นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

17 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
การใช้ความเก่งทำงาน อย่าใช้ประจานตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนทำงานเก่งมีความสามารถ ต้องนำความรู้ ความสามารถไปทำงานให้ดี มีประสิทธิภาพ ไปสู่ความสำเร็จทั้งงาน ทั้งคน ทั้งเพื่อนร่วมงาน ทั้งลูกค้าผู้รับบริการ ไม่ใช่ไปอวดเก่ง อวดเบ่ง ต่อว่า ตำหนิเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ หากเก่งจริงต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานสำเร็จ เสร็จเร็ว ถูกใจผู้รับบริการ ซ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2059
16 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
จากงาน bye nior ธรรมดา เป็นคุณค่าวันลาครูที่ประทับใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 14 ก.พ. 2555 นอกจากเป็นวันดี วันแห่งความรัก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ยังเพิ่มความประทับใจระหว่างศิษย์-อาจารย์ ด้วยการจัดพิธี “อำลาครู” http://share.psu.ac.th/blog/learn-fnr/22647 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาไป ด้วยการให้ทั้งอาจารย์และศิษย์ แสดงความรู้สึก ให้โอ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2431
Ico48
ทำงานอย่างมีอารมณ์ อย่าใช้อารมณ์ทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อารมณ์ หมายถึงสภาวะจิตใจ ความรู้สึก ซึ่งมีทั้งด้านร้าย ด้านดี ด้านลบ ด้านบวก การทำงานอย่างมีอารมณ์ กับการทำงานอย่างใช้อารมณ์ เป็นสภาพการใช้อารมณ์ทำงานที่ต่างกันคนละด้านและได้ผลต่างกันคนละด้านเช่นกัน การทำงานอย่างมีอารมณ์เป็นปรับอารมณ์ให้สอดคล้องกับการทำงาน อย่างการเขียนบันทึกก็ต้องมีอารมณ์จ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2988
14 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
กลอนรักนิรันดร์ วันแห่งความรัก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนมีรัก ขอให้รัก กันหวานชื่น ทั้งหลับตื่น สุขใจ ดังใจฝัน สุขซาบซ่าน สราญจิต ทุกวี่วัน เติมรักกัน เพิ่มพูน จนพูนใจ ถึงมีขัด มีฝืน ใจกันบ้าง ต้องละวาง กลับสู่ รักยิ่งใหญ่ วางอารมณ์ ไว้ที่ รักสุขใจ หากหลงไป เร่งเรียก รักกลับคืน รักมีค่า มีภาระ มีหน้าที่ ต้องปรับที ปรับท่า อย่าเป็นอื่น ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1979
Ico48
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 3.การใช้งาน พัฒนางาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การอบรมเป็นการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กร ดังนั้น เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ตาม 1 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22591และ 2 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22605ต้องนำมาใช้งาน ตามขั้นตอน 6. ประมวลความรู้ เป็นอีกส่วนที่สำคัญ เพื่อให้เข้าใจบทเรียนจริง ๆ และเป็นการนำมาใช้งาน การประม...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1347
Ico48
กลอนแห่งรัก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ที่14 กุมภา วาเลนไทน์ มีความหมาย ใหญ่ยิ่ง จริง ๆหรือ ให้คนมา รักกัน วันนี้ฤา หรือแค่ถือ สนุกกัน ฝันเฟื่องไป อันความรัก ยิ่งใหญ่ ของใครนั่น รักของเธอ รักของฉัน รักไฉน รักแค่วัน แห่งความรัก หรืออย่างไร รักจริงไซร้ ต้องรักกัน ทุกวันคืน รักให้ดี ต้องพอดี กับชีวิต ต้องเพ่งพิศ คุณค่า อย่าเร่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1474
13 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 2. การเข้าอบรม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การอบรม ถ้ามีการเตรียมการ เตรียมตัวที่ดี http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22591 จะนำไปสู่การเข้าอบรมที่ดี ได้ผลการอบรมที่ดี มีค่า ที่ผู้เข้าอบรมพึงรับผิดชอบในการเข้าอบรม คือ 4. ตั้งใจส่วนนี้เป็นเรื่องของผู้เข้าอบรม แต่ต้องมีในส่วนของหน่วยงานด้วย เพราะหากหน่วยงานไม่มอบหมายงาน เพียงแต่มอบหม...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1476
12 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
การพัฒนาความรู้การจัดการการผลิตแก่นักศึกษา คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดบรรยายพิเศษ “การผลิตการเกษตรที่มาตรฐานและปลอดภัย” ที่ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี โดยการเชิญวิทยากรทั้งจากภาครัฐ และเอกชนมาบรรยาย และในปีนี้ คณะได้รับเกียรติจาก คุณนลินทิพย์ เพณี นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแล...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2742
Ico48
Small_gap554
gap553
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 917
Ico48
Small_gap552
gap552
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 919
Ico48
Small_gap551
gap551
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 852
Ico48
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า พัฒนาจริง 1. เตรียมการเตรียมตัว
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การฝึกอบรม ถือเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้เก่งขึ้น ให้ทันสมัย และเป็นหลักสำคัญในการทำงาน พัฒนาองค์กร เพราะคนคือทรัพยากรมีค่ามากที่สุด จึงเป็นภาคบังคับหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ เพราะถึงมีทุกอย่างดี แต่คนไม่มีความสามารถ ปรับตัวให้ทำงานสอดคล้องกับระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ หรือได้ป...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1418
11 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
การเรียนการสอนคุณธรรม ไม่ใช่การจัดกิจกรรม แต่ต้องทำและปฏิบัติในชีวิตจริง
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2
Ico48
เรียนสอนแบบไหน ได้ผลอย่างไร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียน การสอนมีหลากหลายวิธี และได้ผลต่างกัน 1. เรียนแบบจำ ทำได้อย่างมากก็ข้อสอบ 2. เรียนแบบคัดลอก ทำได้แค่กระบวนการ ลอกเลียนแบบ เหมือนเครื่องถ่ายเอกสารที่ไม่เคยจำความรู้ใด ๆ ที่ถ่ายผ่านเครื่อง 3. เรียนแบบทำ สามารถนำไปใช้ทำงานได้ 4. เรียนแบบเข้าใจ ลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ แก้ปัญหาตามสาเหตุได้ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1947
Ico48

ผู้เรียนจะยึดการกระทำ มีเหตุการณ์ เหตุผล ผลกระทบ ซึ่งต้องเป็นภาพจริงของสังคมด้วย ฉะนั้น อย่าคิดสอนคูณธรรม จริยธรรม แต่ต้องทำ ต้องช่วยกันทำ ต้องเป็นวัฒนธรรม เพราะส่วนใหญ่ผู้สอนยังไม่ทำ จะคาดหวังผู้เรียนได้อย่างไร จึงยังคงเป็น ดัดจริตธรรม ที่ดีแต่พูด

10 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
เห็นดาวแชร์กระพริบที่ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ฯ ขอให้ค้างฟ้าและเจิดจ้าเพิ่มขึ้น
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 4
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
10 Febuary 2012 18:41
#75045

ฝากกรรมการประเมิน ให้ใช้อ้างอิงเว็บแชร์ เป็นหลักฐาน จะได้ประหยัดกระดาษ และเสริมการจัดการความรู้ สู่วงแชร์อีกด้วย

Ico48
คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การจัดการเรียนการสอนที่ดี ต้องให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และต้องตั้งคำถามให้สอดคล้องกับพฤติกรรม ความรู้ในแต่ละแบบ การสอนที่ให้มีความรู้พื้นฐาน ที่ต้องการให้รู้ ให้จำ ก็ต้องตั้งคำถามว่า รู้อะไรบ้าง ที่ไหน เมื่อไร คำถามก็ให้ ระบุ บอก การสอนต้องการให้เข้าใจ ต้องตั้งคำถามใ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2180
Ico48

คุณพลับพลึง ยินดีที่จะเริ่มต้นระบบที่ดี จะได้เตรียมคนไทยให้พร้อมในการทำงาน

09 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคปัจจุบัน ความพร้อมด้านสื่อมีมาก พร้อมทั้งแหล่งความรู้ สื่อการเรียนรู้ ทั้งรูป ทั้งเสียง ทั้งภาพเคลื่อนไหว จึงจำเป็นต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยเฉพาะ ลักษณะบางอย่าง รูปร่าง หน้าตา สีสรร ภาพเคลื่อนไหว ช่วยให้สื่อสาร เรียนรู้ได้ชัดเจนมากขึ้น แต่บางส่วนก็ยังต้องใช้ขอ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1970