นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

15 สิงหาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
มะลิคืนถิ่น ปี 2555
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 11 ส.ค. 2555 เป็นวันที่ชมรมศิษย์เก่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ได้จัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าที่มีศิษย์เก่ามาร่วมจำนวนมากครั้งหนึ่ง มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล เพื่อเชื่อมความรัก ความสามัคคี ในงานมีคณาจารย์ไปร่วมจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะ ผศ.ดร. เจือ สุทธิวนิช ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะ ท่าน สว. รศ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1466
Ico48

ชอบ

Ico48
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในชีวิตทุกคนคงเคยแพ้ เช่นแพ้คัดเลือก เมื่อมีการแข่งขันกันมาก ๆ ในการสมัครงาน การแข่งขันรับทุน การประกวดผลงาน และแน่นอนเมื่อแพ้และไม่สมหวัง โดยเฉพาะแพ้เพราะความไม่ยุติธรรม แพ้ผู้ที่มีเส้นสาย ใช้อำนาจ ย่อมทำให้เสียใจ แต่ต้องจำไว้ว่า อย่าลงโทษตนเอง เพราะไม่มีประโยชน์ใด ๆ ต่อใคร โดยเฉพาะตัวเอง ที่แพ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1292
10 สิงหาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
งบประมาณแผ่นดินของไทย มีวงจรการประจำปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม ของทุกปี โดยที่ทุกหน่วยงานต้องขอรับการจัดสรรไปก่อนล่วงหน้าประมาณ เกือบ ๆ 2 ปี เมื่อหน่วยงานต่างได้รับงบประมาณมาแล้วต้องรีบเร่งในการใช้จ่าย โดยเฉพาะหมวดที่ดินและสิงก่อสร้างต้องเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน แล้วเสร็จโดเร็ว ภายในไ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1090
Ico48

ชอบ

Ico48
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน
ใน ผลงานวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเข...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1643
07 สิงหาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร๘๐พรรษามหาราชินี
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ๘๐ พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยจัดพิธีลงนาม ณ บริเวณโถงสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2171
06 สิงหาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา ก็เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาในด้านการเรียน พัฒนาการเรียนเป็นบัณฑิตที่ดี ต้องเข้าใจว่านักศึกษาเป็นผู้มาเรียนรู้ มาหาความรู้ ทั้งวิชาการตามหลักสูตร การพัฒนาตนเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถไปทำหน้าที่ตามที่เรียน ตามการรับรองของภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย ที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1832
Ico48

ชอบ

Ico48
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ถามว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน ในฐานะอาจารย์ที่ได้รับคำสั่งมอบหมาย และความเป็นอาจารย์ต้องแสดงบทบาทก่อน ด้วยการแจ้งข้อมูล ข้อตกลง กำหนดเวลา กติกาต่าง ๆ ว่า นักศึกษาต้องทำอะไร อย่างไร ไม่ใช่แค่ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ แล้วถูกโทรมาตอนลงทะเบียนวันสุดท้าย ย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1843
Ico48

ชอบ

Ico48
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในความเป็นจริง ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาส่วนใหญ่ ยังแสดงบทบาทเฉพาะหน้าที่ ไม่มีการเตีรยมตัว เตรียมข้อมูล เตรียมให้คำปรึกษา ทำความรู้จักสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ดี อาจารย์มักจะมีคำบ่น ต่อว่า นักศึกษาว่า ไม่มาหา ไม่มาขอคำแนะนำ และเมื่อนักศึกษามาหามักมีแต่คำต่อว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1729
Ico48

ชอบ

Ico48
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเป็นนักศึกษาต้องมีอาจารย์ช่วยเหลือให้คำปรึกษา ดูแลการเรียน ให้คำแนะนำทางวิชาการ วิชาชีพในสาขาที่เรียน ดียิ่งขึ้นคือการแนะนำ ดูแลด้านความเป็นอยู่ ส่งเสริมให้นักศึกษาเรื่องการเรียนเพื่อความสำเร็จในการเรียนและในชีวิต และในความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ทุกคนต้องมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตามบทบาท...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1778
Ico48

ชอบ

Ico48
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง เป็น คำ 2 คำที่เกี่ยวกับความหวัง แต่มีผลต่างกัน ความคาดหวังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน และส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ทุกคนมี แต่มักผิดหวัง เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความอยาก ความต้องการ ที่สำคัญเป็นความคาดหวังที่คิดเอาเอง จึงไม่เกิดการกระทำ จึงผิดหวัง ถึงกับตำหนิตัวเอง ต...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2252
Ico48

ชอบ

Ico48
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ส่วนงบประมาณรายได้ที่เก็บมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นเงินบำรุงมหาวิทยาลัย เป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าดูแลสถานที่ ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ถนนหนทาง ต่าง ๆ ส่วนค่าหน่วยกิตเป็นเงินมาเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะของคณะ/หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน ตามภาระงานการจัดการเรียนการสอน เช่น ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1324
Ico48

ชอบ

Ico48
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ส่วนงบประมาณรายได้ที่เก็บมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นเงินบำรุงมหาวิทยาลัย เป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าดูแลสถานที่ ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ถนนหนทาง ต่าง ๆ ส่วนค่าหน่วยกิตเป็นเงินมาเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะของคณะ/หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน ตามภาระงานการจัดการเรียนการสอน เช่น ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1324
30 กรกฎาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
ม.อ.ร่วมกับสโมสรอาจารย์ฯจัดงานแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ม.อ.ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวลัยลักษณ์เกมส์
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ม.อ. จัดงานแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 31 “วลัยลักษณ์เกมส์” พร้อมมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตร ให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาว...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1791
23 กรกฎาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 19-20 ก.ค. 2555 เป็นช่วงประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2554 ปีนี้ คณะได้เรียนเชิญ ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ ที่เป็นอดีตอาจารย์ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ลาออกไปประกอบอาชีพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ประสบความสำเร็จมากของประเทศไทย ที่ทำให้ประเทศไทยสามารส่งออกข...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1730
Ico48

ชอบ

Ico48
แสงแดดกับการเกษตร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการประเมินคุณภาพภายใน ที่มีการรับฟังความเห็นของบัณฑิต บอกให้คณะทรัพยากรธรรมชาติปลูกต้นไม้ในพื้นที่ในคณะให้ร่มรื่นกว่านี้ จึงขอทำความเข้าใจใน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บริเวณรอบ ๆคณะ ที่มีการตัดต้นไม้ใหญ่โดยรอบอาคารทิ้งไปและทำการปลูกใหม่แล้ว ส่วนนี้เห็นด้วยและได้ปลูกต้นไม้ใหม่ไปแล้วแต่ยังไม่โต เหตุที่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1561
Ico48

ชอบ

Ico48
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้เป็นช่วงประเมินเพื่อพิจารณาความดี ความชอบ ซึ่งความหมายคงชัดเจนที่ต้องทำงานดี เป็นที่ชื่นชอบ ปกติวิสัย ใคร ๆ ก็คิดว่าตนทำงานดี มีความชอบ ตามความคิดของตน หากไม่มีแนวคิดเป็นมาตรฐานเดียวกันคงเถียงกันไม่จบ ที่สำคัญนำไปสู่การเสียความรู้สึก เสียงาน เสียการ เสียคน ที่ไม่มีใครได้อะไร การทำงานดี ม...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1478
17 กรกฎาคม 2555
Ico48

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ทั้งเรื่องความโชคดีที่เรามีพืชผลที่มีคุณภาพ เรื่องนี้ต้องขอบคุณชาวไร่ นา สวน และกระทรวงเกษตรที่ช่วยกันพัฒนาพันธุ์ด้วย และโดยเฉพาะเรื่องพื้นที่การเกษตรที่ดีที่เราใช้เป็นที่ทำกินแลอยู่อาศัยกันมาแต่โบราณ ทั้งเป็นที่ลุ่ม อุดมสมบูรณ์สูงเมื่ออยู่กันใหม่ๆก็มีความหนาแน่นน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่รอบๆบ้านก็ทำการเกษตร แต่เมื่อนานไป ออกลูกออกหลาน มีความหนาแน่นมากขึ้น พื้นที่อยู่อาศัยต้องการเพิ่มขึ้น พื้นที่การเกษตรก็ย่อมต้องลดน้อยลง จนในที่สุดเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยหมด ดินดีๆถูกปูทับด้วยคอนกรีตหมด ลองคิดดูซิครับ ทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล และจังหวัดและอำเภอต่างๆทั่วประเทศ ก็เป็นเหมือนกันหมด ต่อไปเราก็ต้องทำเกษตรในที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ ต่ำลงเรื่อยๆ ต้นทุนการผลิตก็ต้องสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

ประเทศที่เจริญแล้วเขาวางแผนสร้างเมืองกัในที่ทำการเกษตรไม่ได้ เช่นเมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา สร้างเมืองในทะเลทราย เป็นต้น

บ้านเราไม่มีการวางแผนการใช้ที่ดินก็ยังคงทำลายทรัพยากรดินที่ดี ไปเรื่อยๆ อีหน่อยคงแย่ ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะหยุดทำลายดินดี

ในอดีตเราต้องตั้งถิ่นฐานกันในที่ลุ่มเพราะเราต้องอาศัยน้ำ ต้องใช้น้ำทั้งอุปโภค บริโภค การชำระและถ่ายเทของเสียและการคมนาคมเป็นต้น แต่ปัจจุบัน สิ่งต่างๆที่กล่าวมาสามารถจัดการได้ ควรสร้างเมืองในที่ดอนและความอุดมสมบูรณ์ต่ำเพราะไม่ต้องทำลายดินที่ดี และปัจจุบันสามารถส่งน้ำไปตามท่อได้ ที่ดอนระบายน้ำได้สะดวก ไม่ต้องมีน้ำท่วมบ่อยๆให้หมดเนื้อหมดตัวกัน การคมนาคมอาศัยทางบกและทางอากาศ เป็นต้น จึงไม่เห็นความจำเป็นที่คนต้องอาศัยอยู่ไกล้น้ำอีกคต่อไป คนที่เกี่ยวข้องคงต้องคิดทบทวนและแก้ไขครับ

ต้องขอขอบคุณชาวไร่ชาวนา ชาวสวน ที่อดทนอยู่ในสภาพนี้มานาน โดยเฉพาะชาวนา ที่ถูกระบบกดขี่จนตัวเองและลูกหลานลำบากกันทั่ว และเห็นว่าสังคมไทยจะต้องเหลียวมามองและรีบแก้ปัญหาให้พวกเขาโดยด่วน ครับ ก่อนที่สิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้น

13 กรกฎาคม 2555
Ico48
การบริการเครื่องพิมพ์ on-Line ที่คณะทรัพย์ฯ
ใน เรื่องเล่าชาว ม.อ.
โดย pai
การบริการเครื่องพิมพ์ on-Line คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ์ on-line ไว้ให้บริการแก่บุคคลากรคณะฯ โดยมีเครื่อง printer 2 ระบบคือ1 เครื่อง Cannon มีให้บริการ 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 Cannon iR5020/iR 6020 PCL6 เป็นเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสารขนาดกลางมีบริการ 1 เครื่อง ตั้งอยู่ที่...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2071
11 กรกฎาคม 2555
Ico48
ไม้เสียบลูกชิ้น
ใน เรื่องเล่าชาว ม.อ.
โดย pai
เมื่อวันก่อนผมเดินจากลานจอดรถระหว่างอาคารฟิสิกส์กับคณะทรัพย์ฯ พอมาถึงวงเวียนหลังคณะทรัพย์ฯ ก็เห็นไม้เสียบลูกชิ้นอยู่กลางทางเดินก็เลยเก็บจะนำไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทาง ก็เลยคิดถึงเรื่อง"ไม้เสียบลูกชิ้น" ที่เคยมีศิษย์เก่า มช. ภาคใต้ รุ่นน้องคนหนึ่งที่มาเยี่ยมเยียนผมเมื่อทราบว่าผมมีปัญหาสุขภาพ (ขอเอ่ยชื่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3333
06 กรกฎาคม 2555
Ico48
ตู้ปลาน้อย
ใน เรื่องดีๆ ที่คณะทรัพย์ฯ
โดย pai
บริเวณพื้นที่ทางทิศเหนือของห้องประชุม 120 เป็นพื้นที่ว่าง ปูพื้นด้วยแผ่นคอนกรีตบล็อก ดูสะอาดตา แต่แห้งแล้งไปหน่อย วันหนึ่ง(นานมาแล้ว) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา (ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ) ได้มาหารือว่า น่าจะจัดบริเวณนี้ เป็นสวนหย่อม และมีน้ำตกเล็กๆ น้ำตกไหลเบาๆ จะทำให้บริเวณนี้ดูน่านั่...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3248