นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

My Activities

16 September 2015
Classified::Ad
Classified::Ad
24 August 2015
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
15 July 2015
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
10 July 2015
Classified::Ad
26 June 2015
Classified::Ad
12 June 2015
Classified::Ad
Classified::Ad
Classified::Ad
08 June 2015
Classified::Ad
Classified::Ad
28 May 2015
Classified::Ad
25 May 2015
Classified::Ad
Classified::Ad