นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

ความเคลื่อนไหวของฉัน

17 มิถุนายน 2558
Ico48
Small_032
สระมรกต โซนกระโดดสูง ๖ เมตร
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 207
Ico48
Small_031
สระมรกต ความลึกและใส
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 351
Ico48
Small_030
สระมรกต โซนโหนไม้
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 219
Ico48
Small_029
สระมรกต แข่งว่ายน้ำข้ามฝั่ง
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 248
Ico48
Small_028
สระมรกต วัดระดับน้ำลึก
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 172
Ico48
Small_027
สระมรกต โซนกิ่งไม้
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 218
Ico48
Small_026
ทางแยกรอบสระมรกด
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 248
Ico48
Small_025
ร่มไม้ใกล้บ้านพักชาวบ้านก่อนถึงทางแยก
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 211
Ico48
Small_024
ทางเข้าสระมรกตข้ามทุ่งนาเขียวขจี
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 317
Ico48
Small_023
ทางป่าชายเลน ลัดเลาะป่ามะพร้าว
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 228
Ico48
Small_022
ประตูกั้นสะพานไม้
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 235
Ico48
Small_021
สะพานข้ามคลอง ๑๐๐ ปี
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 250
Ico48
Small_020
ทางเข้าสระมรกต
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 219
Ico48
Small_019
ทางเข้าถนนบ้านดีและถนนบ่อน้ำแซะห์ดาวูด
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 296
Ico48
Small_018
สระมรกต ทรายขาวมาก
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 188
Ico48
Small_017
สระมรกต โซนชายหาด
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 188
Ico48
Small_016
สระมรกต ใสและลึก
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 261
Ico48
Small_015
สระมรกต โซนปะการังไม้เทียม
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 200
Ico48
Small_014
ริมสระมรกต โซน ๑ เมตร
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 214
Ico48
Small_013
ทางแยกรอบสระมรกด
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 219