นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

20 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ผู้ต้องการความสุข ไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ชอบ แต่ต้องชอบในสิ่งที่มีและอยู่ดีกับสิ่งที่เป็น เพราะชีวิตส่วนใหญ่เลือกแต่สิ่งที่ชอบไม่ได้
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
19 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน ในการดำรงชีวิต วันหนึ่งมีผู้เขียนใน facebook ว่า ปวดท้อง ก็มีเพื่อนตอบไปว่า ให้รีบเข้าห้องน้ำ หรือบางคนก็อาจบอกให้ไปหาหมอ หรือ ทานยาโน่นนี้ สุดท้ายผู้เขียนคำว่า ปวดท้อง บอกว่า หิวข้าว นี่คือการสื่อสาร เพียงคำเดียวก็มีความหมายไปหลายอย่าง หลายทาง และไปคน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1742
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
19 November 2011 17:23
#71791

เป็นบันทึกที่มีข้อคิด

หากเข้าใจงาน เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เหมือนเข้าใจกางเกงยีนส์ จะได้เอาใจใส่กันและกันได้ดี มีความสุขในการทำงาน

Ico48

ฝันที่เป็นจริงของคณะ (คณบดี) ที่บอกให้ทำมานาน

ขอบคุณที่จัดให้

ความจริงยังมีบริการแจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ทางเมลด้วย ว่าได้ใช้คันไหน พขร.คือใคร จะได้ตามกันถูก รวมมาตรฐานการฏิบัติงานว่ารถจะไปรอก่อนกี่นาที

เป็นการพัฒนางานบริการของคณะส่วนหนึ่ง

Ico48
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนกินอาหารทุกวัน มักคิดถึงอาหารที่อร่อย คิดบ้างไหมว่า คุณค่าอาหารไม่ได้อยู่ที่ความอร่อย แต่อยู่ที่สารอาหาร และกินอาหารอร่อยทำให้กินได้มากจนสร้างปัญหาแก่ผู้กินได้ คุณค่าคนไม่ได้อยู่ที่เรียนดีมีความรู้ แต่อยู่ที่สามารถนำความรู้มาใช้สร้างค่า เป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่น  ค่าของมหาวิทยาลั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1645
18 พฤศจิกายน 2554
Ico48
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำวิจัย ไม่ว่าจะ วิจัยวิชาการ วิจัยสถาบัน เป้าหมายคือ การพัฒนาความสามารถ และความรู้ของคน ด้วยการ ค้นคว้าความรู้ ทั้งทางทฤษฎี ปฎิบัติจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว กระบวนการวิเคราะห์งานในองค์กรในการทำวิจัยสถาบัน ซึ่งต้องการทั้ง ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ทั้งเนื้อหาความรู้ ประเด็นของคุณค่างาน ห...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1863
Ico48
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วิจัยสถาบัน เป็นคำสองคำ คือ วิจัย และ สถาบัน การทำวิจัย เป็นการพัฒนาความรู้ในเนื้อหา สาระ ทฤษฎี ทันสมัย เพื่อพัฒนางาน ทั้งงานเชิงลึกด้านวิชาการ และการพัฒนางาน กระบวนการทำงาน ใช้งาน ที่มีการผสมผสานทางทฤษฎี เทคโนโลยี เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดีขึ้น งานวิจัยต้องมีความแม่นยำ เชื่อ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1656
Ico48
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 17 พ.ย. 54 ได้มีการประชุม ค.บ.ม. ม.อ. ที่วิทยาเขตภูเก็ต และมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ ม.อ. ที่วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมาให้ข้อมูล/ตอบข้อซักถาม มีประเด็นที่นำมาเพื่อการผลิตผลงานวิชาการ และกระบวนการพิจารณา ดังนี้ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1758
Ico48
การไม่มีเป้าหมาย ก็ไม่มีแผน ไม่รู้วิธีการ ไม่รู้แนวทางการพัฒนางาน พัฒนาตน จึงไม่มีความก้าวหน้าเพราะไม่รู้จะไปทางใด ทำอะไร ในแต่ละวัน แต่ละช่วงเวลา และก้าวหน้าไปถึงไหน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2
16 พฤศจิกายน 2554
Ico48
บันทึกผ่าน ipad ไม่สามารถ format ไม่ได้ ติดกันหมด คงต้องไปตามแก้ภายหลัง
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3
Ico48
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนรู้ไม่ใช่ รับรู้ ท่องจำแล้วนำไปสอบ ได้คะแนนแล้วเลิกกัน ไม่กี่วันก็กลับไปไม่รู้เหมือนเดิม ไม่ใช่แค่จำแบบดูหนังดูละคร ที่แค่ซาบซึ้งกินใจนำไปเล่าสู่กันฟังได้ แต่ต้องเข้าใจ ต้องนำไปใช้งานได้จริง ๆ อย่างมั่นใจ อย่างเป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่คุยโวโอ้อวด แสดงว่าเป็นผู้รู้แต่ต้องมั่นใจในการนำไปปฏ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1480
15 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ครู ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตร ครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่านมาไปไปบอกเล่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1772
Ico48

ขอบคุณคนธรรมดา

ส่วนใหญ่ก็ได้ดำเนินการไปในความเห็นนี้แล้ว และเป็นการยืนยันในทิศทาง เพิ่มความเข้มข้น ตั้งใจ และเพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาดไป

การรับฟังความเห็น เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันฟัง ช่วยกันรับ ช่วยกันทำ และยังได้รู้สถานการณ์ เชื่อมโยงไปถึงความร่วมมือช่วยเหลือกันต่อไป

Ico48

ท่าน saowanit kuprasert

นี่คือที่มาและความตั้งใจหนึ่งที่ต้องการสื่อจากศิษย์เก่าไปยังนักศึกษา ให้พัฒนาตนเอง ก่อนที่จะเป็นศิษย์เก่าจึงเห็นความสำคัญ

Ico48

ก็เห็นผู้จบการศึกษา แต่ช่วยเหลือดูแลตัวเองในชีวิตจริงไม่ได้ มากขึ้น ชีวิตวุ่นวาย โวยวายมากขึ้น

14 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การศึกษาในระบบไทย คือสอนแยกจากชีวิตจริง
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
Ico48
การเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนรู้ ไม่ใช่ รับรู้ ท่องจำแล้วนำไปสอบ ได้คะแนนแล้วเลิกกัน ไม่กี่วันก็กลับไปไม่รู้เหมือนเดิม ไม่ใช่แค่จำแบบดูหนังดูละคร ที่แค่ซาบซึ้งกินใจนำไปเล่าสู่กันฟังได้ แต่ต้องเข้าใจ ต้องนำไปใช้งานได้จริง ๆ อย่างมั่นใจ อย่างเป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่คุยโวโอ้อวด แสดงว่าเป็นผู้รู้ แต่ต้องมั่นใจในการนำ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1329
Ico48
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ครู ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตรครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่านมาไปบอกเล่าใ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1974
13 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในช่วงการรับฟังความคิดเห็นของแผนพัฒนาคณะ ได้ทำการตั้งประเด็นให้ศิษย์เก่า นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ว่าต้องการเห็นอะไรบ้างในการปฏิบัติภารกิจในช่วงแผนพัฒนาคณะ 2554-2559 ความเห็นมีดังนี้ อยากให้เด็กทรัพรุ่นน้องเก่งภาษาอังกฤษ เน้นการปฏิบัติเพิ่มขึ้น ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อ่อนภาษา แต่ดีที่ได้ฝึกสหกิ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1508