นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

08 มกราคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
เลื่อนตัวเองขึ้น แต่อย่าลดคนอื่นลง
ใน จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
โดย บิวตี้
เป็นบทความดีๆ นำมาเขียนเป็นบันทึกเตือนใจกันค่ะ ^__^.. -------------------------- อาจารย์คนหนึ่งชวนลูกศิษย์เดินไปตามชายหาด ช่วงหนึ่งของการสนทนา อาจารย์ใช้ไม้เท้าขีดเส้นสองเส้นลงไปบนผืนทราย เป็นเส้นคู่ขนาน ยาว 5 ฟุต และ 3 ฟุต ตามลำดับอาจารย์กล่าวว่า "เธอลองทำให้เส้น 3 ฟุต ยาวกว่าเส้น 5 ฟุต ใ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1796
Ico48

ชอบ

Ico48
หลักในการทำงาน ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๔ ข้อ
ใน จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
โดย บิวตี้
หลักในการทำงาน ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๔ ข้อ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ข้อที่ ๑ ทำงานอย่างผู้รู้จริง ข้อที่ ๒ อดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง ข้อที่ ๓ อ่อนน้อม ถ่อมตน เรียบง่ายและประหยัด ข้อที่ ๔ ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญู ข้อที่ ๕ ความตั้งใจจริง และขยันหมั่นเพียร ข้อท...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3118
Ico48

ชอบ

Ico48
อย่าปิดโอกาสการสร้างความฉลาด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนฉลาดคือคนมีปัญญา เมื่อเจอปัญหาสามารถแก้ ปรับตัวได้ ดูแล พึงพาตัวเอง การเป็นคนฉลาดไม่ใช่มีความรู้ แต่ต้องใช้ความรู้เป็น ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนและมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่สำคัญคือต้องทำ ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง ให้ได้ผลดี ไม่มีปัญหา หลายคน มีความรู้มากมาย ประสบความสำเร็จในการเรียน แต่ทำงานและ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1073
Ico48

ชอบ

Ico48
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. ปาล์มน้ำมัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติที่มาตั้ง เปิดโอกาส พัฒนาการศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติ จึงไม่จำกัดว่า เฉพาะคนที่อยู่ในภาคใต้เท่านั้นที่มีโอกาสเข้าศึกษา แต่หมายถึงทุกคนที่ต้องการเข้ามาศึกษาในบริ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1377
Ico48

ชอบ

Ico48
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2. จากปาล์มน้ำมัน สู่ ยางพารา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ทำวิจัยด้านการจัดการสวน และ พัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จนนำไปสู่การใช้งานของชุมชน คือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ยางพารา เป็นอีกพืชหลักของภาคใต้ ซึ่งประสบปัญหา ต้นกล้าพันธุ์ต้นตอ ที่เดิมใช้จากพันธุ์พื้นเมืองที่มีความสามารถหาอาหารได้ดี ที่สำคัญคิทนทานต่อโรครากขาวที่เป็น...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1209
Ico48

ชอบ

Ico48
เสียงดนตรีอยู่ที่ปลายนิ้ว
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ผมยังอยู่กับหนังสือ Rework และตอนหนึ่งเขาก็บอกว่า อุปกรณ์ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด นักกีตาร์ฝีมือดีบอกว่าเสียงดนตรีอยู่ที่ปลายนิ้ว เช่น เอ็ดดี้ แวน ฮาเลน (Eddie Van Halen) อาจใช้กีตาร์ธรรมดารังสรรค์เพลงที่ไพเราะออกมาได้ ดังนั้นพวกดีไซเนอร์ที่ชอบใช้ตัวอักษรเก๋ไก๋ ใช้เครื่องมือแปลกใหม่จากโฟ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1199
Ico48

ชอบ

Ico48
เหมือนจะเห็นตรงกัน แต่ไม่ใช่
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
8 มกราคม 2556 ฟ้ายังมัวซัวและคงเป็นอย่างนี้ตลอดวัน ผมมีโปรแกรมไปประชุม สวทช. ที่กรุงเทพฯ แบบเช้าไปเย็นกลับ และรอเวลาออกเดินทางไปสนามบิน เหลือเวลาอีกนิดหน่อยแวะเข้าวงแชร์มาแต่งเติมร่างบันทึกที่ค้างไว้เมื่อคืน ผมยังอยู่กับหนังสือ Rework ครับ วันนี้น่าจะอ่านจบ และคงได้ไปต่อกับ ชีวิต ง้าย ง่าย ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1272
Ico48

ชอบ

Ico48
AEC กับการเพิ่มศักยภาพของคนท้องถิ่นชายแดนภาคใต้: กรณีจังหวัดสตูล
ใน การพัฒนาการเกษตร
โดย สมยศ
สตูลเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งในบรรดาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 1,754,000 ไร่ประชากร ประมาณ 305,250 คน (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2555) พื้นฐานเศรษฐกิจหลักๆมาจากสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมัน ยางพารา สินค้าประมง โรงงานที่ต่อเนื่องจากสินค้าเกษตรและประมงดังกล่าวมีบ้างแต่ไม่ใหญ่โตมากนักแต่ก...
ดอกไม้: 15 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 2448
Ico48

ขอต้อนรับด้วยความยินดีค่ะ

1 ภาควิชา 1 ชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับท้องถิ่น เสริมด้วยภาคีความร่วมมือเป็น 1 ชุมชน หลายคณะ ตามประเด็นความต้องการพัฒนาของท้องถิ่น รวมแล้วอาจกลายเป็นโครงการส่งนักวิชาการคืนชุมชนท้องถิ่นในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพของแต่ละชุมชนท้องถิ่นเป็นห้องเรียนความเป็นจริงของนักศึกษา สงขลานครินทร์ แนวทางนี้หรือเปล่าหนอที่ช่วยเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้างปราชญ์สังคมให้เต็มแผ่นดิน ด้วยยุทธศาสตร์เสริมคุณค่าคนชุมชนเข้มแข็ง ก้าวสู่คลื่นลูกที่ห้า"ปราชญ์สังคม สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรตที่ 21 (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา 2541 ) คืนนักวิชาการสู่บ้านเกิดเพิ่มเสริมศักยภาพท้องถิ่นก้าวสู่ AEC

ขอหวังร่วมค่ะ

03 มกราคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
เม้ากันตอนเที่ยงวัน
ใน Variety of Monly
โดย Monly
เช้านี้มีอะไร จัดโต๊ะ เคลียร์อุปกรณ์หลังจากจัด Meeting กันเล็ก ๆ ที่ห้อง สล.2 ในวันส่งท้ายปีเก่า เหลียวมองไปดูโต๊ะทำงาน โอ๊ะเอกสารจัดวางเป็นกอง ๆ เพื่อเตรียมสะสาง แต่ก็ขอกองไว้ ณ ที่เก่าเวลาเดิม เพราะต้องรีบสรุปมติที่ประชุมให้เสร็จ เนื่องจากประชุมไปเมื่อวันที่ 26 ธ.ค 55 ยังไม่ได้สรุป ต้องดำเ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1119
Ico48

ชอบ

Ico48
ความรู้สึกที่อยากให้เป็นบันทึก
ใน เบ็ดเตล็ด
โดย anni
คงจะมีบันทึกที่เป็นเรื่องของงานปีใหม่ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา หลายๆ บันทึกออกวางตลาดวงแชร์ไปแล้ว แต่ขอสักอีกบันทึกเพราะเป็นความรู้สึกที่อยากจะบอก ถึงแม้ว่าจะจับรางวัลได้ร่ม และมีความเสียดายที่ไม่ได้ทองอยู่นิดๆ แต่ความสุขใจ ความภูมิใจในความเป็นบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ นั้น...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1129
Ico48

ชอบ

Ico48
ไปรษณีย์ไทยทันสมัยแบบเชย ๆ 2. เชยที่มีค่าใช้จ่าย ภาระมากมาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การใช้บริการรับธนาณัติ มีความเชย 3 เชย ของการไปรับบริการผ่านไปรษณีย์ไทย เชยที่ 1 คือผู้รับบริการ เพราะไม่รู้ต้องไปรับบริการที่ไปรษณีย์ไหนเนื่องจากการบริการการเงินปัจจุบันจ่ายผ่านธนาคารสะดวกกว่า ดังนั้นการไปรับธนาณัติ รับของจากไปรษณีย์ต้องจำไว้ ต้องดูรหัสไปรษณีย์ว่าสั่งจ่ายที่ไหน เชยที่ 2 คือ ผ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1521
Ico48

ชอบ

Ico48
ไปรษณีย์ไทยทันสมัยแบบเชย ๆ 1. ระบบบริการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้รับธนาณัติมา 2 วัน วันนี้พอมีเวลาจึงไปรับเงินที่มีผู้ส่งให้ คิดว่าไปรษณีย์ไทยคงทันสมัย คือไปรับที่ไปรษณีย์ไหนก็ได้ เหมือนกับธนาคาร จึงไปที่ไปรษณีย์คอหงส์ แต่เจ้าหน้าที่บอกให้ไปรับที่ไปรษณีย์หาดใหญ่ ที่ไปรับที่ไปรษณีย์คอหงส์เพราะอยู่ใกล้ ม.อ. ที่สุด และไม่ทราบว่าต้องไปรับที่ไปรษณีย์ไหน เพราะไม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2489
Ico48

ชอบ

Ico48
ปีใหม่ ทำอะไรที่ดีดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เทศกาลปี มีความหมายแตกต่างกันไป บางคนหยุดงานยาว ถือโอกาสไปเยี่ยมพ่อแม่ ญาติมิตร บางคนไปเที่ยวกับครอบครัว บางคนจัดพบปะสังสรรค์ จัดหนัก จัดเบา หรือ จัดจนราบคาบ หมอบคลาน บางคนปัดกว่าเช็ดถู บ้าน ที่ทำงาน ฯลฯ แล้วก็กลับสู่การทำงานตามเดิม อาจเบื่อเหมือนเดิม สนุกเหมือนเดิม หากต้องการให้เกิดอ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 982
Ico48

ชอบ

Ico48
ความสุขแรก...ของปีใหม่
ใน ขีดเขียน...อาเกา
โดย อาเกา
หวัดดีปีใหม่ทุกคนเลยค่ะ วันปีใหม่...นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า Happy Time จริงๆ อย่างครอบครัวของอาเกาก็มีโอกาสได้ต้อนรับครอบครัวของน้องชายที่อุตส่าห์ขับรถมาไกลจากกรุงเทพฯ เรียกว่าได้น้องชายทำเซอร์ไพรส์ให้กับป๋ากับหม่ะมั่กมาก (คนแก่ก็เป็นยังงี้แหล่ะ แค่ลูกหลานมาเยี่ยมก็ดีใจจนบรรยายกันไม่ถูก) ซ...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1246
Ico48

ชอบ

Ico48
หรรษา 2556 ขอให้ขบขัน
ใน สารพัน_สรรหา
โดย ศรีนรา
ลาปี 55 เ ชิ ญ ห ร ร ษ า ใ น ปี 56 มอบให้กับ พลพรรคชาวแชร์ ศรีนรา.ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1651
Ico48

ชอบ

Ico48
ของขวัญปีใหม่ให้ตัวเอง
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
2 มกราคม 2556 ฟ้าครึ้มแต่เช้า แต่ม.อ.กลับเข้าสู่สถานะเดิมที่รถเนื่องแน่นแล้ว รปภ.ทำงานหนักในการปล่อยรถให้ผ่านเข้าม.อ.อย่างรวดเร็ว เริ่มงานในปีใหม่ด้วยการประชุมทีมวิจัยในบรรยากาศที่ครึ่งหลับครึ่งตื่น เพราะสมาชิกยังมาไม่เต็มที่ ปีใหม่ 1 ม.ค. 2556 นี้ผมก็ซื้อของขวัญให้ตัวเองเป็นหนังสือ 2 เล...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1155
Ico48

ชอบ

Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: บันทึกเราเอง - บันทึกดาราราย - บันทึกแรกปี ๒๕๕๖
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ผมกำลังคิดเหมือนกันว่าจะมีใครมารอลุ้นปีใหม่ในวงแชร์บ้าง ผมกำลังคิดว่าผมจะตัดสินใจอย่างไรดีระหว่างการเขียนบันทึกข้ามปีเหมือนอย่างที่ท้าวแชร์เขียนไว้ในอนุทิน หรือผมจะเขียนบันทึกเป็นบันทึกท้ายสุดของปี ๒๕๕๕ ดี หรือจะปล่อยเป็นบันทึกแรกของปี ๒๕๕๖ ดี ผมมีเวลาคิดไม่กี่นาที ผมเริ่มเขียนบันทึกในขณะที่เห...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1179
02 มกราคม 2556
Ico48

รับพรปีใหม่ค่ะ

ร่วมนำใช้ ด้วยหัวใจที่มีความหวัง ร่วมกันค่ะ

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

สวัสดีปีใหม่ค่ะ