นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

My Activities

30 December 2016
Classified::Ad
08 December 2016
Classified::Ad
06 December 2016
Classified::Ad
22 November 2016
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
31 October 2016
Classified::Ad
14 October 2016
Classified::Ad
13 October 2016
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
26 September 2016
Classified::Ad
02 September 2016
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
26 August 2016
Classified::Ad
05 August 2016
Classified::Ad
12 July 2016
Classified::Ad
Classified::Ad