นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

My Activities

15 May 2015
Classified::Ad
14 May 2015
Classified::Ad
Classified::Ad
09 May 2015
Classified::Ad
Classified::Ad
24 April 2015
Classified::Ad
23 April 2015
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
10 April 2015
Classified::Ad
07 April 2015
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
27 March 2015
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad