นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

My Activities

12 May 2012
Ico48
Small_p1060143
Assumption Cathedral
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 851
11 May 2012
Ico48
เดินหลงทางกลางนครมอสโก (Moscow, Russia)
in “ใครว่าเมืองนอกน่าอยู่” -- sheep sheep
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
ผมกลับจากการนำเสนองานวิจัยที่ the 12nd IAMB conference ที่กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ต้องมาต่อเครื่องที่นครมอสโก (Moscow) ประเทศรัสเซีย (Russia) โดยใช้บริการของสายการบิน Russian Aeroflot ซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติรัสเซีย สนามบินที่เป็นฐานของสายการบิน Russian Aeroflot คือ Sheremetyevo Airport บ...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 3991
Ico48
Small_p1060027
Moscow
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 849
Ico48
Small_p1060206
Metro Moscow
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1055
Ico48
Small_p1060279
Aeroexpress
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1089
Ico48
Small_p1060277
Aeroexpress
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 925
Ico48
Small_p1060271
Metro Moscow
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 941
Ico48
Small_p1060225
Red Square
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 776
Ico48
Small_p1060213
Moscow Kremlin
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 914
Ico48
Small_p1060176
Moscow Kremlin
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 825
Ico48
Small_p1060164
Moscow Kremlin
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1144
Ico48
Small_p1060140
Moscow Kremlin
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 895
Ico48
Small_p1060139
Moscow Kremlin
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1286
Ico48
Small_p1060134
Moscow Kremlin
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 969
Ico48
Small_p1060129
Moscow Kremlin
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 900
Ico48
Small_p1060127
Moscow Kremlin
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1154
Ico48
Small_p1060116
Moscow Kremlin
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1053
Ico48
Small_p1060094
Red Square
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 936
Ico48
Small_p1060087
Red Square
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 726
Ico48
Small_p1060076
Red Square
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 713