นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

03 เมษายน 2555
Ico48
มาอบรมเป็นผู้ประเมินของ สมศ. รอบสาม ตั้งแต่เช้า 9ื โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม 2-4 เม.ย. 2555
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2
Ico48
ยินดีที่ share.psu หายกลับมาดีแล้ว ขอบคุณผู้รักษาดูแลให้มันดี หวังว่าแฟนประจำคงรวมกันใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความสุขในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2
31 มีนาคม 2555
Ico48
มอบหมายงานและระบบงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการนำเสนองานพัฒนาของคณะทรัพยฯ ปี 2555 ดูแลแล้วคงต้องปรับการการมอบหมายงานในส่วนที่เป็นส่วนรวมของภาควิชาให้เป็นระบบ งานส่วนรวมในระดับภาควิชา ได้แก่ ระบบการจัดการวิชาสัมมนา ฝึกงาน ปัญหาพิเศษ โครงการ วิทยานิพนธ์ และงานอื่นที่เป็นระบบ เช่น การดูแลนักศึกษา เพราะงานเหล่านี้ ต้องทำกันต่อเนื่องและรับ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2161
30 มีนาคม 2555
Ico48
เพิ่มค่างานพัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การพัฒนางาน คือการทำให้งานให้ดีขึ้น ทั้งกระบวนการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีมูลค่า ผลิตภาพเพิ่ม การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดัง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/23215 ก็เป็นเพียงเสนองานมีค่า พัฒนาเฉพาะในงานของตัวเองเท่านั้น งานพัฒนาจะมีค่ามากขึ้น เมื่อมีการนำไปใช้กว้างขวางขึ้น ตามลำดับ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1469
29 มีนาคม 2555
Ico48
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้เป็นช่วงหางานทำของบัณฑิตจบใหม่ของปีการศึกษา 2554 การหางานทำของบัณฑิต โดยทั่วไปก็มักจะคอยว่า มีหน่วยงาน บริษัท องค์กรใดประกาศรับสมัครงาน ก็เตรียมหลักฐานไปสมัครตามที่ประกาศ แต่อยากจะเสนอการสมัครงานในยุคปัจจุบัน แบบไปหางานโดยเฉพาะกับภาคเอกชน โดย สำรวจตนเองว่าต้องการทำงานแบบใด ที่ตรงกับ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2359
Ico48
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 28 มี.ค. 55 คณะทรัพยากรธรรมขาติ ได้ประชุมกรรมการอำนวยการการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20 ปี 2555 ในระหว่างวันที่ 10 -19 สิงหาคม 2555 ภายใต้หัวข้อ พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวข้อที่ใช้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากหัวข้อฉลองคณะที่มีอายุจัดตั้ง 35 ปี เมื่อปี 2553 เพื่อเป็นการย้...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2260
28 มีนาคม 2555
Ico48
การนำเสนอการพัฒนางาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตามที่คณะทรัพยฯได้จัดเวทีนำเสนองานเมื่อ 27 มี.ค. 55 ได้บันทึกแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นระบบขึ้นตาม http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/23198 มีอีกส่วนที่ควรทำให้เป็นระบบ คือ การนำเสนอ เพื่อให้มีความชัดเจนเช่นกัน ว่าควรมีหัวข้อ แนวทางอะไรบ้าง เพราะมีเวลานำเสนอจำกัด หากไม่เ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 136 · อ่าน: 9550
27 มีนาคม 2555
Ico48
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ 27 มี.ค.2555 คณะทรัพยฯ มีการนำเสนอ การพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ เห็นได้ว่ายังมีเรื่องต้องทำ ปรับปรุงอีกมาก เรื่องแรก ต้องทำความเข้าใจความหมายกันให้ชัดขึ้น มิฉะนั้นจะได้งานที่พัฒนา คำว่า พัฒนางาน ในภาพรวมง่าย ๆ คือ งานต้องดีขึ้น ต้องลดข้อผิดพลาดของงานเดิม งานดีขึ้น ดูอย่างไร เพิ่มมู...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3840
Ico48
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ศักยภาพ (potential) หมายถึง ความสามารถของบุคคล เช่น ความสามารถการเรียนรู้ ความสามารถในการใช้ความรู้และเทคโนโลยี หรือ พูดง่าย ๆ ความเก่งของคนในด้านต่าง ๆ สมรรถนะ (performance) หมายถึง พฤติกรรมและผลการกระทำ ซึ่งประกอบด้วย บุคลิกการทำงาน ผลการทำงาน และการพัฒนางาน บุคลิกการทำงาน เป็นพฤติกรรมของค...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4258
Ico48

ขอบคุณผู้ให้ความเห็น ทำให้ทราบว่า แชร์เชือนในการไม่มีเมลแจ้งทั้งการมอบดอกไม้และการแสดงความเห็น หายสงสัยแล้ว

เรียนผู้รับผิด(ไม่)ชอบ ทราบอาการเพื่อการรักษาครับ

26 มีนาคม 2555
Ico48
แช(ร์มัน)เชือน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้ผู้บันทึกแชร์ share.psu คงพบว่า มีปัญหาในการทำงาน หรือประเภท แชเชือน รูปภาพมีสัญญลักษณ์ หมุนติ้วและนำไฟล์ภาพขึ้นไม่ได้ เมื่อมีผู้มอบดอกไม้ แต่ไม่ไปแจ้งในเว็บเมลของ ม.อ. อย่างเคย ไม่แน่ใจว่า เวลามีผู้แสดงความเห็นมีเมลแจ้งไหม เพราะช่วงนี้บันทึกไปแล้วไม่มีผู้ให้ความเห็น เลยไม่รู้ว่า ถ้ามี...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2254
Ico48
Small_klmonorail
KLmonorail
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1109
25 มีนาคม 2555
Ico48
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเข้าใจในความหมาย นำไปสู่การกระทำที่สำคัญ ยิ่งเป็นภาคการผลิต ภาคธุรกิจ แค่ตีความหมายผิด ทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจมากทีเดียว จากข้อความ From Farm to Table หมายถึง การนำความสดใหม่จากการผลิตสู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณค่า หรือสดใหม่จากไร่ ดูความหมายก็ดีมาก ๆ จูงใจผู้บริโภค แต่ลืมถามไปว่าผู้บร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5388
Ico48
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า?
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คำว่า พัฒนา แปลว่า ทำให้ดีขึ้น ดีกว่าเดิม ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับการเรียนรู้ คือ รู้แล้วต้องทำได้ ทำถูก ทำให้ดี มีประโยชน์ จึงเรียกว่า เป็นผู้มีการศึกษา การพัฒนาบุคลากร เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร เป็นข้อบังคับหนึ่งของระบบคุณภาพ และเป็นหนึ่งในระบบตังบ่งชี้ของ ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1890
Ico48
การผลิตหนังสือ/ตำรา เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการศึกษาไทย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หนังสือ/ตำรา คือ ความรู้ที่ได้มีการศึกษาแล้วนำมาเขียนบันทึกไว้ถ่ายทอดเพื่อนำไปใช้งาน ในทางการศึกษา ตำราเป็นหนังสือประกอบวิชาเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง ส่วนหนังสือ เป็นความรู้ที่เขียนเช่นเดียวกับตำราแต่ไม่จำเป็นต้องประกอบวิชาเรียน และทั้งหนังสือและตำรา มีลักษณะหมือนกัน คือเป็นความรู้ที่เกิดจากการศึกษา ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2663
24 มีนาคม 2555
Ico48
บทเรียนสอนลูก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวทุกวัน คือบทเรียนทที่ลูกหลานเรียนโดยไม่ต้องสอน เพราะเป็นต้นแบบที่เห็นทุกวันจนเป็นนิสัย ยิ่งกว่าบางท่านยังนำไปสอนต่อด้วย พฤติกรรมใดเป็นต้นแบบ บทเรียนที่ดี ไม่ดี ลองพิจารณา ชื่นชม คนดี หรือ ยกย่องคนรวย อิจฉาคนได้ดีที่ทำดี แบ่งปัน หรือ เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว กล่าวว่าคนที่ยอม...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1952
22 มีนาคม 2555
Ico48

ไม่แนใจว่า เกิดจากระบบ share หรือระบบเครือข่าย เพราะไม่ใช่แต่ share ที่มีปัญหา การใช้เน็ตก็มีปัญหา ฝากด้านระบบตรวจดูด้วยครับ

Ico48
ตัวบ่งชี้ ชี้ไปไหน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตัวบ่งชี้ หรือ indicator คือ ตัววัดผลการดำเนินการ ที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินการ เพราะชี้ทางไหน ผลก็ออกมาทางนั้น ที่นำไปสู่ผลดี ผลเสีย ถึงขั้นการล้มละลาย กลายเป็นทาสได้เลยทีเดียว แน่นอนว่า ตอนคิดที่จะกำหนดตัวบ่งชี้ ทุกคน ทุกองค์กร ต้องการทำให้ดี ต้องการทำให้เด่น ต้องการแสดงคุณภาพ แต่อาจลืมเป้า...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1653
21 มีนาคม 2555
Ico48
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือ แค่ทำวิจัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การวิจัยหมายถึง กระบวนค้นคว้า ค้นหา ตรวจสอบความจริง เพื่อเป็นความรู้นำไปพัฒนา ใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่า เพราะการทำวิจัย ค้นคว้า ต้องลงทุนทั้งคน ทั้งเงิน ทั้งเวลา เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ หากไม่มีประโยชน์ คิอดเป็นมูลค่าได้ ใครจะจ่ายเงินทำวิจัยไปทำไม จะเห็นว่า สิ่งต่าง ๆ ที่พัฒนาจาก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1840