นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

ความเคลื่อนไหวของฉัน

03 กันยายน 2560
Ico48
scan baseline uv มีปัญหา
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
UV-Visible Spectrophotometer (UV-Vis) ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190 - 1100 นาโนเมตร ของสารเคมีที่ละลายได้ในตัวทำละลาย UV-Vis is used for detecting light absorption value on the wave length of 190-1100 nanometer of chemical substance which is soluble in the solvent. การเฝ้า...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 81
Ico48
Small_030960uv2
Base Line มีปัญหา
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 44
Ico48
Small_030960uv1
Base Line มีปัญหา
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 40
26 สิงหาคม 2560
Ico48
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM)
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ยี่ห้อ/รุ่น JEOL JEM-2010 รายละเอียด ใช้ถ่ายภาพลักษณะโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ สามารถขยายได้สูงสุดถึง 1,500,000 เท่า ใช้ปริมาณสารน้อย ใช้ศึกษาตัวอย่างทางชีววิทยา ได้แก่ พืช ไวรัส ชิ้นเนื้อ และจุลินทรีย์ เป็นต้น และทางวัสดุศาสตร์ ได้แก่ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และโลหะ เป็นต้น แ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 103
Ico48
Small_260860tem3
TEM
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 51
Ico48
Small_260860tem2
TEM
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 47
Ico48
Small_260860tem1
TEM
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 40
20 สิงหาคม 2560
Ico48
OVP-PQ Test Protocol
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
FTIR สำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เรามีรุ่นนี้ครับ VERTEX 70/70v FTIR spectrometers เวลาใช้งานไปนาน ๆ ต้องทำการตรจสอบ system OVP-PQ Test Protocol ตรวจสอบแล้วมันรายงานผลแบบนึ้ ครับ ผลคือว่า ไม่ผ่าน ช่าง, วิศวกร หรือนักวิทย์ฯ สามารถแก้ไขโดยเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองครับ ผมลัดขั้นตอนการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 92
Ico48
Small_200860ftir3
not pass ftir
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 46
Ico48
Small_200860ftir2
not pass ftir
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 43
Ico48
Small_200860ftir
not pass ftir
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 34
14 สิงหาคม 2560
Ico48
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สองสิ่งนี้ไม่ถูกกันถือว่าอยู่คนละขั้วกันเลย บ้านเรา"หมายถึงภาคใต้" ความชื้นสูง ยิ่งช่วงนี้ฝนมาแทบจะเอากันไม่อยู่เลยทีเดียว สัญญาณเตือนเขาระบบ "ไลน์"ดังถี่ จนต้องปิดสัญญาณเสียง ร้องขอว่าใครเข้าที่ทำงานช่วยเทน้ำในถังเครื่องดูดความชื้นให้ด้วย เครื่องดูดค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 103
Ico48
Small_140860humi4
ความชื้นในห้องเครื่องมือ
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 81
Ico48
Small_140860humi3
ความชื้นในห้องเครื่องมือ
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 71
Ico48
Small_140860humi2
ความชื้นในห้องเครื่องมือ
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 66
Ico48
Small_140860humi1
ความชื้นในห้องเครื่องมือ
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 66
06 สิงหาคม 2560
Ico48
KaiZen ของชาว "SITI"
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เมื่อนานวันมาแล้วเราเริ่มเตาะแตะเรื่องของ "KaiZen" ในยุคสมัยแรก ๆ จนกระทั้ง คนธรรมดาเลยตัดสินใจ ส่ง ServiceMan และทีมไปร่วมงาน KaiZen ที่ส่วนกลาง "กทม." และเข้าร่วมการนำเสนอผลงานเข้าร่วมแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ ในเวลาต่อมา ครั้งแรกเราไปไม่ถึงฝัน ครั้งสอง ครั้งสามเราได้ระดับ Thailan...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 111
Ico48
Small_060860kaizen
050825560 kaizen all day
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 65
30 กรกฎาคม 2560
Ico48
จาก"SEC" เป็น "ISIT"
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ในประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา ในกำกับ 24 แห่ง ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบราชการหรือไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในจำนวนนี้มี 7 แห่งที่เป็นสถาบันในกำกับของรัฐตั้งแต่ก่อตั้ง ส่วนที่เหลือนั้นเป็นสถาบันในกำกับของรัฐโดยการแปรสภาพด้วยผลของกฎหมาย ทั้งนี้มีเฉพาะมหาวิทยาลัย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 136
Ico48
Small_300760isit
จาก SEC เป็น ISIT
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 61