นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

07 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48

แต่คนไทยส่วนใหญ่ รักตัว กลัวตาย ต้องการคนเอาใจตัว เครียดแค้น ชิงชัง สร้างทุกข์ด้วยยึดมั่นความรักของตน

ถึงวันแห่งความรัก ก็รักสนุกสนุก ลืมตัว หลงคิดว่าเป็นความรัก จึงมีคำไทย ความรักทำให้คนตาบอด คือบอดใจ บอดความคิด

Ico48
ผลการทดสอบ โอเน็ต 2555 วัดอะไร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อ่านข่าวผลการทดสอบโอเน็ตของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปี 2555 แล้ว พบว่า นักเรียนไทยมีผลสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ คือต่ำกว่า 50% ทุกวิชา ยกเว้น ภาษาไทย วิชาภาษาไทย คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนนเฉลี่ย 54.61 คะแนน คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คะแนนสูงสุด 90 คะแนน วิชาสังคมศึกษาคะแนนเ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2714
06 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ทำงานสร้างค่า ปฏิบัติตนให้เหมาะกับคนทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนเกิดมามีค่าต้องมีผลการทำงาน ผลการทำงานที่ดี คือ ถูกต้อง ตรงตามเวลา หน้าที่ และความรับผิดชอบ จะดียิ่งขึ้น ต้องถูกใจ และว่องไว คือใช้เวลาเท่ากันทำงานได้มากกว่า รวมถึงทันสมัย ทันกาล การทำงานที่ดี ไม่ใช่แค่ดีของคนทำงาน แต่ต้องดีต่อลูกค้า ผู้มารับบริการ เรียกว่า มาตรฐานถูกต้อง บริการถูกใจ นอกจากก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1872
05 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ฝึกโกรธ ฝึกเครียด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความโกรธ โมโห และความเครียด เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกคน รวมถึงสัตว์และ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถควบคุมตนเองให้มีสติได้ และส่วนใหญ่มักทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่องาน ภาพลักษณ์ มิตรภาพ เพื่อไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น จึงควรต้องฝึกโกรธ ฝึกโมโห ฝึกเครียด โดยให้...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1672
Ico48
เมื่อยึดลัทธิต่างชาติ นำไปสู่ความไม่มีชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ผู้ที่ยึดถือลัทธิ คัมภีร์ต่างชาติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาปฏิบัติโดยไม่วิเคราะห์ศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และบริบทความเป็นจริง นอกจากไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ยังนำไปสู่ความืดมิด ลงไปในปลักหล่มแห่งความสิ้นหวังสิ้นชาติ เพราะจะไม่เหลือความเป็นชาติจากการมุ่งไปเปลี่ยนตนเองให้เ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1363
Ico48
ผู้มีความรู้ แต่ไม่แสดงตัวตน ก็เหมือนคนไม่รู้ ไม่มีค่า และประโยชน์ใด ๆ
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2
Ico48
ฟังให้เป็น ให้มีค่า และคุ้มค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การฟังเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้ รับรู้ พัฒนาตน หากฟังไม่เป็น จับประเด็นไม่ถูก จะเสียเวลา เสียเงิน เสียโอกาส โดยเฉพาะการฟังเพื่อพฒนา อบรมส่งผลเสียต่อตน หน่วยงาน และราชการ บางคนให้ไปฟัง อบรม สัมมนา พัฒนา แทนที่จะตั้งใจไปที่สิ่งที่ต้องการ ฟังให้เกิดความรู้นำมาใช้ประโยชน์ กลับไปคิดว่า ไม่มีประโ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1674
03 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
อยากให้ทุกสิ่งดีอย่างที่อยากได้ ต้องทำจากตัวเรา
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
Ico48

คำว่า บ้านของเรา เราต้องช่วยกันทำ นั่นคือการช่วยกันทำให้บ้านของเราดีขึ้น

Ico48

วันนี้ได้ทำอะไร แก้ปัญหางานอย่างไร ก็ได้หนึ่งบันทึกแล้วจากงาน แล้วสัปดาห์หนึ่งทำงาน ห้าวัน จึงไม่ใช่ของยาก

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
03 Febuary 2012 07:08
#74639

ดีครับ จะเป็นบันทึกประจำวันละห้าคำก็ดี

บางคำไม่เคยได้ยินมาก่อน อย่าง ในหมง คล้ายๆ เซาะกราว หรือเปล่า

Ico48

แชร์รอบดึกด้วย

ค่าของคนอยูที่ผลของงาน คือผลของความใส่ใจในงาน นำไปสู่ลูกค้า อย่างจริงใจ เห็นได้จากหน้าตาที่น่ากินของข้าวต้ม

02 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48

เป็นการพัฒนาของเราชาวทรัพยฯ หวังว่าคงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้สมกับคำว่า พัฒนาแล้ว

ขอบคุณทุกความร่วมมือ ร่วมใจ เห็นไหมจากผู้ใช้เป็นวิทยากร ที่ร่วมกันทำได้

Ico48
คุณภาพการศึกษาไทย: ผลและกระบวนการประกันคุณภาพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อะไรเป็นตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษาไทยว่าด้อย คนมัวเมา ถูกหลอกง่าย ฟุ้งเฟ้อ เอาเปรียบประเทศ เอาเปรียบกันและกัน ยาเสพติดมีมากมายและมีปริมาณมูลค่าเพิ่มขึ้น หลงมัวเมากับการพนัน หวย ขัด ๆ ถู ๆ ที่มีข่าว ขอให้บอกมีที่ไปกันพรึบ มุ่งวัตถุนิยม ความสะดวกสบาย ไร้ศักดิ์ศรี วิธีใดก็ได้ขอให้ได้มา จัดการต...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1739
01 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48

บันทึกเพิ่มของคุณ wwibul

ยิ่งเห็นภาพลิงแก้แห สุดท้ายเจ้าลิงตัวนี้เป็นอย่างไร อะไรคือจุดจบ

Ico48
Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ทุกอย่างพัฒนาไปเร็วมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยี ของเก่ายังใช้ไม่คุ้ม บางครั้งไม่คล่อง ของใหม่ รุ่นใหม่มาแล้ว ทำให้ต้องวิ่งตามกันไม่ทัน ช่วงนี้ บันทึกบนระบบ share.psu ก็เข้าข่ายเช่นนั้น เพราะบันทึกที่ขึ้นเช้า ถ้าไม่เข้าอ่านมีบันทึกใหม่เข้ามาแล้ว ช่วงก่อน บันทึกไว้สัปดาห์หนึ่งก็ยังอยู่บนหน้าระบบให้...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1696
Ico48

สู้ต่อไป ให้ได้ชื่อว่านักสู้ นะครับ แต่หวังว่าจะได้แชมป์ด้วย

Ico48
คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เหตุเพราะ การศึกษาไทย เน้นที่ระบบการศึกษาที่ไม่สอดคล้องชีวิตจริง และการใช้งานจริง จึงใช้เวลา ค่าใช้จ่ายไปกับการเรียนกับสิ่งที่ไม่ได้นำไปใช้ แม้แต่คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนที่เรียนวิชาแบบ แต่ในการปฏิบัติของสังคมจริงเป็นอีกแบบ ทำให้ผู้เรียนเรียนเพื่อสอบไม่ใช้กับชีวิตจริง เพราะไม่เหมือนกัน ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1828
31 มกราคม 2555
Ico48
คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การพัฒนาการศึกษาไทย มีความชัดเจนในการพัฒนาเชิงปริมาณ สถานศึกษา และที่เรียน แต่มีปัญหาด้านคุณภาพ ระดับของแรงงาน ความรู้ความสามารถ และความไม่เท่าเทียม ยังเห็นการแย่งแข่งขันการเข้าเรียนโรงเรียนดี ๆ ยังเห็นความแตกต่างของโรงเรียนในเมืองและชนบททั้งห่างไกล้และห่างไกล ยิ่งเห็นการเติบโต ความรุ่งเรือง...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1739
30 มกราคม 2555
Ico48

คุณเอก

เรื่องนี้คงต้องให้ทางงานด้านการเจ้าหน้าที่ช่วยตอบ

เท่าที่ทราบในข้อ 1. ตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้ค่าตอบแทน เพราะเป็นตำแหน่งที่ปรับจากการมีการเสนอขอปรับตำแหน่งที่ต้องมีการเสนอผลงานที่ผ่านการประเมินแล้ว จึงได้ค่าตอบแทน ส่วนตำแหน่งชำนาญงานเป็นตำแหน่งที่เกิดจากกาปรับระบบ ซี เป็นระบบแท่ง ซึ่งไม่ได้ผ่านการเสนอผลงานผ่านระบบการประเมิน จึงไม่ได้รับค่าตอบแทน

ข้อ 2 การปรับจากตำแหน่งเดิมคงไม่ได้ แต่เจ้าตัวสามารถไปสมัครในตำแหน่งที่เปิดให้มีการรับสมัครดังกล่าวได้ คือเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองไม่ได้ แต่เปลี่ยนตัวไปตำแหน่งใหม่ได้

อย่างไรสอบถาม การดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัยได้ เพื่อความชัดเจน จริง ๆ