นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

06 กรกฎาคม 2555
Ico48
Small_fishbox550706
ตู้ปลาน้อย
โดย pai
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1167
25 มิถุนายน 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
ความสำเร็จของการเรียน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียน คือการหาความรู้เพื่อนำไปใช้งานได้ดี และดีขึ้น ดังนั้น จึงไม่ใช่แค่รู้ การนำความรู้ไปใช้งานต้องรู้ว่าจะนำไปใช้งานอะไร ทำอย่างไรจึงใช้ได้ดี และขึ้น การเรียนเป็นหน้าที่และประโยชน์ของผู้เรียนที่ต้องเรียนให้รู้ ที่ต้องทำให้รู้ให้ได้ด้วยศักยภาพและวิธีการของตนเอง จึงต้องวิเคราะห์ตนเองว่าจะเ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1593
Ico48

ชอบ

Ico48
ฝึกงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ฝึกงานเป็นวิชาเรียนในทุกหลักสูตร คือให้นิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือบริษัท สถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน เพื่อเพิ่มพูประสบการณ์ในการทำงาน การฝึกงานคือการฝึกทำงาน และคำว่า งาน คือทำแล้วได้งานเกิดขึ้น การทำงานให้ได้งาน ผู้ทำต้องมีความรู้ ดังนั้น ผู้ที่จะไปฝึกงานให้ได้ป...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1717
20 มิถุนายน 2555
Ico48

ผมขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของครอบครัวของนักศึกษาทั้งสองครับ

14 มิถุนายน 2555
Ico48
สวนหย่อมน้อย
ใน เรื่องดีๆ ที่คณะทรัพย์ฯ
โดย pai
การพัฒนาพื้นที่เพื่อความสวยงามในอาคารต่างๆ ทำได้ไม่ยาก แต่จะมีความคุ้มค่าหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณา เพราะเมื่อตัดสินใจดำเนินการ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง ค่าบำรุงรักษาเกิดขึ้น และต้องมีหน่วยงานมารับผิดชอบเป็นภาระงานเพิ่ม กรณีเช่นนี้เจ้าของสถานที่ต้องคำนึงเรื่องต่างๆ ดังกล่าว ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 8321
13 มิถุนายน 2555
Blog
07 มิถุนายน 2555
Ico48
เล่าเรื่องราวของ “อ่างศรีตรัง”
ใน เรื่องเล่าชาว ม.อ.
โดย pai
ผมเกิดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากแม่น้ำไม่เกิน 100 เมตร อยู่ไกล้น้ำก็มีความผูกพันและมีความสุขกับน้ำมาก ว่ายน้ำเป็นตั้งแต่เล็กๆ ไม่รู้ว่าตอนกี่ขวบแต่รู้ว่า ตอนเด็ก (มีคนรู้จักตกน้ำตายด้วย) ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นประจำ ผมชอบน้ำครับ กีฬาที่ถนัดก็เป็นกีฬาทางน้ำ เป็นนักว่ายน้ำของคณะเกษตร ที...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 6353
05 มิถุนายน 2555
Ico48
Small_worawit05june2012_2
อ่างศรีตรัง
โดย pai
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1389
Ico48
Small_worawit05june2012_1
อ่างศรีตรัง
โดย pai
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1343
03 มิถุนายน 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการปรับระบบราชการจากระบบระดับ หรือ C เป็นระบบแท่ง ทำให้มีการปรับระบบของลูกจ้างประจำเป็นระดับ ชั้น เป็น บ1 บ2 และ บ2/หัวหน้า บ1 คือหน้าที่งานตำแหน่งต่าง ๆ บ2 ปรับตามความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ ส่วน บ2/หัวหน้า คือต้องสามารถและประสบการณ์ ชำนาญ เช่น บ2 โดยต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้า คือควบการท...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1754
01 มิถุนายน 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
รายละอียดวิชา (course outline) เป็นเอกสารบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละวิชา ประกอบด้วย ชื่อ คำอธิบายรายวิชา ภาษาไทย-อังกฤษ รหัสวิชา รหัสหน่วยกิตว่าเป็นการสอบบรรยาย ปฏิบัติการ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ของรายวิชา ผู้สอน เวลาเรียน เวลาสอบ ห้องเรียน กระบวนการจัดการสอน ระบบการให้คะแนน ประ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1499
30 พฤษภาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
มะลิงามช่อใหม่ บานสดใสเมื่อเธอมาถึง
ใน learn
โดย ศรีนรา
ฤดูกาลแห่งการต้อนรับลูกพระบิดาสงขลานครินทร์สู่รั้วศรีตรังเบ่งบานสะพรั่งทั่วทั้งสถาบัน กลุ่มมะลิช่อใหม่ช่อที่ 36 เข้ามาเบ่งบาน.. รอคอยการต้อนรับของคณาจารย์และรุ่นพี่ๆ ที่จะช่วยเสริมสานขานรับน้องใหม่ที่กำลังชูช่อที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการแรกที่คณาจารย์เตรียมพ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3099
28 พฤษภาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การรับน้องประชุมเชียร์เป็นกิจกรรมที่ดี ในการสร้างความพร้อม ความผูกพัน ระหว่างนักศึกษารุ่นต่อรุ่น ระหว่างพี่น้อง จนเป็นศิษย์เก่าของสถาบัน หากต้องระมัดระวังให้อยู่ในกรอบตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพราะนักศึกษาเป็นวัยที่คึกคะนองที่อาจนำไปสู่ความเสื่อมเสียได้ ที่คณะต้องช่วยดูแล ระมัดระวัง ช่วยบอกจุดท...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1735
Ico48

ชอบ

Ico48
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนมหาวิทยาลัย หมายถึง การเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใจหน้าที่ ภารกิจมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมรองรับทำภารกิจได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ ต้องดูแล ต้อนรับ อำนวยความสะดวก ต้องรู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไร ภารกิจหลักสำคัญของความเป็นมหาวิทยาลัย คือการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต ซึ่งช่วงเดือนมิถุนายน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1314
25 พฤษภาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมบันทึกบน share.psu ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2551 จนถึงปี 2554 มีจำนวนบันทึก จาก 547 608 767 โดยเฉพาะปี 2554 มีบันทึกถึง 1635 รวมแล้วกว่า 3500 บันทึก เหตุที่มีบันทึกจำนวนมากในปี 2554 มาจากการแจกรางวัลเสื้อนกเงือกทำใ้ห้จำนวนพุ่งปิ้ด (แจ้งไว้เป็นข้อมูลสำหรับการกระตุ้นการบันทึกขอ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1473
24 พฤษภาคม 2555
Ico48
pai (Recent Activities)
24 May 2012 10:04
#77405

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลทุกคนครับ

และขอให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ยังไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอให้มีกำลังใจฝึกซ้อมเพื่อเข้าชิงชัยในปีต่อๆไป

14 พฤษภาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
โครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย P'o'm
วันนี้มีโครงการดีๆ มาประชาสัมพันธ์ค่ะ “โครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร” มีแนวคิดมาจากท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เห็นความสำคัญของการเกษตรจึงจัดให้มีการประกวดโครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตรขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้มีเจตค...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2646
11 พฤษภาคม 2555
10 พฤษภาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกคน ทั้งการได้รับการแต่งตั้งมอบหมาย และการคิดเป็นภาระงาน แต่ในการปฏิบัติจริง นอกจากมีความแตกต่างกันไปตามอาจารย์แต่ละคน ส่วนใหญ่มักทำแบบไม่เป็นระบบ มักคอยให้นักศึกษามาหา มักบ่นต่อว่านักศึกษา ระบบไม่พร้อม ไม่ดี โดยลืมทำหน้าที่ที่ดี และยังนำไปเขียนเป็...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2017
Ico48

ชอบ

Ico48
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 สงขลานครินทร์ เกมส์ ปี 2555 ได้ดำเนินการและปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อย รู้สึกว่ามีผลต่อการสร้างชื่อเสียงทางสื่อมวลชนค่อนข้างน้อย และมีผู้เข้าชมมามากนัก แต่การดำเนินการได้สร้างคุณค่าแก่ชาว ม.อ. เรา มาก ถึงแม้เราจะได้เหรียญรางวัลไม่มาก คุณค่าที่เกิดแก่เราชาว ม.อ. คือประสบก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1705