นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

My Activities

14 Febuary 2012
Ico48
กลอนแห่งรัก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ที่14 กุมภา วาเลนไทน์ มีความหมาย ใหญ่ยิ่ง จริง ๆหรือ ให้คนมา รักกัน วันนี้ฤา หรือแค่ถือ สนุกกัน ฝันเฟื่องไป อันความรัก ยิ่งใหญ่ ของใครนั่น รักของเธอ รักของฉัน รักไฉน รักแค่วัน แห่งความรัก หรืออย่างไร รักจริงไซร้ ต้องรักกัน ทุกวันคืน รักให้ดี ต้องพอดี กับชีวิต ต้องเพ่งพิศ คุณค่า อย่าเร่...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 1449
13 Febuary 2012
Ico48
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 2. การเข้าอบรม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การอบรม ถ้ามีการเตรียมการ เตรียมตัวที่ดี http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22591 จะนำไปสู่การเข้าอบรมที่ดี ได้ผลการอบรมที่ดี มีค่า ที่ผู้เข้าอบรมพึงรับผิดชอบในการเข้าอบรม คือ 4. ตั้งใจส่วนนี้เป็นเรื่องของผู้เข้าอบรม แต่ต้องมีในส่วนของหน่วยงานด้วย เพราะหากหน่วยงานไม่มอบหมายงาน เพียงแต่มอบหม...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1460
12 Febuary 2012
Ico48
การพัฒนาความรู้การจัดการการผลิตแก่นักศึกษา คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดบรรยายพิเศษ “การผลิตการเกษตรที่มาตรฐานและปลอดภัย” ที่ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี โดยการเชิญวิทยากรทั้งจากภาครัฐ และเอกชนมาบรรยาย และในปีนี้ คณะได้รับเกียรติจาก คุณนลินทิพย์ เพณี นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแล...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 2714
Ico48
Small_gap554
gap553
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 903
Ico48
Small_gap552
gap552
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 917
Ico48
Small_gap551
gap551
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 844
Ico48
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า พัฒนาจริง 1. เตรียมการเตรียมตัว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การฝึกอบรม ถือเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้เก่งขึ้น ให้ทันสมัย และเป็นหลักสำคัญในการทำงาน พัฒนาองค์กร เพราะคนคือทรัพยากรมีค่ามากที่สุด จึงเป็นภาคบังคับหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ เพราะถึงมีทุกอย่างดี แต่คนไม่มีความสามารถ ปรับตัวให้ทำงานสอดคล้องกับระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ หรือได้ป...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1385
11 Febuary 2012
Ico48
การเรียนการสอนคุณธรรม ไม่ใช่การจัดกิจกรรม แต่ต้องทำและปฏิบัติในชีวิตจริง
By Wullop Santipracha
Flowers: 2
Ico48
เรียนสอนแบบไหน ได้ผลอย่างไร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การเรียน การสอนมีหลากหลายวิธี และได้ผลต่างกัน 1. เรียนแบบจำ ทำได้อย่างมากก็ข้อสอบ 2. เรียนแบบคัดลอก ทำได้แค่กระบวนการ ลอกเลียนแบบ เหมือนเครื่องถ่ายเอกสารที่ไม่เคยจำความรู้ใด ๆ ที่ถ่ายผ่านเครื่อง 3. เรียนแบบทำ สามารถนำไปใช้ทำงานได้ 4. เรียนแบบเข้าใจ ลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ แก้ปัญหาตามสาเหตุได้ ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1893
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
11 Febuary 2012 15:40
#75074

ผู้เรียนจะยึดการกระทำ มีเหตุการณ์ เหตุผล ผลกระทบ ซึ่งต้องเป็นภาพจริงของสังคมด้วย ฉะนั้น อย่าคิดสอนคูณธรรม จริยธรรม แต่ต้องทำ ต้องช่วยกันทำ ต้องเป็นวัฒนธรรม เพราะส่วนใหญ่ผู้สอนยังไม่ทำ จะคาดหวังผู้เรียนได้อย่างไร จึงยังคงเป็น ดัดจริตธรรม ที่ดีแต่พูด

10 Febuary 2012
Ico48
เห็นดาวแชร์กระพริบที่ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ฯ ขอให้ค้างฟ้าและเจิดจ้าเพิ่มขึ้น
By Wullop Santipracha
Flowers: 4
Ico48

ฝากกรรมการประเมิน ให้ใช้อ้างอิงเว็บแชร์ เป็นหลักฐาน จะได้ประหยัดกระดาษ และเสริมการจัดการความรู้ สู่วงแชร์อีกด้วย

Ico48
คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การจัดการเรียนการสอนที่ดี ต้องให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และต้องตั้งคำถามให้สอดคล้องกับพฤติกรรม ความรู้ในแต่ละแบบ การสอนที่ให้มีความรู้พื้นฐาน ที่ต้องการให้รู้ ให้จำ ก็ต้องตั้งคำถามว่า รู้อะไรบ้าง ที่ไหน เมื่อไร คำถามก็ให้ ระบุ บอก การสอนต้องการให้เข้าใจ ต้องตั้งคำถามใ...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 2147
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
10 Febuary 2012 15:01
#75027

คุณพลับพลึง ยินดีที่จะเริ่มต้นระบบที่ดี จะได้เตรียมคนไทยให้พร้อมในการทำงาน

09 Febuary 2012
Ico48
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในยุคปัจจุบัน ความพร้อมด้านสื่อมีมาก พร้อมทั้งแหล่งความรู้ สื่อการเรียนรู้ ทั้งรูป ทั้งเสียง ทั้งภาพเคลื่อนไหว จึงจำเป็นต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยเฉพาะ ลักษณะบางอย่าง รูปร่าง หน้าตา สีสรร ภาพเคลื่อนไหว ช่วยให้สื่อสาร เรียนรู้ได้ชัดเจนมากขึ้น แต่บางส่วนก็ยังต้องใช้ขอ...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1924
Ico48
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เช้านี้ 9 ก.พ. 2555 ผศ.ดร.ไชยวรรณ ได้นำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สมาร์ทนิวส์ ที่มีข่าว "ปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ.1 คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2554 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ซึ่งในท้ายข่าว ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กล่าวว่า ไม่ยากให้นักวิจัยยึดติดกับรางวัล...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 3145
Ico48
Small_oilpalmnr
oilpalmNR
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 646
08 Febuary 2012
Ico48
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จำได้ว่า ในสมัยเด็กที่เริ่มเข้าเรียนประมาณ 50 ปีที่แล้ว ครูสอนด้วยวิทยายุทธ์มือเปล่า มีชอล์ค มีกระดานดำ นักเรียนมีกระดานชนวนเป็นเนื้ออ่อนที่มีหินเนื้ออ่อนเป็นดินสอใช้เขียน ฝึกการคัด การเขียนอักษร ทั้งหมดเขียนแล้วลบได้ทันที ใช้ได้นาน ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ และอุปกรณ์ รวมทั้งการหัดคิดเลขเบื้องต้น แถมห...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2497
07 Febuary 2012
Ico48

สิ่งสำคัญอีกอย่าง คือต้องวางแผนล่วงหน้า เพราะถึงจะจัดลำดับความสำคัญ แต่มาทำในระยะกระชั้นชิด ก็หลุดทั้งสติ สมาธิ ไม่พ้น ลนลาน ทาหรูด อยู่ดี

Ico48
เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในสถานการณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะระบบสื่อสาร ที่มีการเปิดใช้ระบบ 3 จี ถึงจะมาช้าไป แต่ก็มีการเปิดให้บริการแล้ว แต่สำหรับเน็ตของ ม.อ. กลับแช ที่เป็นภาษาใต้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังดื้อ คือ คลิกสั่งงานแล้วไปยอมทำงาน จึงสงสัยว่า เกิดอะไรขึ้น นอกจากมีระบบความปลอดภัยที่แน่นหนา ท...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 2430