นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

18 October 2012
Ico48

Likes

Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แชร์ 3G
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
๑๐.๓๐ น. ห้องประชุม ๒๑๑ สำนักงานอธิการบดี ผมได้รับการแจ้งจากน้องยามฯ ว่าวันนี้ตามเวลาและสถานที่ข้างต้นมีการนัดพบปะพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตของวงแชร์สีชมพู ผมรับปากว่าจะเข้าไปนั่งฟังด้วย อันที่จริงผมแสดงความเห็นเอาไว้ในฐานะของผู้ใชในบันทึกก่อนหน้านี้ไว้แล้ว การพบปะพูดคุยในครั้งนี้มี CKO นั่งเป็นปร...
Flowers: 12 · Comments: 107 · Read: 16688
Ico48

Likes

Ico48
คือเพื่อนร่วมงาน_คือครูอาจารย์สร้างคน_คือพ่อที่ลูก(ศิษย์)รักอย่างท่วมท้น_คือท่าน "รศ. ดร. วัลลภ สันติประชา"
in การจัดการความรู้
By Marky
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา Marky ทีมสัมภาษณ์จากคณะทำงานจัดการความรู้คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พี่มอนลี่, พี่มิกกี้ และตากล้องคนสวยพี่ศรีนรา) ได้ทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการท่านหนึ่ง จริงๆแล้วทุกคนในทีมสัมภาษณ์นี้ทุกคนต่างก็เคยสัมภาษณ์บุคคลอื่นๆมาแล้วนับไม่ถ้วน แต่ไม่เค...
Flowers: 7 · Comments: 3 · Read: 2337
17 October 2012
Ico48

ถูกต้องครับ เห็นในข่าวถกเรื่อง 3G กันหลายเรื่อง หลายประเด็น ผมเห็นด้วยกับท่านคณบดี ที่ไม่จำเป็นต้องไปเก็บค่าสัมปทานแพงๆในเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคครับ อาจไม่เก็บเลยก็ได้ แต่ต้องไปควบคุมการคิดค่าบริการที่ไม่ให้เอกชนเอาเปรียบผู้ใช้บริการ เรื่องนี้ต่างจากการสัมปทานทำลายทรัพยากร เช่น เหมืองแร่ ป่าไม้และปัจจุบันคือน้ำมันและแกส เพราะผู้รับสัมปทานจะนำทรัพยากรของรัฐ(ประชาชน) ไปทำการค้า(ขาย) โดยรัฐเสียทรัพยากรอย่างถาวร ไม่เกี่ยวกับผู้บริโภคโดยตรง การได้สัมปทานแพงๆ รัฐก็จะได้ประโยชน์มากขึ้น ดังนั้นถ้ารัฐคำนวนดูแล้วรัฐเสียประโยชน์ก็ไม่ควรให้สัมปทานถูกๆ เพราะทรัพยากรยิ่งนานยิ่งขาดแคลน ยิ่งแพงขึ้น เก็บเอาไว้ให้ลูกหลาน(บ้าง)ดีกว่า ไม่จำเป็นต้องรีบให้สัมปทาน ส่วน 3G ใช้อย่างไงก็ไม่หมด ต้องคิดกันคนละแบบ

สรุป เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับท่าน และประชาชนควรได้รับความรู้แบบนี้ จะได้ไม่สับสน อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Ico48

Likes

Ico48
ค่าสัมปทาน คือภาระของผู้ใช้งาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การพัฒนาบริการสาธารณะ ของที่ร่วมกันใช้งาน เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า ทางด่วน สามรถทำได้ 2 ทาง คือ รัฐทำเอง หรือให้สัมปทานแก่ผู่สนใจลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ การทำเองโดยรัฐบาล นั้นทำโดยการใช้งบประมาณของรัฐมาลงทุน คือภาษีรูปแบบต่าง ๆ ที่จัดเก็บจากประชาชน ทั้งภาษีเงินได้ ภาษีการค้า ภาษีสรรพษามิต ภาษีส่งออก...
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 1869
Ico48

ท่านคณบดีอธิบายได้ชัดเจนครับ มหาวิทยาลัยควรนำไปประกอบการอบรมพนักงานใหม่ทุกคนให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งเพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้งระบบทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Ico48

Likes

Ico48
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรแบ่งเป็นกลุ่มตามบทบาทและหน้าที่ ทบาทหน้าที่ได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บุคลากรมหาวิทยาลัยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม 1. บุคลากรสายวิชาการ คือกลุ่มอาจารย์ ซึ่งหน้าที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรร...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1364
12 October 2012
Ico48

Likes

Ico48
เราจะบริหารเวลาอย่างไร??
in Variety of Monly
By Monly
ได้มีการบอกกล่าว เล่าขานอยู่เนื่อง ๆ ว่า "จงบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ" "เรื่องด่วนก่อน ไม่ด่วนเอาไว้ทีหลัง หรือพับไว้ก่อน" ฯลฯ ไม่ว่าทฤษฎีไหน ๆ ไม่อาจงัดแงะ นำมาใช้ได้ครบทุกกระบวนการในการจัดการตนเองได้ วิธีที่จะเอาชนะให้ได้ คือ "การเอาชนะใจตนเอง" ที่จะบริหารจัดการทุกอย่างได้ลงตัวที่...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 2342
Ico48

Likes

Ico48
จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้ มีการปรับค่าแรง ค่าตอบ เงินเดือน ที่ทำให้เป็นภาระงบประมาณในการจ่ายสำหรับ พนักงานทั้งจากงบประมาณและรายได้ของมหาวิทยาลัย และการจ้างงานต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำเพื่อภาระการจ้างงานทุกระดับ คือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งเวลา พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง งานมหาวิทยาลัย เป็นงานที่ทำเป็นประ...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1203
11 October 2012
Ico48

เห็นด้วยกับอาจารย์ ดร.เจษฎา ครับ

การเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน แล้วอดทนรอคนอื่นเปลี่ยนตาม และผู้รักษากฎหมาย(ตำรวจ)ต้องลงโทษคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำดี ทำถูกกฎหมาย ว่าคนทำผิดต้องถูกลงโทษ แต่ที่ผ่านมาคนทำผิดไม่ค่อยถูกลงโทษ ทำให้คนดีเสียกำลังใจ และอาจกลายเป็นพวกไม่ดีไป

ในความเป็นจริง คนที่เห็นแกตัว ที่เลวจริงๆ มีน้อยครับ(ไม่น่าจะเกิน 5%)แต่พวกพลอยไปน่ะเยอะ

หาดใหญ่(ม.อ.) มีชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่ มีคุณหมอธาดา ยิบอินซอย เป็นประธาน และ พล.ต.ท.พิงพันธุ์ เป็นรองประธาน แต่ตั้งแต่คุณหมอธาดาเสียชีวิตไป(ประมาณ 1-2 ปี มาแล้ว) ก็ยังไม่เคยมีการเรียกประชุมกันอีกเลย น่าเสียดายมากครับ เพราะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถนำเสนอการแก้ปัญหาจราจรและสังคมของเราได้ครับ อย่างไรก็ตามหวังว่าคณะแพทย์น่าจะสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไปนะครับ

ในส่วนตัวในฐานะอาจารย์ ม.อ. ได้ดำเนินการเรื่องวินัยจราจร ทั้งใน ม.อ. และ ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผมเริ่มต้นจากการออกกฎกติกา ก่อน โดยให้ ม.อ. มีระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการจราจร และทำเครื่องหมายต่างๆ ให้ชัดเจน และบังคับใช้กฎที่มีอยู่ในระเบียบ ดำเนินการลงโทษพวกฝ่าฝ์น ก็ทำให้การฝ่าฝืน ลดลงได้ครับ และผมก็ได้พยายามนำเสนอ รองอธิการบดีฝ่ายระบบฯ แล้ว ท่านคงดำเนินการอยู่ ผมเสนอให้เริ่มอย่างจริงจังใน ฒงฮง ก่อนครับ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคมภายนอก

(จาก คนที่อื่น(นครสวรรค์ 18 ปี เชียงใหม่4.5 ปี กรุงเทพ 2.5 ปี และไปเทียวหลายจังหวัด) ที่มาอยู่หาดใหญ่นาน 35 ปี ก็ยังไม่ชิน ยังบ่นเรื่องนี้กับเพื่อนๆ ทุกวัน ฝันว่าสักวันหนึ่งหาดใหญ่ของเราคงจะดีขึ้นนะครับ

Ico48

Likes

Ico48
มองหาดใหญ่ใน 366 วัน
in งานภาควิชาฯ
By ณ. พุนพิน
ปฏิทินเวียนมาบรรจบครบรอบ1 ปีที่หาดใหญ่ ผมมีบางเรื่องราวที่อยากระบายเสริมเติมแต่งและเล่าสู่กันฟังครับ ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปอยู่หัวเมืองต่างๆ ของประเทศไทยในระยะเวลาสั้นๆ (ชลบุรี 4 ปี, สระบุรี 3 ปี, เชียงใหม่ 2.5 ปี) ได้พบ ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งเมืองเหล่านี้ไม่มีที่ไ...
Flowers: 12 · Comments: 7 · Read: 1774
Ico48

Likes

Ico48
ยังเกษียณไม่ได้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
อายุเป็นทาง ได้เกษียณอายุตั้งแต่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นความตั้งใจ ขอพักผ่อน ทำงานให้สบายขึ้น ด้วยการลดภาระการสอน เหลืองานบริหารในตำแหน่งคณบดี จนถึงเดือน 31 สิงหาคม 2556 งานการสอน ในฐานะคนเกษียณอายุ คงเหลือแต่การดูแลนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ยังเรียนอยู่ 5 คน ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา และในฐานะอาจารย์...
Flowers: 10 · Comments: 3 · Read: 1232
04 October 2012
Ico48

Likes

Ico48
คณะทรัพยฯ หารือการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
หลังได้รับการติดต่อจากศิษย์เก่า คุณสุพจน์ แสงประทุม ซึ่งปัจจุบันทำงานกับภาคเอกชน เกี่ยวกับอุปกรณ์การกรีดยางแบบใช้ฮอร์โมน เอทธีลีน หรือที่เรียกว่า การอัดแก๊ส บริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด พบว่า บัณฑิตที่ความรู้ด้านยางพาราจริงในทางปฏิบัตินั้นยังเป็นปัญหาในการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตยางพารา จึ...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1598
18 September 2012
Ico48

Likes

Ico48
คนคณะทรัพยากรธรรมชาติ one care, one share
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งมาเมื่อ 2518 ซึ่งรวมอายุของคณะประมาณ 37 ปี สิ่งหนึ่งที่ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมกันดำเนินการ คือ การจัดงานเกษตรภาคใต้ ที่ เป็นที่ฝึกทักษะการทำงานของนักศึกษา เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นความร่วมมือจัดงานซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า โดยเฉพาะต้นไม้ สัตว์เลี้ยง และ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1301
Ico48

Likes

Ico48
เกียรติ และการเสื่อมเกียรติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เกียรติ คือความเชื่อถือที่คนมีให้ กับคนที่ได้รับเกียรติ แต่หลายคนก็ไม่รักษาเกียรติของตนด้วยการทำลายเกียรติ ทำลายความเชื่อถือ เกียรติของคน เกิดได้ต้อง พูดจริง ทำจริง และทำตามสิ่งที่ได้รับเกียรติมา เช่น คนสำเร็จการศึกษาสาขาต่าง ๆ ต้องมีความรู้ ความสามารถในสาขาที่สำเร็จการศึกษา ที่ต้องใช้ความรู้ท...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1503
17 September 2012
Ico48

Likes

Ico48
ชื่นชม ชื่นใจ
in พัฒนางาน
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
งานเกษตรภาคใต้เป็นเวทีการสอน "ความคิด" ให้กับนักศึกษาผ่านการทำงานร่วมกัน งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20 ฝ่ายนิทรรศการ ประกวดและสาธิต งานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็มาจากการที่นักศึกษาของฝ่ายฯ คิดเป็น สร้างความประทับใจให้กับพี่ๆในฝ่ายเป็นอย่างมาก เมื่องานเสร็จสิ้นลง อาจารย์และพี่ๆในฝ่ายได้เลี้ยงขอบคุณน...
Flowers: 12 · Comments: 2 · Read: 1785
Ico48

Likes

Ico48
บทสัมภาษณ์ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555
in งานของภาควิชาฯ
By anni
สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ วณิชาภิชาติ” ******************************************** วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 140 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำทีมสัมภาษณ์ โดย รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์, คุณอุทิศ อินทศร, คุณ Anni (คุณเบญจมาศ เฉ...
Flowers: 11 · Comments: 3 · Read: 3197
14 September 2012
Ico48

Likes

Ico48
บทสัมภาษณ์คุณสมพิศ ศรีพงศ์พันธุ์
in เล่าสู่กันฟัง
By ยุดา
ดิฉันเป็นหนึ่งในหลาย ๆ คนที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้ลิขิตบุคคลที่เกษียณหนึ่งท่านของหน่วยคลังคือนางสมพิศ ศรีพงศ์พันธุ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สรรพนามที่ใช้เรียกได้แก่ “พี่เหมียวน้องเหมียว คุณเหมียว และเหมียว”ขึ้นอยู่กับอายุและสถานภาพของผู้เรียกและผู้ถูกเรียกค่ะ เราได้พู...
Flowers: 12 · Comments: 3 · Read: 2564
12 September 2012
Ico48

Likes

Ico48
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
สัปดาห์ก่อน สอนนักศึกษาปริญญาเอก เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย ที่ปัจจุบัน ทางสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่เรียกย่อ ๆ ว่า วช. ได้เปลี่ยนเป็น จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research code of conduct) ที่ประกอบด้วย มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of work performance) และจรรยธรรมการวิจัย (Research ethics) นี่...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2086
Ico48

Likes

Ico48
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 1 ค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ เป็นอีกวันของการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2554 ผลการประเมินที่เสนอด้วยวาจา ได้ระดับ ดีมาก ยินดีและขอบคุณชาว ม.อ. ทุกคนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างดี แต่มีสิ่งต้องระวังหลายอย่าง เช่น การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ที่...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1303
10 September 2012
Ico48

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านด้วยครับ

ในส่วนตัวผมยังคิดว่าพนักงานมหาวิทยาลัยน่าจะได้รับค่าจ้างมากกว่านี้จึงจะชดเชยความเสียโอกาสและสวัสดิการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการได้ เช่นได้รับเงินเดือนสำหรับสาย วิชาการ 2.3-2.5 เท่า ส่วนสายสนับสนุน 1.8-2.0 เท่า เป็นต้น จึงจะรักษาสถานภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคตได้ครับ