นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

08 เมษายน 2555
Ico48
Small_airport2
airport2
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1080
Ico48
Small_airport1
airport1
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 975
Ico48
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อกลาง มี.ค. 2555 ได้ไปเยี่ยมชมบริษัทไทยในมาเลเซีย เพื่อทำความรู้จักเพื่อทำความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตและทำงานร่วมกัน คือ การหาที่/หาโอกาสส่งนักศึกษาที่สนใจไปฝึกปฏิบัติงาน สำหรับผู้ต้องการเตรียมตัวเองในการทำงานในสภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN Economic Communi...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2205
06 เมษายน 2555
Ico48
ความโง่ของคนฉลาด คือ อวดฉลาด เพราะจะโง่แบบไม่ฟังใคร
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
Ico48
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หากเปรียบการศึกษาไทยเป็นการเดิน ระบบที่มาจากผู้ใหญ่จัดให้เรียนแบบเดินตามที่ผู้ใหญ่จัด ตามความคิดของผู้ใหญ่เพราะเกรงไปว่าเด็กจะเรียนไม่เป็น ไม่รู้ว่าอะไรดี ชั่ว ควร ไม่ควร จึงสอนแบบให้เดินตาม อ้างว่าต้องมาตรฐาน ต้องใหรู้แบบที่ตนคิดว่าดี ถูกตามกรอบของตน โดยลืมไปว่าที่ตนพัฒนาความคิด ความอ่านได้เอง เ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1613
03 เมษายน 2555
Ico48
มาอบรมเป็นผู้ประเมินของ สมศ. รอบสาม ตั้งแต่เช้า 9ื โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม 2-4 เม.ย. 2555
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2
Ico48
ยินดีที่ share.psu หายกลับมาดีแล้ว ขอบคุณผู้รักษาดูแลให้มันดี หวังว่าแฟนประจำคงรวมกันใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความสุขในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2
31 มีนาคม 2555
Ico48
มอบหมายงานและระบบงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการนำเสนองานพัฒนาของคณะทรัพยฯ ปี 2555 ดูแลแล้วคงต้องปรับการการมอบหมายงานในส่วนที่เป็นส่วนรวมของภาควิชาให้เป็นระบบ งานส่วนรวมในระดับภาควิชา ได้แก่ ระบบการจัดการวิชาสัมมนา ฝึกงาน ปัญหาพิเศษ โครงการ วิทยานิพนธ์ และงานอื่นที่เป็นระบบ เช่น การดูแลนักศึกษา เพราะงานเหล่านี้ ต้องทำกันต่อเนื่องและรับ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2288
30 มีนาคม 2555
Ico48
เพิ่มค่างานพัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การพัฒนางาน คือการทำให้งานให้ดีขึ้น ทั้งกระบวนการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีมูลค่า ผลิตภาพเพิ่ม การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดัง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/23215 ก็เป็นเพียงเสนองานมีค่า พัฒนาเฉพาะในงานของตัวเองเท่านั้น งานพัฒนาจะมีค่ามากขึ้น เมื่อมีการนำไปใช้กว้างขวางขึ้น ตามลำดับ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1545
29 มีนาคม 2555
Ico48
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้เป็นช่วงหางานทำของบัณฑิตจบใหม่ของปีการศึกษา 2554 การหางานทำของบัณฑิต โดยทั่วไปก็มักจะคอยว่า มีหน่วยงาน บริษัท องค์กรใดประกาศรับสมัครงาน ก็เตรียมหลักฐานไปสมัครตามที่ประกาศ แต่อยากจะเสนอการสมัครงานในยุคปัจจุบัน แบบไปหางานโดยเฉพาะกับภาคเอกชน โดย สำรวจตนเองว่าต้องการทำงานแบบใด ที่ตรงกับ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2453
Ico48
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 28 มี.ค. 55 คณะทรัพยากรธรรมขาติ ได้ประชุมกรรมการอำนวยการการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20 ปี 2555 ในระหว่างวันที่ 10 -19 สิงหาคม 2555 ภายใต้หัวข้อ พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวข้อที่ใช้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากหัวข้อฉลองคณะที่มีอายุจัดตั้ง 35 ปี เมื่อปี 2553 เพื่อเป็นการย้...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2350
28 มีนาคม 2555
Ico48
การนำเสนอการพัฒนางาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตามที่คณะทรัพยฯได้จัดเวทีนำเสนองานเมื่อ 27 มี.ค. 55 ได้บันทึกแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นระบบขึ้นตาม http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/23198 มีอีกส่วนที่ควรทำให้เป็นระบบ คือ การนำเสนอ เพื่อให้มีความชัดเจนเช่นกัน ว่าควรมีหัวข้อ แนวทางอะไรบ้าง เพราะมีเวลานำเสนอจำกัด หากไม่เ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 139 · อ่าน: 10016
27 มีนาคม 2555
Ico48
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ 27 มี.ค.2555 คณะทรัพยฯ มีการนำเสนอ การพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ เห็นได้ว่ายังมีเรื่องต้องทำ ปรับปรุงอีกมาก เรื่องแรก ต้องทำความเข้าใจความหมายกันให้ชัดขึ้น มิฉะนั้นจะได้งานที่พัฒนา คำว่า พัฒนางาน ในภาพรวมง่าย ๆ คือ งานต้องดีขึ้น ต้องลดข้อผิดพลาดของงานเดิม งานดีขึ้น ดูอย่างไร เพิ่มมู...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3939
Ico48
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ศักยภาพ (potential) หมายถึง ความสามารถของบุคคล เช่น ความสามารถการเรียนรู้ ความสามารถในการใช้ความรู้และเทคโนโลยี หรือ พูดง่าย ๆ ความเก่งของคนในด้านต่าง ๆ สมรรถนะ (performance) หมายถึง พฤติกรรมและผลการกระทำ ซึ่งประกอบด้วย บุคลิกการทำงาน ผลการทำงาน และการพัฒนางาน บุคลิกการทำงาน เป็นพฤติกรรมของค...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4330
Ico48

ขอบคุณผู้ให้ความเห็น ทำให้ทราบว่า แชร์เชือนในการไม่มีเมลแจ้งทั้งการมอบดอกไม้และการแสดงความเห็น หายสงสัยแล้ว

เรียนผู้รับผิด(ไม่)ชอบ ทราบอาการเพื่อการรักษาครับ

26 มีนาคม 2555
Ico48
แช(ร์มัน)เชือน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้ผู้บันทึกแชร์ share.psu คงพบว่า มีปัญหาในการทำงาน หรือประเภท แชเชือน รูปภาพมีสัญญลักษณ์ หมุนติ้วและนำไฟล์ภาพขึ้นไม่ได้ เมื่อมีผู้มอบดอกไม้ แต่ไม่ไปแจ้งในเว็บเมลของ ม.อ. อย่างเคย ไม่แน่ใจว่า เวลามีผู้แสดงความเห็นมีเมลแจ้งไหม เพราะช่วงนี้บันทึกไปแล้วไม่มีผู้ให้ความเห็น เลยไม่รู้ว่า ถ้ามี...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2334
Ico48
Small_klmonorail
KLmonorail
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1146
25 มีนาคม 2555
Ico48
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเข้าใจในความหมาย นำไปสู่การกระทำที่สำคัญ ยิ่งเป็นภาคการผลิต ภาคธุรกิจ แค่ตีความหมายผิด ทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจมากทีเดียว จากข้อความ From Farm to Table หมายถึง การนำความสดใหม่จากการผลิตสู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณค่า หรือสดใหม่จากไร่ ดูความหมายก็ดีมาก ๆ จูงใจผู้บริโภค แต่ลืมถามไปว่าผู้บร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5475
Ico48
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า?
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คำว่า พัฒนา แปลว่า ทำให้ดีขึ้น ดีกว่าเดิม ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับการเรียนรู้ คือ รู้แล้วต้องทำได้ ทำถูก ทำให้ดี มีประโยชน์ จึงเรียกว่า เป็นผู้มีการศึกษา การพัฒนาบุคลากร เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร เป็นข้อบังคับหนึ่งของระบบคุณภาพ และเป็นหนึ่งในระบบตังบ่งชี้ของ ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1994