นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

24 June 2013
Ico48
คณะฯสวย ด้วยมือเรา
in เรื่องดีๆ ที่คณะทรัพย์ฯ
By pai
คณะฯสวย ด้วยมือเรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. มีนโยบายพัฒนาพื้นที่คณะฯเป็นพื้นทีสีเขียว ความหมายคือทำให้คณะฯ มีความร่มรื่น มีต้นไม้ยืนต้น สวยงาม มีสนามหญ้าเขียวขจี มีชวิตชีวา สวยงาม มีพื้นที่ทั้งหมดสะอาด เป็นระเบียบ มีการจอดรถในพื้นที่ที่จัด... ไว้ให้อย่างเป็นระเบียบ มีการบังคับใช้ที่จอดรถอย่า...
Flowers: 15 · Comments: 8 · Read: 2802
Ico48
Small_560625fnr5
สวนและป้ายชื่อคณะฯ
By pai
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 371
Ico48
Small_560625fnr4
ลานจอดรถ จยย.
By pai
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 374
Ico48
Small_560625fnr3
ลานจอดรถ จยย. และรถยนต์
By pai
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 345
Ico48
Small_560625fnr2
ผู้ดูแลสนามหญ้า
By pai
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 323
Ico48
Small_560625fnr1
สวนและป้ายชื่อคณะฯ
By pai
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 319
Ico48

Likes

Ico48
กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2554
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ 22 มิถุนายน 2556 ได้มีการรายงานทรัพย์สิน หรือยอดเงินกองทุนของคณะต่าง ๆ ประจำปี 2554 กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้ตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 จนปี 2554 มีทรัพย์สินเป็นยอดเงินในกองทุนรวม 10,636,795 บาท มีรายรับจากดอกผลที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก 296,412 บาท ...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1222
Ico48

Likes

Ico48
ค่าของตำแหน่งทางวิชาการ 2. การสร้างและรักษาให้มีมูลค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เนื่องจาก ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นการกำหนดให้ผู้เป็นอาจารย์ มีเกียรติเชื่อถือได้ และหวังว่า อาจารย์ทุกคนจะรักษาเกียรติของตน ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย งานวิชาการ ตราบที่ดำรงตำแหน่ง จึงไม่มีการตัด ลดขั้น ลดค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง แต่ความจริง กลับมีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนหนึ่งไม่ปฏิบัต...
Flowers: 9 · Comments: 0 · Read: 1058
Ico48

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่าน และมหาวิทยาลัย ด้วยครับ

Ico48

Likes

Ico48
อธิการบดี มอบโล่แสดงความยินดีกับนักกีฬา ม.อ.ที่ได้รับเหรียญรางวัล“บางแสนเกมส์”
in ความสุขคือการแบ่งปัน
By AE
อธิการบดี มอบโล่แสดงความยินดีกับนักกีฬา ม.อ. ที่ได้รับเหรียญรางวัล “บางแสนเกมส์” รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบโล่ เกียรติบัตร และ ของที่ระลึก แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ค...
Flowers: 8 · Comments: 4 · Read: 3038
21 June 2013
Ico48

Likes

Ico48
คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
in เล่าสู่กันฟัง
By ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 ผมและคณะทำงาน ได้ดำเนินการสกัดความรู้ของ นายเอียด จันทร์ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ รูปที่ 1 แสดงคณะทำงานในการสัมภาษณ์ ยามเอียดได้รับการบรรจุเข้ามาเป็นลูกจ้างประจำเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายใ...
Flowers: 16 · Comments: 8 · Read: 1520
20 June 2013
Ico48

การขยายพื้นที่อ่างไม่ควรทำเพราะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจครับ ราคาที่ดิน ม.อ. ประเมินได้ว่าราคาไร่ละ 20-40 ล้านบาทครับ

การขุดอ่างให้ลึกลงไป เราไม่ต้องเสียพื้นที่เพิ่มขึ้นเลย และยังนำดินที่ขุดขึ้นมาไปใช้ประโยชน์ได้อีกมาก รวมทั้ง ที่ดินก็สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้ครับ

การขุดอ่างเดิมให้ลึกลงไป จะต้องทำการสำรวจรายละเอียดของชั้นดินให้ชัดเจนว่าต้องไม่ทำให้น้ำรั่วจากอ่างได้จึงทำการขุดครับ เมื่อวานนี้(19 มิ.ย. 56 ผมได้เข้าร่วมประชุมแก้ปัญหาน้ำประปา ม.อ. ร่วมกับรองอธิการบดี ฝ่ายระบบฯ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และบุคลากรกองอาคาร) ที่ประชุมได้สรุปเรื่องนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องน้ำประปา ม.อ. ครับ และผมได้เสนอเพิ่มเติมให้ขุดลงไปเพิ่มอีก 1 ระดับ(5 เมตร) พื้นที่ 15 ไร่ ได้ปริมาตรดิน 120,000 ลบ.ม. ครับ รวมของเดิม 160,000 ก็เป็น 280,000 ลบ.ม. โดยที่ไม่ต้องเสียที่ดินเพิ่มขึ้นเลย และดินที่ขุดขึ้นมาผมเสนอให้นำไปปรับปรุงพื้นที่ ส่วนขยายวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ ต. ทุ่งใหญ่ครับ

19 June 2013
Ico48
เรามาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างศรีตรังกันดีกว่า
in เรื่องเล่าชาว ม.อ.
By pai
เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และชาว ม.อ.ทุกท่าน โครงการขุดอ่างศรีตรัง เพื่อเพิ่มความจุการกักเก็บน้ำ ผมขอเสนอให้ ม.อ. ขุดอ่างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเดิม ฝั่งติดถนนด้านไกล้สโมสร(ทิศใต้) ขวามือของภาพถ่ายและภาพจาก google พื้นที่ประมาณ 2...0 ไร่ ให้ลึกลงไปอีก 5 เมตร หรือกว่านั้น ความกว้างท้อ...
Flowers: 14 · Comments: 7 · Read: 2366
Ico48
Small_a5606182
ภาพถ่ายอ่างศรีตรัง จาก Google
By pai
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 325
Ico48
Small_a560618
ภาพถ่ายอ่างศรีตรัง แห้ง
By pai
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 240
18 June 2013
Ico48

Likes

Ico48
ปรับระบบการจ่ายเงินให้กับบริษัท ร้านค้า
in พัฒนางาน
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตามที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งคณะฯหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ได้ปรับระบบการจ่ายเงินให้กับบริษัท/ร้านค้าและบุคคลภายนอก โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท/ร้านค้าแทนการจ่ายเงินด้วยเช็คเพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับเงิน โดยให้คณะ/หน่วยงานประสานให้บริษัท/ร้านค้าเขียนแบบฟอร์มขอรับเง...
Flowers: 10 · Comments: 3 · Read: 1226
Ico48

Likes

Ico48
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน : 1 วงจรความรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/29277 แสดงว่า การทำงานนั้น Tacit knowledge มีความสำคัญในการทำงานให้เกิดคุณค่า เกิดประโยชน์ แต่ในการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ สร้างสรรค์ พัฒนางาน Explicit knowledge ก็มีความสำคัญมาก เพราะหากไม่มีส่วนนี้ จะไม่สามารถเพิ่มพูนความรู้ได้ การจะใช้ ...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 768
10 June 2013
Ico48

Likes

Ico48
การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่?
in พัฒนางาน
By Monly
ได้มีภาควิชาสอบถามเรื่อง นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน (Audit) จะมีรายรับเข้าคณะฯ หรือไม่อย่างไร? ทำให้ต้องเข้าไปล้วงลึกถึงแหล่งต้นตอของข้อมูลกันจริง ๆ เนื่องจากในระบบ SIS เปิดสิทธิ์ให้เฉพาะเพียงบางส่วนเท่านั้นเอง ข้อมูลบางส่วนต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ระดับมหาวิทยาลัย กว่าจะเจอต...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 1501