นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

20 มกราคม 2555
Ico48

ร่วมแชร์ ร่วมใช้ ร่วมสานประโยชน์ เพิ่มคุณค่ากันและกัน

Ico48

ยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่

Ico48

ยินดีต้อรับกลับสู่ share.psu

Ico48

ยินดีต้อนรับ ผู้บันทึกใหม่

Ico48

การบันทึกดีดี ก็มีแรงบันดาลใจได้เช่นกัน

Ico48

ยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่

Ico48
มาชวนเล่น share.psu ที่ ม.อ. สุราษฎร์ฯ คงจะมีผู้แสดงฝีมือกัน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
20 January 2012 13:19
#73910

เป็นแรงใจให้ชาว ม.อ. สุราษฎร์ฯ ร่วมกันแสดงว่า เราทำได้ หากช่วยกัน

19 มกราคม 2555
Ico48
มหาวิทยาลัย ต้องสอนให้คนรุ่นใหม่เดินเป็น คิดเป็น ไม่ใช่สอนให้เดินตาม คิดตาม
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
Ico48
ใช้คำว่า การแข่งขันพัฒนาหน่วยงาน และงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การแข่งในระบบประกันคุณภาพ การพัฒนางาน พัฒนาองค์กร การพัฒนาทางธุรกิจ หมายถึงแข่งกันสร้างสินค้า บริการดี ๆ มีประโยชน์ให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกใช้ ได้ประโยชน์ ความความต้องการ ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ ตามรายอื่น ๆ ตาม http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22060 ผู้มีอำนาจซื้อสูง สามารถเลือกใช้ของดี มีราคาส...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1240
18 มกราคม 2555
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
18 January 2012 19:16
#73833

เรียนผู้สนใจทุกท่าน

จะเก็บเป็นข้อมูลเพื่อเชิญเข้าอบรม คาดว่าปีนี้คงมีการจัด เมื่อทราบกำหนดจะแจ้งให้ทราบครับ

Ico48
ปัญหา อุปสรรค 2. อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมไทย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อุปสรรค เป็นตัวฝึกความอดทน ความแข็งแรง ความมุ่งมั่น พยายาม ฝึกระดับของอารมณ์ ท้าทายความสำเร็จ ที่ทุกคนทำได้ เมื่อพบอุปสรรค ความยาก ส่วนใหญ่มักมีความเครียด เพราะเกิดความยาก ยากเพราะไม่เคยทำ ยากเพราะไม่เคยเรียนรู้ แต่ได้ผ่านความอดทน ต่อสู้ มุ่งมั่น พยายาม จะทำให้เกิดความแข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1687
17 มกราคม 2555
Ico48
ปัญหา อุปสรรค 1.ประโยชน์ของปัญหา ต้องกล้าให้ถูกทาง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ปัญหา อุปสรรค เป็นธรรมชาติที่เกิดเป็นธรรมดา ให้เป็นเครื่องพัฒนา การปรับตัว ปรับอารมณ์ของสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่ความเก่งของใคร แต่ใครผ่านไปได้คือเก่ง ปัญหา เป็นเครื่องพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา เพราะไม่มีใครที่ไม่มีปัญหา - ผู้ที่ประสบปัญหามามาก ๆ แล้วฟันฝ่า พัฒนา ต่อสู้ด้วยความพยายาม สติ ปัญญา ย...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3491
16 มกราคม 2555
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
16 January 2012 17:52
#73768

คิดบวก ย่อมได้กำไร

คิดลบ มีแต่สูญเสีย

Ico48
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 2. ทำอย่างไร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสอนให้รู้ทำ รู้หา รู้ใช้ รู้คิด รู้ปรับ รู้แลกเปลี่ยน ส่วนนี้ต้อง ให้ผู้เรียนเป็นผู้เล่นผู้แสดงเอง ที่เรียกว่า active learning เป็นการเน้นกระบวนการเรียนรู้ ให้ทำ หา ใช้ คิด ทำรายงาน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ การนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้สอนต้องออกแบบการสอนให้สอดคล้องกัน การให้งาน ประเมิน ต...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1498
15 มกราคม 2555
Ico48
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 1. ทำไม และท้าทาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โลกวันนี้ สิ่งต่าง ๆในโลกเปลี่ยนไปไวมาก ทั้งความรู้ เทคโนโลยี IT เครื่องจักรกล เศรษฐกิจ ธุรกิจ ค่าเงิน ค่าน้ำมัน รวมถึงสภาพดินฟ้าอากาศ ฤดูกาล เปลี่ยนไวจนไม่สามารถคาดการณ์ พยากรณ์ได้ ว่าเป็นฤดูกาลใด จะมีสภาพเป็นอย่างไร ผู้ที่อยู่ได้ดี ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ปรับตัวได้เร็ว ต้องมีทางเลือกที...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1728
Ico48
แด่คนหน้าบูดด้วยความรัก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มีใครไหม ที่ชอบ คนหน้าบูด อีกยังพูด ไม่เพราะ ปากเลาะร้าย แถมบริการ แบบคน ไม่มีใจ จะมีใคร เขาชอบ วานตอบมา หากไม่มี ควรหา ทางปรับเปลี่ยน หมั่นฝึกเพียร ยิ้มไว้ ให้กันหนา แค่ยิ้มให้ ก็ได้ ยิ้มตอบมา ยิ้มเถิดหนา ความชรา จะชะลอ การพูดเพราะ ก็ใช่ พูดคำหวาน แต่ต้องการ ความจริงใจ จริงจริงหนอ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2998