนคนให้เดินตาม
By Wullop Santipracha
Flowers: 4
Ico48
อัตราการเพิ่มประชากรโลก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากสถิติที่ผ่านมา ประชากรโลกถึงจำนวน 1,000 ล้านคน ปี ค.ศ. 1804 และมีการเพิ่มดังนี้ ซึ่งจะเห็นว่า ประชากรโลกเพิ่มจาก 1 เป็น 2 พันล้านคน ใช้เวลาถึง 123 ปี แต่จาก 2 เป็น 3 พันล้านคน ใช้เวลาเพียง 33 ปี โดยเฉพาะการเพิ่ม จาก 3 เป็น 6 พันล้านคน ใช้เวลาเพียง 39 ปี ส่วนการเพิ่มจาก 6 เป็น 7 ...
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 3192
Ico48
Small_popg
popG
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 692
Ico48

คราวต่อไป ก็บอกด้วยว่าทำไม จะได้ไม่งง นี่คงกลับไปตั้งคำถามว่า อยู่ดี ๆ ทำไมให้ลงยังไม่ถึงที่หมาย

เอ้าแล้วไม่ไปเติมน้ำมันหรือ หากน้ำมันหมดจริง ผู้ไปไม่ถึงที่หมายคือเราเจ้าของรถ ละนะคราวนี้

Ico48

ไม่มีอะไรทำได้ดีในครั้งแรก และอย่ากลัวคนอ่าน

ให้ถามว่า เราได้ประโยชน์อะไร และให้อะไรที่คิดว่ามีประโยชน์ แล้วค่อยปรับกระบวนท่า

จากที่เห็นท่า ก็น่าจะดี การอ่านบันทึก ก็ช่วยให้รู้ทำอย่างไรจึงชวนอ่าน จากตัวเอง

Ico48
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 5.การเขียนบันทึกให้ต่อเนื่อง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การเขียนบันทึกให้ต่อเนื่อง ต้องทำให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ จึงทำให้มีผู้ติดตามอ่านเป็นกำลังใจ การเขียนบันทึกคงต้องใช้เวลาและอารมณ์ในการเขียน หากหายไป อารมณ์การเขียนจะหายไปจนคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไร อย่างไรดี จึงต้องกำหนดให้เป็นสิ่งที่ต้องทำประจำ เช่น เดือนละ 1 เรื่อง หรือสัปดาห์ละ 1 เรื่อง ถ้าห...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1550
24 January 2012
Ico48
เริ่มเห็นบันทึกจากชาว ม.อ. สุราษฎร์ธานี กลับขึ้น share.psu
By Wullop Santipracha
Flowers: 1
Ico48

ยินดีกับความตั้งใจ และเป็นกำลังใจให้ครับ

Ico48
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 4.มีเรื่องอะไรอีกที่น่ามาเขียนบันทึก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากบันทึกชวนเขียนบันทึกตอนที่ 1 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22182 เรื่องที่นำมาบันทึกเป็นงานในหน้าที่สายสนับสนุนทั้งนั้น แล้วเรื่องอื่น ๆ มาบันทึกได้ไหม ? ใช้ประโยชน์อะไร ? การเขียนบันทึก นอกจากใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ยังใช้ในการสื่อสารใน นอกองค์กร การแจ้งกิจกรรมนักศึกษา การแจ้งเว...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1769
23 January 2012
Ico48

ที่สำคัญ เขียนบรรยายได้ แต่เอาภาพมาให้ดูแสงระยิบระยับไม่ได้ ต้องไปดูด้วยตัวเอง

ขอบคุณผู้นำไปดู เพราะเคยเห็นบินไม่กี่ตัว แต่ที่นั่น เต็มทั้งต้น ทั้งแถบสองฝั่ง

Ico48
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 3.เอาเวลาไหนเขียนบันทึก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากการที่มีการเชิญชวนกันเขียนบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22182 และการบอกเล่าของผู้เขียนบันทึกใน share.psu ผู้เขียนบันทึกส่วนมากจะใช้เวลานอกเวลางานเขียน เขียนหลังเวลาราชการก่อนกลับบ้าน เขียนช่วงเช้าก่อนเริ่มงาน บางคนไปเขียนที่บ้าน และวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด ...
Flowers: 9 · Comments: 3 · Read: 1864