นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

My Activities

08 July 2015
Ico48
Small_kmbank-028
kmbank-028
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 319
Ico48
Small_kmbank-027
kmbank-027
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 369
Ico48
Small_kmbank-026
kmbank-026
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 374
Ico48
Small_kmbank-025
kmbank-025
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 330
Ico48
Small_kmbank-023
kmbank-023
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 285
Ico48
Small_kmbank-022
kmbank-022
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 240
Ico48
Small_kmbank-021
kmbank-021
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 252
Ico48
Small_kmbank-020
kmbank-020
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 258
Ico48
Small_kmbank-019
kmbank-019
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 254
Ico48
Small_kmbank-018
kmbank-018
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 213
Ico48
Small_kmbank-017
kmbank-017
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 198
Ico48
Small_kmbank-016
kmbank-016
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 267
Ico48
Small_kmbank-015
kmbank-015
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 234
Ico48
Small_kmbank-014
kmbank-014
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 204
Ico48
Small_kmbank-013
kmbank-013
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 235
Ico48
Small_kmbank-012
kmbank-012
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 326
Ico48
Small_kmbank-011
kmbank-011
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 229
Ico48
Small_kmbank-010
kmbank-010
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 336
Ico48
Small_kmbank-009
kmbank-009
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 241
Ico48
Small_kmbank-008
kmbank-008
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 378