นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

29 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น”
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 54 ได้ตั้งคำถามใน facebook ว่า “ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” นี่คือ คำตอบ บังคับให้อ่านวันละหนึ่งย่อหน้า สอนแปลกันต่อหน้า อย่าให้ไปทำเป็นการบ้าน เพราะเกือบทั้งหมดจะไปใช้บริการแปลของอากู๋มาส่ง ต้องฟังให้มาก และกล้าพูดให้มากกว่านี้ ซึ่งอ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2021
Ico48
สวัสดีวันอังคาร ตื่นนอน ตื่นตัว ตื่นใจ ตั้งใจทำวันนี้ให้ดี
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1
28 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการรักษามาตรฐานและภาพพจน์ นั้น ต้องคิดไว้เสมอในการทำงานทุกครั้ง ทุกชิ้น เพื่อใช้เตือนตัวเองว่า มีเรื่องอะไรค้างบ้าง หรือช้าจากส่วนไหน เช่น อาจช้าจากคนเดินหนังสือที่มีงานมากในบางครั้ง หรือลืมไป สามารถช่วยเตือน ช่วยบอก หรือแม้แต่นำเรื่องไปส่งแทน ให้“คิดไว้เสมอว่า...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2135
27 พฤศจิกายน 2554
Ico48
คนเก่งต้องช่วยให้เพื่อร่วมงานทำงานได้ดีขึ้น หากทำให้รู้สึกแย่ลง จะเรียกว่าเก่งได้ไง?
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 4
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ก็ต้องมีข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อมูลก็ดูว่า ผิดพลาดจากส่วนไหน ไม่เข้าใจระเบียบ แนวปฏิบัติไม่ชัดเจน แล้วเป็นจากอะไร ส่วนไหน จะแก้ไขส่วนไหน อย่างไร ที่สำคัญอย่าโทษคนผิด ไม่มีความสามารถ เพราะนอกจากไม่แก้ปัญหาแล้วยังนำไปสู่ความไม่เป็นมิตร การแก้ &mid...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2296
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานทันที นั้นคงเข้าใจง่ายในตัวเอง คือทำทันทีที่เรื่องเข้ามา ตามลำดับของงาน ยกเว้นมีเรื่องด่วน อย่าเก็บเรื่องไว้ จัดมีระบบการตรวจสอบในกรณีที่อาจเผลอลืม และให้ดียิ่งขึ้น หากทราบว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ทำประจำ ต้องทำแน่ ๆ ให้การเตรียมการไว้ การติดตามทวงถามจากผู้ที่ต้องทำ ยิ่งเป็นการเร่งประสิท...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1732
26 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานทุกคนคงอยากทำงานให้มีประสิทธิภาพ คือ ทำให้งานเสร็จเร็ว เสร็จทันเวลา หรือเร็วกว่ากำหนด แต่พอปฏิบัติงานจริงส่วนใหญ่มักลืมเรื่องนี้ จึงต้องมีทัศนคติยึดมั่นในการทำงานให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายบริหารซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะเรื่องจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ 2 ขั้...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2073
25 พฤศจิกายน 2554
Ico48
มุมกลับ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกสิ่งในโลกมีอย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไปเสมอ เช่น บวก-ลบ มีมาก-มีน้อย ผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ การมองด้านเดียว ด้านผิด มักให้เกิดปัญหา เป็นทุกข์ ไม่เจริญก้าวหน้า และอาจนำไปสู่เสียชีวิตก็มี การมองมุมกลับ หรือมองตรงข้าม หรือมองหลาย ๆ มุม สามารถทำให้ดีขึ้น ไม่ตกอยู่ในความทุกข์ สามารถพัฒนาให้เจริญก้าว...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1400
24 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การทำงาน : ทักษะการทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้างและผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้บัณฑิต มักพบเสมอว่า บัณฑิตขาดทักษะการทำงาน และจากการสังเกตก็เป็นจริง รวมถึงผู้ทำงานหลายคน โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม ส่วนการทำงานเฉพาะตัวส่วนใหญ่สามารถทำได้ แต่ยังขาดการทำงานเชิงระบบ ดังบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/21306 ก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2743
Ico48

ยินดีกับทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้

ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกันโดยทั่วหน้า

23 พฤศจิกายน 2554
Ico48

แต่คำว่า อาหารดี ของชาวเกาหลี หมายถึงทั้ง คุณค่าทางโภชนาการ และคุณภาพของอาหาร และมุ่งเน้นที่สุขภาพดีและแข็งแรง ซึ่งคนไทยยังมีจุดด้อยมาก ๆ จนของดี ๆ ส่งขายต่างประเทศ เหลือเศษ ตกมาตรฐาน เป็นอาหารคนไทย เพราะชอบของถูก บ่นว่าของแพง กินอาหารดี ๆ แบบป้าปุ๊ยว่า

Ico48

สิ่งสำคัญของคนญี่ปุ่น รวมถึงประเทศตะวันตก คือ ฝึกให้เด็ก ๆ ช่วยตนเอง ทำเอง

สังคมร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่ ไม่ใช่ใช้เป็นเพียงคำกล่าวอ้าง

คนเกาหลีก็เน้นการสร้างความสมบูรณ์ของร่างกาย ด้วยการทำจริง คือ มีอาหารดี ๆ ให้ประชาชนบริโภค สุขภาพประชาชนดี สามารถพัฒนาความสามารถได้เต็มที่

Ico48

พื่นที่ในภาพสุดท้ายตรงปลายลูกศรชี้ เห็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ คือต้นไทร เป็นที่หนึ่งที่นักศึกษาใช้พักผ่อนระหว่างพักเรียน จึงเรียกกันว่า ลานไทร และเรียกกันมาถึงปัจจุบันในพื้นที่ใต้อาคาร 3 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
การทำงาน : หัวหน้างาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานในทุกหน่วยงาน นอกจากคนทำงาน ก็ต้องมีหัวหน้างาน ไม่ว่าจะเรียกอะไร หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน ฯลฯ เมื่อเป็นหัวหน้าก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้น หลายคนตอนเป็นคนทำงานก็เรียกร้องว่า หัวหน้าต้องทำโน่น ทำนี่ แต่พอได้รับให้เป็นหัวหน้ากลับไปไม่ถูก ไม่รู้หน้าที่ว่าต้องทำอะไร หรือเกรงใจเพื่อนร่วมงานเกินไป จนถึ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2193
22 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ค่าของคน คือการทำงาน คนที่ไม่ทำงานย่อมไม่มีค่า โดยเฉพาะคนที่บอกว่าไปทำงาน คนมีหน้าที่ต้องทำงานแล้วไม่ทำ เรียกว่าเป็น คนโกง คือ รับตำแหน่ง รับเงินแต่ไม่ทำงาน และยังเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ไม่มีศีลธรรม จรรยาบรรณ ทำให้สังคมเสื่อม งาน คือหน้าที่ของคน แต่ละคนมีหน้าที่การงานต่างกัน แม้แต่ตำแหน่ง หน้าที่เ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2132
21 พฤศจิกายน 2554
Ico48
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Competition แปลตรง ๆ คือ การแข่งขัน ที่คนไทย มักแปลว่า เป็นการต่อสู้กัน เอาชนะคะคานกัน ซึ่งเป็นความหมายเชิงลบ ในความหมายของสากล ใช้การแข่งขันเป็นการพัฒนา อย่างการแข่งขันกีฬา เมื่อคู่แข่งขันมีฝีมือ ก็ทำให้อีกฝ่ายต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนั้น ต่างฝ่ายต่างพัฒนา แต่หากไม่มีคู่แข่งที่เก่ง ๆ ก็ทำให้อ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3588
20 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ที่นำไปสู่ความสำเร็จและไม่สำเร็จ หรือแค่เสร็จ ความสำเร็จของการสื่อสารทั้ง ผู้สื่อ และผู้รับต้องร่วมมือกัน ผู้สื่อเป็นผู้มีหน้าที่สื่อ คงต้องพยายามจัดบรรยากาศ สร้างบรรยากาศ จัดสื่อ ดูแลบุคลิก กิริยาท่าทาง พูดคำจาให้เหมาะสม ผู้รับก็ต้องให้ความร่วมมือ ตั้งใจ ช่วยกระตุ้น...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1626
Ico48

ความจริงเป็นโชคดีที่เด็ก ๆ เหล่านั้น ได้มีโอกาสเรียนรู้ค่าของชีวิต ค่าของการกระทำ ที่อีกหลาย ๆ ชีวิตที่มีความพร้อมไม่มีโอกาสได้เรียน แม้แต่ได้รู้แม้แต่สักครั้งในชีวิต

บ่อยครั้งผู้ที่มีความพร้อมอาจน่าสงสารกว่า เพียงเจอความลำบากนิดเดียวก็ทนไม่ได้ ยืนร้องให้ เอะอะโวยวายอย่างน่าเวทนา

และน่าสงสารกว่ากับพวกที่ไม่รู้จักหน้าที่ ไม่เรียน ไม่ทำตามหน้าที่

Ico48

และอย่าเชื่อว่า คนอื่นทำไม่ได้ เราก็ทำไม่ได้ และอย่าเชื่อว่า เราทำได้ คนอื่นต้องทำได้เหมือนที่เราทำ

Ico48
ผู้ต้องการความสุข ไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ชอบ แต่ต้องชอบในสิ่งที่มีและอยู่ดีกับสิ่งที่เป็น เพราะชีวิตส่วนใหญ่เลือกแต่สิ่งที่ชอบไม่ได้
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1