นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

22 April 2013
Ico48

เรื่องนี้คงเป็นตัวอย่างการนำผลงานวิจัยมาทำเป็นการบริการวิชาการ โดยที่นำเงินรายได้ไปลงทุนผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร เพื่อบริการวิชาการและการเรียนการสอน ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่ในการบริการวิชาการที่เชื่อมเข้ากับระบบการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม จริง และสามารถหารายได้ให้กับหน่วยงานได้ด้วย เป็นนโยบาย ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม สามารถนำพามหาวิทยาลัยให้เป็นที่พึ่งของสังคมอย่างแท้จริงได้ ไม่ใช่วิจัยเพื่อการสร้างกระดาษเพื่อเก็บไว้บนหิ้งที่ชอบทำกันอยู่ แต่เป็นวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จริง ครับ

ขอชมเชยทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการนี้ สำเร็จเป็นรูปธรรมครับ

Ico48

Likes

Ico48
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 1.แผนปัจจุบัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากที่มาของปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ. 1 ที่เกิดจากการวิจัยจนนำไปสู่การผลิตต้นกล้าบริการจำหน่ายแก่เกษตรกร http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/28123 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/28125 ยังเป็นการนำร่องเพื่อสร้างกระบวนการดำเนินการ และพบว่า กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์มีภาระจำนวนต้นพ่...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1045
16 April 2013
Ico48

Likes

Ico48
การอุ่นเครื่องยนต์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เครื่องยนต์เหมือนร่างกายคน การทำงานได้ดีทุกอย่างต้องพอดี ไม่เย็นแล้วร้อนทันที และไม่ร้อนแล้วไปหนาวทันที หากเป็นคนก็อาจไม่สบายได้ แต่เป็นเครื่องยนต์ก็เสื่อมสภาพ สึกหรอเร็วขึ้น รถยนต์ทำงานได้ด้วยอุปกรณ์มากมาย มีทั้งของแข็งที่เป็นโลหะที่เสียดกันก็ทำให้เกิดความร้อนและเสียดสีกันจนสึกกร่อน ทำงานได้ไม...
Flowers: 9 · Comments: 0 · Read: 917
11 April 2013
Ico48

Likes

Ico48
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (2) ค่าการผลิตเมล็ดและกล้าปาล์ม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปาล์มน้ำมันโดยธรรมชาติ เป็นลูกผสมของ 2 พันธุ์หลักที่ชื่อว่า เทเนอรา ที่เกิดพันธุ์ดูรา ที่มีเมล็ดใหญ่กับพันธุ์ฟิซิเฟอรา ที่มีเมล็ดเล็ก การผลิตพันธุ์ที่ดี ต้องได้คู่ผสมที่ดี นั่นหมายถึงต้องมีต้นพ่อ ต้นแม่ เพื่อใช้เก็บละอองเกสรมาผสม จนเป็นพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการปลูก บำรุงรัก...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1225
04 April 2013
Ico48

Likes

Ico48
“สภาเกษตรกรแห่งชาติ” จะเป็นปากเสียงให้เกษตรกรได้จริงหรือ ?
in การพัฒนาการเกษตร
By สมยศ
อาชีพต่างๆหลายอาชีพมีสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องคอยเป็นปากเป็นเสียงให้ เช่นคุรุสภา สภาทนายความ แพทยสภา สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า เป็นต้น สภาเหล่านี้มีมานานแล้ว เกษตรกรไทยสร้างชาติสร้างเมืองมานานแต่ในอดีตไม่มีสภาเป็นของตัวเอง ดังนั้นปากเสียงจึงไม่เคยขึ้นไปสู่การกำหนดนโยบายของชาติได้ จึงเป็นที่น่า...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1502
26 March 2013
Ico48
Small_poultry
ทดสอบ
By pai
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 322
25 March 2013
Ico48

Likes

Ico48
สติในการประเมินความดีความชอบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้ หลายท่านคงได้รับผลการประเมินประจำช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 บางท่านได้ผลการประเมินสมรรถนะ หรือ competency แล้วอาจใช้อารมณ์นำ ทำให้อารมณ์เสีย ไม่พึงพอใจ จนพาไปสู่อารมณ์การทำงานที่ไม่ดี เรียนว่าในวงราชการ การประเมินอาจไม่ละเอียดนัก อย่างไรก็ตาม การใช้ผลการประเมินให้มีค่า ต้องใช...
Flowers: 11 · Comments: 0 · Read: 1227
06 March 2013
Ico48

Likes

Ico48
ความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย
in เก็บมาเล่าเอามาฝาก
By Marky
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่อง "การส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตเพื่อประกอบอาชีพอิสระการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านยางพารา" ระหว่าง บ. ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 1342
04 March 2013
Ico48

Likes

Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดประชุม ภาพอนาคอุดมศึกษาสาขาการเกษตรไทย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานการเกษตรที่เข้มแข็ง ที่ผลิตอาหารสินค้าเกษตรเป็นอับดับต้น ๆ ของโลก และทำให้คนไทยมีอาหารเพียงพอไม่ว่าเจอวิกฤติใด ๆ ทั้งภัยธรรมชาติ วิกฤติการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติน้ำมัน ความมั่นคงในด้านอาหาร ยังเป็นพื้นฐานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่า การท่องเทียว การบริการ ...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1074
22 Febuary 2013
Ico48

Likes

Ico48
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 3. ผู้สอนต้องมี 10 รู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้เขียนบันทึกว่า บัณฑิตที่มีปัญญาต้องมี 7 รู้ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/27238 และตอนที่ 2 ได้กล่าวถึงกระบวนการทำให้เกิด http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/27259 มาอ่านบันทึก แล้วถามตัวเองว่า แล้วผู้สอนละ ต้องรู้อะไรบ้าง ? จึงเรียกว่ามีปัญญา สามารถสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1002
20 Febuary 2013
Ico48

Likes

Ico48
เขียนบันทึกแล้วได้ประโยชน์อะไร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เขียนบันทึกแล้วได้ประโยชน์อะไร จากการบันทึก "ความภาคภูมิใจของชาว share.psu" http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/27209 พบมีผู้มามอบดอกไม้ มาให้ความเห็น จำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่มาก เมื่อเทียบกับความตั้งใจบันทึก ที่คิดว่าน่าจะมีชาว share.psu มาเขียนบอกความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำไป การที่บอกความภาค...
Flowers: 16 · Comments: 4 · Read: 1359
06 Febuary 2013
Ico48

Likes

Ico48
อาจารย์ตัวอย่าง
in Plant Science Diary
By ฃีวิตกับความหวัง
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอบหมายให้ทีมสัมภาษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนา หัวหน้าทีม, นางสาวรวีย์รัชต์ รักขันธ์, นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช และนางสาวศรีนรา แมเร๊าะ สัมภาษณ์ อาจารย์ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นสาขาการว...
Flowers: 14 · Comments: 3 · Read: 2502
Ico48
pai (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
06 กุมภาพันธ์ 2556 13:39
#83971

เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าการจัดงบประมาณมหาวิทยาลัยเป็นอย่างนี้ ต่อไปยิ่งนานยิ่งแย่แน่นอน

น่าจะมีช่องทางที่ให้ทุกมหาวิทยาลัยเสนอหน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภาฯ เสนอให้รัฐบาลพิจารณาว่าเข้าข่ายที่เป็นคณะฯ ที่เป็นที่ต้องการของรัฐบาลหรือไม่ และถ้าเข้าข่ายนี้ก็จัดสรรงบประมาณให้ เป็นการแก้ปัญหาร่วมกันครับ เพราะถ้าปล่อยให้สภาฯจัดตั้งหน่วยงานเองได้ แล้วรัฐบาลเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้ ก็อาจจะเกิดการต่างคนต่างตั้งแต่เป็นภาระงบประมาณของรัฐบาล แต่ถ้าไม่มีช่องทางอย่างที่ผมเสนอเลย มหาวิทยลัยก็โตไม่ได้เหมือนกัน ต้องประณีประนอมกันครับ

05 Febuary 2013
Ico48

Likes

Ico48
นักศึกษาคณะทรัพยฯผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 95%
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อปี 2548 ได้วิเคราะห์ว่า การทำงานของคนยุคใหม่ ที่มีความรู้มากมาย ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน ทุกที่ ผู้ที่ทำงานได้ดี ต้องมีความรู้และทักษะด้านการจัดการ เป็นที่มาของการกำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติ คือ บัณฑิตวิท...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1202
Ico48

Likes

Ico48
ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน ตอนที่ 4: เศรษฐกิจชุมชน…เกิดขึ้นจริงและทำได้จริง
in การพัฒนาการเกษตร
By สมยศ
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการวิจัยในโครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน ผมได้ตั้งคำถามให้กับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนสุดท้ายของตอนที่ 3 ว่า เศรษฐกิจชุมชนทำได้จริงหรือไม่ ? ถ้าทำได้จริงเขาทำกันอย่างไร? แล้วให้นักวิจัยที่เป็นเด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปทดลองค้นหาดูใน...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 2078
Ico48

Likes

Ico48
การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง
in Plant Science Diary
By ฃีวิตกับความหวัง
การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง เป็นโครงการย่อยในโครงการ การวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้ ได้ทำการศึกษาทดลองที่ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างปี 2545-2547 โดยรองศาสตราจารย์มงคล แซ่หลิม รองศาสตราจารย์ ดร. สายัณห์ สดุดี และนางสุภาณี ชนะวีรวรรณ ได้ศึกษาการเจริญและการชักนำกา...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 2816
Ico48

Likes

Ico48
การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
in เรื่องเล่า PalmMy
By PalmMy
เชื่อว่า ขณะนี้ หลายๆ คณะ หลายๆ หน่วยงาน กำลังมีคำถาม??? และข้อสงสัยเกี่ยวกับ การขยายสิทธิสวัสดิการ ซึ่งมหาวิทยาลัยส่งหนังสือดังกล่าวไปยังคณะ/หน่วยงานตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 56 (เลขที่มอ.026/0462) ดังนั้น วันนี้ Palmmy ขอขยายความ(เท่าที่สอบถามจากกองการเจ้าหน้าที่) และเท่าที่ได้รับคำถามจากบุคลากรใน...
Flowers: 22 · Comments: 18 · Read: 4702