นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

19 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
พิมพ์เอกสาร ใส่ใจอีกนิด เพื่อประสิทธิภาพงานและทันสมัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้ตรวจงานนักศึกษา บ่อยครั้ง ทำให้ยากในการตรวจ เพราะการจัดพิมพ์โดยไม่ใส่หน้าเอกสาร ทำให้ระบุไม่ได้ว่า ให้ดูหน้าไหน แก้หน้าไหน ทำให้ต้องเขียนหน้าให้เอง ความจริงก็ไม่ใช่เฉพาะงานนักศึกษา เท่านั้น บ่อยครั้งที่เจอในงานประจำ โดยเฉพาะเอกสารประกอบการประชุม ที่มีจำนวนมากหลายหน้า การไม่ใส่หน้าไว้ ทำให้ที่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1905
Ico48

ขอบคุณคุณโอ๋-อโณ สำหรับความรู้เพิ่มเติม

Ico48
เป้าหมายความสำเร็จ คือความหวังที่กระตุ้นการเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาพัฒนาตน ต้องเอาใจสู่เป้าหมาย เอากายสู่การเรียนรู้ เอาสติควบคุมการกระทำ การศึกษา พัฒนาตน ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ จะได้ผลน้อย หรือได้ผลไม่ดี หากขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าเรียน ทำไปเพื่ออะไร อาการของผู้ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ขาดความมุ่งมั่น ตั้งใจ พยายาม ไม่สามารถควบคุมกาย ใจให...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3267
18 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เกิดค่าอย่างแท้จริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การให้ทุนการศึกษามีหลายแบบ ทุนแบบให้เปล่า เพื่อสงเสริมผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อหวังให้ผู้ด้อยโอกาสใด้เรียน สร้างอนาคต แต่ทุนที่ให้จำนวนไม่มาก 2,000 3,000 5,000 หรือ 10,000 บาทต่อปี ดูแลไม่น่าจะช่วยได้ตามเป้าประสงค์ โดยเฉพาะยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่จึงให้เป็นรางวัล ผลการเรียนดี ประพฤติดี ตาม...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2306
Ico48
พัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ผู้ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตนเองคือผู้พัฒนาไม่ขึ้น
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 4
Ico48
ประเมินเพื่อพัฒนา ?
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้เป็นช่วงการประเมิน ทั้งประเมินคุณภาพของ สมศ. ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน หลักและเป้าหมายการประเมิน คือ เพื่อพัฒนา แต่คนไทยมักเข้าใจ และใช้เพื่อการจับผิด หลงผลมากกว่าความป็นจริง การประเมินเพื่อการพัฒนา ต้อง สะท้อนภาพจริงที่เป็นจริง และควรเป็นตามเป้าหมาย กฎ กติกา ไม่ใช่ที่อยาก ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2127
Ico48
การเรียนรู้ว่ายาก แต่การรู้ตัวว่ากำลังทำอะไร ดีกับตนเอง หรือไม่ ยากกว่า
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
Ico48

ขอบคุณ ผช.ยุทธนา ที่มาร่วมแชร์ความเห็น ความรู้สึก และความจริง

17 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
การใช้ความเก่งทำงาน อย่าใช้ประจานตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนทำงานเก่งมีความสามารถ ต้องนำความรู้ ความสามารถไปทำงานให้ดี มีประสิทธิภาพ ไปสู่ความสำเร็จทั้งงาน ทั้งคน ทั้งเพื่อนร่วมงาน ทั้งลูกค้าผู้รับบริการ ไม่ใช่ไปอวดเก่ง อวดเบ่ง ต่อว่า ตำหนิเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ หากเก่งจริงต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานสำเร็จ เสร็จเร็ว ถูกใจผู้รับบริการ ซ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2420
16 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
จากงาน bye nior ธรรมดา เป็นคุณค่าวันลาครูที่ประทับใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 14 ก.พ. 2555 นอกจากเป็นวันดี วันแห่งความรัก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ยังเพิ่มความประทับใจระหว่างศิษย์-อาจารย์ ด้วยการจัดพิธี “อำลาครู” http://share.psu.ac.th/blog/learn-fnr/22647 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาไป ด้วยการให้ทั้งอาจารย์และศิษย์ แสดงความรู้สึก ให้โอ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2736
Ico48
ทำงานอย่างมีอารมณ์ อย่าใช้อารมณ์ทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อารมณ์ หมายถึงสภาวะจิตใจ ความรู้สึก ซึ่งมีทั้งด้านร้าย ด้านดี ด้านลบ ด้านบวก การทำงานอย่างมีอารมณ์ กับการทำงานอย่างใช้อารมณ์ เป็นสภาพการใช้อารมณ์ทำงานที่ต่างกันคนละด้านและได้ผลต่างกันคนละด้านเช่นกัน การทำงานอย่างมีอารมณ์เป็นปรับอารมณ์ให้สอดคล้องกับการทำงาน อย่างการเขียนบันทึกก็ต้องมีอารมณ์จ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3301
14 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
กลอนรักนิรันดร์ วันแห่งความรัก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนมีรัก ขอให้รัก กันหวานชื่น ทั้งหลับตื่น สุขใจ ดังใจฝัน สุขซาบซ่าน สราญจิต ทุกวี่วัน เติมรักกัน เพิ่มพูน จนพูนใจ ถึงมีขัด มีฝืน ใจกันบ้าง ต้องละวาง กลับสู่ รักยิ่งใหญ่ วางอารมณ์ ไว้ที่ รักสุขใจ หากหลงไป เร่งเรียก รักกลับคืน รักมีค่า มีภาระ มีหน้าที่ ต้องปรับที ปรับท่า อย่าเป็นอื่น ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2252
Ico48
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 3.การใช้งาน พัฒนางาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การอบรมเป็นการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กร ดังนั้น เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ตาม 1 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22591และ 2 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22605ต้องนำมาใช้งาน ตามขั้นตอน 6. ประมวลความรู้ เป็นอีกส่วนที่สำคัญ เพื่อให้เข้าใจบทเรียนจริง ๆ และเป็นการนำมาใช้งาน การประม...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1633
Ico48
กลอนแห่งรัก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ที่14 กุมภา วาเลนไทน์ มีความหมาย ใหญ่ยิ่ง จริง ๆหรือ ให้คนมา รักกัน วันนี้ฤา หรือแค่ถือ สนุกกัน ฝันเฟื่องไป อันความรัก ยิ่งใหญ่ ของใครนั่น รักของเธอ รักของฉัน รักไฉน รักแค่วัน แห่งความรัก หรืออย่างไร รักจริงไซร้ ต้องรักกัน ทุกวันคืน รักให้ดี ต้องพอดี กับชีวิต ต้องเพ่งพิศ คุณค่า อย่าเร่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1721
13 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 2. การเข้าอบรม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การอบรม ถ้ามีการเตรียมการ เตรียมตัวที่ดี http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22591 จะนำไปสู่การเข้าอบรมที่ดี ได้ผลการอบรมที่ดี มีค่า ที่ผู้เข้าอบรมพึงรับผิดชอบในการเข้าอบรม คือ 4. ตั้งใจส่วนนี้เป็นเรื่องของผู้เข้าอบรม แต่ต้องมีในส่วนของหน่วยงานด้วย เพราะหากหน่วยงานไม่มอบหมายงาน เพียงแต่มอบหม...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1714
12 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
การพัฒนาความรู้การจัดการการผลิตแก่นักศึกษา คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดบรรยายพิเศษ “การผลิตการเกษตรที่มาตรฐานและปลอดภัย” ที่ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี โดยการเชิญวิทยากรทั้งจากภาครัฐ และเอกชนมาบรรยาย และในปีนี้ คณะได้รับเกียรติจาก คุณนลินทิพย์ เพณี นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแล...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2968
Ico48
Small_gap554
gap553
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1025
Ico48
Small_gap552
gap552
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1008
Ico48
Small_gap551
gap551
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1026
Ico48
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า พัฒนาจริง 1. เตรียมการเตรียมตัว
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การฝึกอบรม ถือเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้เก่งขึ้น ให้ทันสมัย และเป็นหลักสำคัญในการทำงาน พัฒนาองค์กร เพราะคนคือทรัพยากรมีค่ามากที่สุด จึงเป็นภาคบังคับหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ เพราะถึงมีทุกอย่างดี แต่คนไม่มีความสามารถ ปรับตัวให้ทำงานสอดคล้องกับระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ หรือได้ป...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1648