นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

ความเคลื่อนไหวของฉัน

25 มิถุนายน 2560
Ico48
Small_250660mfu4
MFU
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 936
Ico48
Small_250660mfu3
MFU
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 785
Ico48
Small_250660mfu2
MFU
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 684
Ico48
Small_250660mfu1
MFU
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 524
17 มิถุนายน 2560
Ico48
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
มีส่วนร่วมอยู่บางเล็กน้อย ในฐานะที่เป็นศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่รับภาระกิจสำหรับงานทดสอบวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านยาง ครั้งแรกคิดว่าจะดูอยู่ห่าง ๆ แต่ภายหลังงบประมาณทางด้านยางลงมาให้ช่วยดูแล โดยท่าน รศ. อาซีซัน แกสมาน นำงบประมาณครุภัณฑ์ส่วนหนึ่งมาให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องงมือสำห...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1219
Ico48
Small_150660rubber2
สหกรณ์รัตนภูมิ
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 640
Ico48
Small_150660rubber1
สหกรณ์รัตนภูมิ
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 726
15 มิถุนายน 2560
Ico48
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD)
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas11 มิถุนายน เวลา 7:50 น. · Bang Sake, Nonthaburi สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1261
14 มิถุนายน 2560
Ico48
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก หากการออกแบบของผู้ผลิตยังคงยึดติดว่า แบตเตอรี่ ที่ใช้สำหรับการสำรองหรือเก็บข้อมูลของเครื่อง ภายหลังการ Setup ปัญหานี้...เกิดขึ้นมากมาย และสร้างความเสียหายให้กับเครื่องมือมามากต่อมากนักแล้ว Batt. บวม Batt. เยิ้ม Batt. หมดพล...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1149
Ico48

บันทึกนี้ บ่ ยังได้เปลี่ยน

เปลี่ยนแท่ง Graphite tube เครื่อง AAS

บันทึกหน้า หากยังคงไม่ได้เปลี่ยนเดียวผมไปเปลี่ยนให้ 555

Ico48

เป็นไปได้หลาย ๆ สาเหตุ น้องสองสามใย

ไฟกระชาก เสื่่อมตามอายุ หรือนาน ๆ จะใช้งานสักครั้ง 555

12 มิถุนายน 2560
Ico48
Small_120660board3
Batt.
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 855
Ico48
Small_120660board2
HV Control Board
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 854
Ico48
Small_120660board1
HV Control Board
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 629
11 มิถุนายน 2560
Ico48
OES กับกลิ่นไหม้
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Optical Emission Spectrometer (OES) ใช้วิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่ระดับ ppm จนถึงเปอร์เซ็นต์ สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างทางโลหะวิทยา ได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และโลหะผสม เป็นต้น OES is used to analyze and detect the amount of elements...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1508
Ico48
Small_110660oes3
ภาคจ่ายไฟของ OES
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 675
Ico48
Small_110660oes2
Snubbers
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 570
Ico48
Small_110660oes1
OES
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 534
05 มิถุนายน 2560
Ico48
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas 26 พฤษภาคม เวลา 7:41 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis · สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ๒ หัวข้อที่ 2 สำหรับการบรรยายคือเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1095
27 พฤษภาคม 2560
Ico48
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas เมื่อวานนี้ เวลา 9:41 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis · สรุปเนื้อหา...การบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership การอบรมในหลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 ของผมก็งวดเข้ามาทุกขณะ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1247