นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

30 July 2013
Ico48

Likes

Ico48
ประโยคง่าย ๆ การสนทนาโทรศัพท์กับชาวต่างชาติ
in งานสารบรรณ ที่ภาควิชา
By Baby
นาน ๆ ครั้ง ที่สำนักงานภาควิชาฯ จะได้รับโทรศัพท์จากชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่จะโทรมาหาอาจารย์ที่ภาควิชาฯ ฉันก็จะบอกให้เขารอซักครู่ Just a moment pleaseแล้วโอนสายให้อาจารย์ หรือตามอาจารย์ให้มารับสายหรือหากอาจารย์ไม่อยู่ ก็จะบอกเขาว่า He's out of the office. Would you like to leave a mes...
Flowers: 17 · Comments: 4 · Read: 6336
Ico48

Likes

Ico48
คำคมคำคน อังกฤษ ไทย ชุดที่ 3
in โลก ความคิด ชีวิต ความรัก
By เอสเค
ว่ากันว่า คำคมเพียงไม่กี่พยางค์ ไม่กี่ประโยค อาจช่วยเตือนสติเราจากหลุมพรางของชีวิตได้ เห็นจะจริง เพราะคำคมส่วนใหญ่ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้งของภาษาอังกฤษ ภาษาไทยหรือภาษาไหนๆคำคมโดนๆ เหล่านั้นล้วนเกิดจากกระบวนการรวบรวมประสบการณ์อย่างยาวนาน และ สื่อสารออกมาเป็นคำเป็นประโยคสั้นๆ สื่อสารออกมาในช่อ...
Flowers: 9 · Comments: 1 · Read: 10173
Ico48

Likes

Ico48
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นอย่างไร
in พัฒนางาน
By มิกกี้
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการขออนุญาตเข้าไปใช้หรือครอบครองและหรือนำทรัพยากรในที่ดินของรัฐ ซึ่งตนเองไม่มีสิทธิครอบครองไปใช้ ซึ่งความในมาตรา 9 มีใจความดังนี้ มาตรา 9 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาต จากพนั...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 4596
29 July 2013
Ico48

Likes

Ico48
ตารางการเดินทาง เดือน ส.ค. 2556
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เดือน ส.ค. ปี พ.ศ. 2556 นี้ เป็นเดือนที่ต้องมีการเดินทางมากที่สุด ในการทำงาน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 28-29 ก.ค. ไปประชุมกรรมการเตรียมการจัดงาน World Soil Day ที่กรมพัฒนาที่ดินในฐานะประธานสภาคณบดี สาขาการเกษตร 30-31 ก.ค. ไปบรรยาย บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสถานการณ์ภาคเกษตรกรรมไทยในการเข้าสู่ประชาคมเ...
Flowers: 12 · Comments: 2 · Read: 1141
25 July 2013
Ico48

Likes

Ico48
เรียนรู้บุคลิกคนไทยผ่านระบบ share.psu
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
สังเกตดูการบันทึก การอ่านบันทึก บนระบบ share.psu จะบอกบุคลิกการเรียนรู้ของคนไทยได้ 1. มีผู้เข้ามาร่วมให้ความรู้ เขียนบันทึกไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ที่จัดเป็น นักเขียนประจำ ยิ่งน้อยไปใหญ่ 2. มีผู้เข้ามาอ่านประจำ แต่ไม่ค่อยมีการให้ความเห็นที่ต่อเติมความร...
Flowers: 15 · Comments: 3 · Read: 1178
Ico48
pai (Recent Activities)
25 July 2013 11:04
#90933

นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้ข้อมูลว่า อยู่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ความสุขครับ

Ico48

Likes

Ico48
ประโยชน์ของคนในมหาวิทยาลัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตั้งแต่มาทำงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2519 ได้อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน จากที่มาใหม่ ๆ ยังมีที่พักบุคลากรไม่เพียงพอ จึงอยู่หอพักนักศึกษาแบบนักศึกษา คือ พักห้องละ 2 คน จนย้ายมาพักในแฟล็ตหลายแฟลตโดยรอบควนมดแดง และอาคาร 13 จนมาอยู่บ้านพักหมู่บ้านเก่าที่หมู่บ้านดั้งเดิมรุ่น...
Flowers: 16 · Comments: 3 · Read: 1252
24 July 2013
Ico48

ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ

วันก่อนที่ประชุมแก้ปัญน้ำ เราคิดรอบด้านครับ ทั้งแนวทางเพิ่มการกักเก็บน้ำ การหาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อเป็นน้ำสำรองฉุกเฉินของคณะต่างๆ การเพิ่มน้ำประปาที่จ่ายให้ มอ. การตรวจสอบการสูญเสียน้ำจากระบบ(น้ำรั่ว) การประหยัดการใช้น้ำ(พฤติกรรมการใช้น้ำครับ) และข้อมูลทั้งหมดได้รับทราบพร้อมกันระหว่างนักวิชาการเกี่ยวกับน้ำ(อาจารย์ทางวิศวกรรมศาสตร์) ผู้บริหาร ม.อ.(รองอธิการฝ่ายระบบฯ รก.ผอ.กองอาคาร และผู้ปฏิบัติ(เจ้าหน้าที่งานสาธารณูปการทางด้านน้ำประปา) คิดว่า ทุกส่วนน่าจะเดินหน้าทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อช่วยให้ ม.อ. หลุดพ้นจากความเสี่ยงเรื่องการขาดน้ำประปาครับ

ขอบคุณ นักเรียนห้องสันติศึกษา ที่ยังจำได้ถึงการดำเนินการเรื่อง "ศูนย์อาหารศรีตรัง" ที่มาแทน "ศูนย์อาหารริมถนน 108 ครับ"

ขอบคุณ รศ.สมาน เสนงาม ที่แม้จะไปอยู่ กทม. แล้ว แต่ก็ยังเป็นห่วง ม.อ. และให้ข้อคิดดีๆแก่ ม.อ. เสมอมา ครับ

16 July 2013
Ico48

Likes

Ico48
การเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ใหม่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับอาจารย์ใหม่ จากการที่เห็นว่า อาจารย์ใหม่ที่เริ่มเข้าทำงานมีเงินเดือนค่อนข้างต่ำไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ จึงจัดทำ ”โครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาที่ดํารงตําแหนงอาจารย” http://www.eduservice.psu.ac.th...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 891
07 July 2013
Ico48

Likes

Ico48
“ลาน”ในตำนานคณะทรัพยฯ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ลานเป็นพื้นที่โล่ง ๆ ซึ่งในตำนานคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่ที่เป็นตำนานของกลุ่มนักศึกษา เสียดายที่ไม่มีรูปในอดีต จึงนำภาพปัจจุบันมาบันทึกไว้ ลานแรกเป็นลานพื้นที่หน้าห้องเรียนอาคาร 1 แถวหน้าห้อง ทธ 103 105 เรียกว่า “ลานเรือ” เนื่องจากในสมัยที่อาคาร 1 คณะ เสร็จใหม่ น่าจะประมาณ 32-33 ...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 1589
28 June 2013
Ico48

Likes

Ico48
ซายูตี สาหลำ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ผู้มีผลงานเด่นทำคุณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคม
in ความสุขคือการแบ่งปัน
By AE
ซายูตี สาหลำ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ผู้มีผลงานเด่นทำคุณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคม นายซายูตี สาหลำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยเป็นผู้ที่มีผลการเรียนด...
Flowers: 9 · Comments: 5 · Read: 2047
Ico48

การนำเสนอข้อมูล ไม่ควรเสนอเป็นคำบรรยาย เพราะกว่าจะอ่านคำบรรยายจบ หรือผู้ฟังต้องอ่านก็ไม่ทันครับ ควรเสนอเป็นตารางสรุป หรือกราฟ เพื่ออธิบายได้ง่ายและชัดเจนครับ ส่วนคำบรรยายผู้บรรยายต้องไปอ่านทำความเข้าใจแล้วบรรยายไปพร้อมกับข้อมูลที่เป็นตารางหรือกราฟ นอกจากนี้ ยังควรมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลเก่าว่าข้อมูลปัจจุบันมันดีขึ้นหรือแย่ลง ทำให้ได้ประโยชน์จากข้อมูลมากขึ้นครับ ผู้ฟังสามารถจินตนาการจากข้อมูลได้ด้วยครับ จึงทำให้การนำเสนอมีประโยชน์สูงครับ

Ico48

Likes

Ico48
การนำเสนอข้อมูล
in พัฒนางาน
By Monly
จากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย งานประชุม/สัมมนาต่าง ๆ บางครั้งพบว่ามีการนำเสนอข้อมูลที่บรรจุเนื้อหาสาระมากมาย ฟังแล้วก็สับสน ไม่ทราบว่าต้องการสื่ออะไรให้เห็นอย่างชัดเจน บางครั้งผู้ที่เข้าร่วมฟังมีความหลากหลาย และไม่ได้อยู่ในวงการของเรื่องที่เข้าฟังแต่เข้าฟังเพื่อได้รับความรู้ข่าวสารเพิ่ม...
Flowers: 10 · Comments: 3 · Read: 1209
25 June 2013
Ico48

Likes

Ico48
เมื่อเด็กทรัพยาฯ เจองานหิน หิน
in หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
By นายอุทิศ อินทศร
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคณะ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ ภาพที่ 1 แสดงกิจกรรมพัฒนาคณะ ในการทำกิจกรรมทั้งหมด จะมีรุ่นพี่และเจ้าหน้าที่หน่วยอาคารฯ คอยควบคุมและอำนวยความสะดวก โดยในวันนี้...
Flowers: 17 · Comments: 10 · Read: 3889
24 June 2013
Ico48
Small_560625fnr10
สนามหญ้าหลังคณะฯ2
By pai
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 709
Ico48
Small_560625fnr9
สนามหญ้าหลังคณะฯ
By pai
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 518
Ico48
Small_560625fnr8
ทางเข้าคณะฯด้านหลัง
By pai
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 462
Ico48
Small_560625fnr7
วงเวียนหลังคณะฯ
By pai
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 367
Ico48
Small_560625fnr6
สนามหญ้าหน้าหน่วยคลัง
By pai
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 317