นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

My Activities

04 December 2011
Ico48
วันพ่อ 54
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 นอกจากเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้เป็นปีครบรอบ 7 รอบของปีนักษัตร หรือทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา ที่เราชาวไทยเห็นพระองค์ท่านทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ดังนั้น เราชาวไทยทุกคนต้องทำตัวให้พระองค์ท่านทรงสบายพระทัย ใน...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1910
02 December 2011
Ico48

รออีกสามพันปีจะขำกว่านี้ 5555

Ico48
1-2 ธ.ค. 54 มาสัมมนาที่เชียงราย จึงไม่ได้เขียนบันทึก
By Wullop Santipracha
Flowers: 0
30 November 2011
Ico48
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อมีการออกกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ มักมีคำถามเสมอว่า หากทำไม่ได้มีบทลงโทษอะไร มีความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ เช่น -เกณฑ์การผลิตผลงานการครองตำแหน่งทางวิชาการ/ชำนาญการ -การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ -การกำหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนตามกำหนด เช่น การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ -การปฏิบัติตามเก...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1376
29 November 2011
Ico48

พออ่านหัวเรื่อง ยังสงสัยว่า แต่งรอบไหน

คำว่า แต่งงาน น่าจะหมายถึง ต่อไปนี้ ต้องตกแต่งชีวิตให้ดี ๆ เพราะไม่ได้อยู่คนเดียว แต่เป็นครอบครัว จึงต้องแต่งให้สอดคล้องเหมาะสมกับทั้งสองคน สองครอบครัว และครอบครัวใหม่ของคู่แต่งงาน อย่างภาษาที่หรูหน่อย คือ ต้อง สมรส และเป็น มงคล

Ico48
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น”
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 54 ได้ตั้งคำถามใน facebook ว่า “ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” นี่คือ คำตอบ บังคับให้อ่านวันละหนึ่งย่อหน้า สอนแปลกันต่อหน้า อย่าให้ไปทำเป็นการบ้าน เพราะเกือบทั้งหมดจะไปใช้บริการแปลของอากู๋มาส่ง ต้องฟังให้มาก และกล้าพูดให้มากกว่านี้ ซึ่งอ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 2026
Ico48
สวัสดีวันอังคาร ตื่นนอน ตื่นตัว ตื่นใจ ตั้งใจทำวันนี้ให้ดี
By Wullop Santipracha
Flowers: 1
28 November 2011
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการรักษามาตรฐานและภาพพจน์ นั้น ต้องคิดไว้เสมอในการทำงานทุกครั้ง ทุกชิ้น เพื่อใช้เตือนตัวเองว่า มีเรื่องอะไรค้างบ้าง หรือช้าจากส่วนไหน เช่น อาจช้าจากคนเดินหนังสือที่มีงานมากในบางครั้ง หรือลืมไป สามารถช่วยเตือน ช่วยบอก หรือแม้แต่นำเรื่องไปส่งแทน ให้“คิดไว้เสมอว่า...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2139
27 November 2011
Ico48
คนเก่งต้องช่วยให้เพื่อร่วมงานทำงานได้ดีขึ้น หากทำให้รู้สึกแย่ลง จะเรียกว่าเก่งได้ไง?
By Wullop Santipracha
Flowers: 4
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ก็ต้องมีข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อมูลก็ดูว่า ผิดพลาดจากส่วนไหน ไม่เข้าใจระเบียบ แนวปฏิบัติไม่ชัดเจน แล้วเป็นจากอะไร ส่วนไหน จะแก้ไขส่วนไหน อย่างไร ที่สำคัญอย่าโทษคนผิด ไม่มีความสามารถ เพราะนอกจากไม่แก้ปัญหาแล้วยังนำไปสู่ความไม่เป็นมิตร การแก้ &mid...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 2299
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำงานทันที นั้นคงเข้าใจง่ายในตัวเอง คือทำทันทีที่เรื่องเข้ามา ตามลำดับของงาน ยกเว้นมีเรื่องด่วน อย่าเก็บเรื่องไว้ จัดมีระบบการตรวจสอบในกรณีที่อาจเผลอลืม และให้ดียิ่งขึ้น หากทราบว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ทำประจำ ต้องทำแน่ ๆ ให้การเตรียมการไว้ การติดตามทวงถามจากผู้ที่ต้องทำ ยิ่งเป็นการเร่งประสิท...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1734
26 November 2011
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำงานทุกคนคงอยากทำงานให้มีประสิทธิภาพ คือ ทำให้งานเสร็จเร็ว เสร็จทันเวลา หรือเร็วกว่ากำหนด แต่พอปฏิบัติงานจริงส่วนใหญ่มักลืมเรื่องนี้ จึงต้องมีทัศนคติยึดมั่นในการทำงานให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายบริหารซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะเรื่องจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ 2 ขั้...
Flowers: 9 · Comments: 0 · Read: 2074
25 November 2011
Ico48
มุมกลับ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกสิ่งในโลกมีอย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไปเสมอ เช่น บวก-ลบ มีมาก-มีน้อย ผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ การมองด้านเดียว ด้านผิด มักให้เกิดปัญหา เป็นทุกข์ ไม่เจริญก้าวหน้า และอาจนำไปสู่เสียชีวิตก็มี การมองมุมกลับ หรือมองตรงข้าม หรือมองหลาย ๆ มุม สามารถทำให้ดีขึ้น ไม่ตกอยู่ในความทุกข์ สามารถพัฒนาให้เจริญก้าว...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 1404
24 November 2011
Ico48
การทำงาน : ทักษะการทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้างและผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้บัณฑิต มักพบเสมอว่า บัณฑิตขาดทักษะการทำงาน และจากการสังเกตก็เป็นจริง รวมถึงผู้ทำงานหลายคน โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม ส่วนการทำงานเฉพาะตัวส่วนใหญ่สามารถทำได้ แต่ยังขาดการทำงานเชิงระบบ ดังบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/21306 ก...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2754
Ico48

ยินดีกับทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้

ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกันโดยทั่วหน้า

23 November 2011
Ico48

แต่คำว่า อาหารดี ของชาวเกาหลี หมายถึงทั้ง คุณค่าทางโภชนาการ และคุณภาพของอาหาร และมุ่งเน้นที่สุขภาพดีและแข็งแรง ซึ่งคนไทยยังมีจุดด้อยมาก ๆ จนของดี ๆ ส่งขายต่างประเทศ เหลือเศษ ตกมาตรฐาน เป็นอาหารคนไทย เพราะชอบของถูก บ่นว่าของแพง กินอาหารดี ๆ แบบป้าปุ๊ยว่า

Ico48

สิ่งสำคัญของคนญี่ปุ่น รวมถึงประเทศตะวันตก คือ ฝึกให้เด็ก ๆ ช่วยตนเอง ทำเอง

สังคมร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่ ไม่ใช่ใช้เป็นเพียงคำกล่าวอ้าง

คนเกาหลีก็เน้นการสร้างความสมบูรณ์ของร่างกาย ด้วยการทำจริง คือ มีอาหารดี ๆ ให้ประชาชนบริโภค สุขภาพประชาชนดี สามารถพัฒนาความสามารถได้เต็มที่

Ico48

พื่นที่ในภาพสุดท้ายตรงปลายลูกศรชี้ เห็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ คือต้นไทร เป็นที่หนึ่งที่นักศึกษาใช้พักผ่อนระหว่างพักเรียน จึงเรียกกันว่า ลานไทร และเรียกกันมาถึงปัจจุบันในพื้นที่ใต้อาคาร 3 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
การทำงาน : หัวหน้างาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำงานในทุกหน่วยงาน นอกจากคนทำงาน ก็ต้องมีหัวหน้างาน ไม่ว่าจะเรียกอะไร หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน ฯลฯ เมื่อเป็นหัวหน้าก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้น หลายคนตอนเป็นคนทำงานก็เรียกร้องว่า หัวหน้าต้องทำโน่น ทำนี่ แต่พอได้รับให้เป็นหัวหน้ากลับไปไม่ถูก ไม่รู้หน้าที่ว่าต้องทำอะไร หรือเกรงใจเพื่อนร่วมงานเกินไป จนถึ...
Flowers: 9 · Comments: 4 · Read: 2203
22 November 2011
Ico48
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ค่าของคน คือการทำงาน คนที่ไม่ทำงานย่อมไม่มีค่า โดยเฉพาะคนที่บอกว่าไปทำงาน คนมีหน้าที่ต้องทำงานแล้วไม่ทำ เรียกว่าเป็น คนโกง คือ รับตำแหน่ง รับเงินแต่ไม่ทำงาน และยังเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ไม่มีศีลธรรม จรรยาบรรณ ทำให้สังคมเสื่อม งาน คือหน้าที่ของคน แต่ละคนมีหน้าที่การงานต่างกัน แม้แต่ตำแหน่ง หน้าที่เ...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 2143