นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

24 มีนาคม 2555
Ico48
บทเรียนสอนลูก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวทุกวัน คือบทเรียนทที่ลูกหลานเรียนโดยไม่ต้องสอน เพราะเป็นต้นแบบที่เห็นทุกวันจนเป็นนิสัย ยิ่งกว่าบางท่านยังนำไปสอนต่อด้วย พฤติกรรมใดเป็นต้นแบบ บทเรียนที่ดี ไม่ดี ลองพิจารณา ชื่นชม คนดี หรือ ยกย่องคนรวย อิจฉาคนได้ดีที่ทำดี แบ่งปัน หรือ เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว กล่าวว่าคนที่ยอม...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2025
22 มีนาคม 2555
Ico48

ไม่แนใจว่า เกิดจากระบบ share หรือระบบเครือข่าย เพราะไม่ใช่แต่ share ที่มีปัญหา การใช้เน็ตก็มีปัญหา ฝากด้านระบบตรวจดูด้วยครับ

Ico48
ตัวบ่งชี้ ชี้ไปไหน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตัวบ่งชี้ หรือ indicator คือ ตัววัดผลการดำเนินการ ที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินการ เพราะชี้ทางไหน ผลก็ออกมาทางนั้น ที่นำไปสู่ผลดี ผลเสีย ถึงขั้นการล้มละลาย กลายเป็นทาสได้เลยทีเดียว แน่นอนว่า ตอนคิดที่จะกำหนดตัวบ่งชี้ ทุกคน ทุกองค์กร ต้องการทำให้ดี ต้องการทำให้เด่น ต้องการแสดงคุณภาพ แต่อาจลืมเป้า...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1705
21 มีนาคม 2555
Ico48
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือ แค่ทำวิจัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การวิจัยหมายถึง กระบวนค้นคว้า ค้นหา ตรวจสอบความจริง เพื่อเป็นความรู้นำไปพัฒนา ใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่า เพราะการทำวิจัย ค้นคว้า ต้องลงทุนทั้งคน ทั้งเงิน ทั้งเวลา เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ หากไม่มีประโยชน์ คิอดเป็นมูลค่าได้ ใครจะจ่ายเงินทำวิจัยไปทำไม จะเห็นว่า สิ่งต่าง ๆ ที่พัฒนาจาก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1908
20 มีนาคม 2555
Ico48
มหาวิทยาลัยสอนให้คนมีจิตบริการ แต่คนในมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งกลับไร้จิตสำนึกในด้านบริการ ??
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
Ico48
สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ; มุมมองการบริการไวไฟ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การบริการไวไฟ หรือเครือข่ายไร้สายเป็นสิ่งแสดงถึงความก้าวหน้าหนึ่งของประเทศต่าง ๆ อย่างประเทศไทยเพิ่งมีระบบ 3G บริการไม่นาน ขณะที่หลาย ๆ ประเทศมีมานานแล้ว เช่น ลาว เวียดนาม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไปมาเลเซีย เห็นมีบริการ 4G แล้ว พูดถึงการบริการ ไวไฟ เป็นสิ่งหนึ่งของการบริการ ในโรงแรม ในร้านอาหาร ในร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1589
17 มีนาคม 2555
Ico48
สภา ม. อ. เมื่อ 17 มี.ค.2555 มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี คนต่อไป
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3
11 มีนาคม 2555
Ico48
แนวทางการพัฒนาค่าทางวิทยาศาสตร์ 1. ฐานความจริงที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ให้เกิดค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วิทยาศาสตร์คือความจริง ต้องรู้จริง เข้าใจจริง จึงนำมาใช้ประโยชน์ได้ ปัจจุบันมีคำว่า นวัตกรรม ที่หมายถึงสิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม ซึ่งสิ่งใหม่นี้อาจมีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ และเป็นโทษ เช่น เชื้อโรคใหม่ ยาเสพติดใหม่ สิ่งเสพติดใหม่ เช่น เกมส์ การพนัน แม้แต่สังคมออนไลน์ที่ใช้จนติด สิ่งที่เป็นนวัตกรร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2304
10 มีนาคม 2555
Ico48
ไม่เคยได้สองขั้น ใครผิด?
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คำว่า สองขั้น เป็นระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการระบบเก่าที่ใช้กันมานาน และไม่ถูกใช้อีกตั้งแต่การเปลี่ยนมาเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละตามผลการดำเนินการ ที่ต้องเทียบตามมาตรฐานของหน้าที่ และเพื่อนร่วมงานซึ่งป็นระบบของราชการไทย เหตุเพราะยังมีกรอบวงเงินที่ใช้เลื่อนตำแหน่ง คือ ร้อยละ 3 ของการปรับในรอ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2124
09 มีนาคม 2555
Ico48
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 3. แผนและการเดินทางกลับเวียตนาม-ลาว-ไทย จนได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการเดินทางโดยรถยนต์เพื่อศึกษาสภาพการเกษตรและการเดินทางในเวียตนามและลาว ตามบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22910 เห็นว่า มีเหตุต้องใช้เวลามากในการเดินทาง ตามกฎ กติกา สภาพถนน กระบวนการผ่านด่าน แต่ละประเทศ ดังนั้นในการเดินทางกลับ ทางบริษัทผู้นำการเดินทางจึงมาปรึกษาหารือในการเดิ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1938
Ico48
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่เป็นหลักในการสร้างความสามารถของกำลังคนของประเทศในสาขาอาชีพและนักวิชาการ ที่เรียกว่า การผลิตบัณฑิต คำว่า บัณฑิต คือผู้รู้ ซึ่งไม่ใช่ผู้รู้แบบจำได้ แต่ต้องรู้แบบนำความรู้ไปใช้งานได้อย่างมีประโยชน์ มีคุณค่า น่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นคนดี ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา สาขา หลั...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 8318
08 มีนาคม 2555
Ico48
ระบบไม่ดีย่อมมีปัญหาในการทำงานและต้นแบบของสังคม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 ได้นำรถเข้าตรวจเช็คประจำปีที่ศูนย์บริการ โดยในภาพความตั้งใจ ความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการก็ถือว่าดีเยี่ยม บังเอิญไม่ได้ตรวจสอบและแจ้งนัดไว้ล่วงหน้า จึงต้องรอนานหน่อย ทุกอย่างในการตรวจเช็คเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มาติดเรื่องผลของการตรวจเจอว่ามี ป...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1700
06 มีนาคม 2555
Ico48
Small_vmarket1
vmarket1
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1089
Ico48
ภาคบริการของเวียตนาม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เวียตนามกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่ก็มีวัฒนธรรมบางอย่างที่ยังรักษาไว้ เช่น ห้องน้ำที่ไม่มีประตู แม้แต่ด่านในเวียตนามที่สร้างใหม่ก็ยังคงเป็นแบบเดิม สำหรับในเมืองส่วนใหญ่ดูเรียบร้อยดี การบริการในโรงแรมมีความทันสมัยไม่ต่างจากไทย ดีกว่าที่มีเครือข่ายไร้สายให้ใช้โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ขณะที่โรงแ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1691
Ico48
Small_vmarket
vmarket
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 889
Ico48
การเกษตรในเวียตนาม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คงได้ข่าวว่า ประเทศเวียตนามเริ่มส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งแซงประเทศไทย จากการได้ไปสัมผัสสภาพพื้นที่จริงและสภาพภูมิอากาศของประเทศเวียตนาม เป็นพื้นที่รับมรสุมจากทะเลจีนใต้ตลอดชายฝั่งภาคตะวันออก ทำให้มีฝนมากเกือบตลอดปี และมีแนวเขาสูงกั้นทางตะวันตกของประเทศเป็นแนวยาว จึงทำให้มีแหล่งต้นน้ำที่ยังอุดมส...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3936
Ico48
Small_vfood
vfood
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 913
Ico48
Small_vfruit
vfruit
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 815
Ico48
Small_rubber
vrubber
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 752
Ico48
Small_rice
vrice
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1047