นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

My Activities

19 May 2012
Ico48
Small_p1030414
ACADEMIE NATIONALE DE MUSIQUE
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1334
Ico48
Small_p1030345
แม่น้ำแซน (la Seine)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1235
Ico48
Small_p1030313
แม่น้ำแซน (la Seine)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 968
Ico48
Small_p1030376
ประตูชัย อาร์ก ทริออมฟ์ (Arc De Triomphe, Paris, France)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1116
Ico48
Small_p1030361
ประตูชัย อาร์ก ทริออมฟ์ (Arc De Triomphe, Paris, France)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1839
Ico48
Small_p1030357
ประตูชัย อาร์ก ทริออมฟ์ (Arc De Triomphe, Paris, France)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1179
Ico48
Small_p1030347
ประตูชัย อาร์ก ทริออมฟ์ (Arc De Triomphe, Paris, France)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1059
Ico48
Small_p1030437
รถไฟฟ้าปารีส (Métro de Paris)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 880
Ico48
Small_p1030431
รถไฟฟ้าปารีส (Métro de Paris)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 916
Ico48
Small_p1030885
สนามบินปารีส ชาร์ลส์ เดอ โกล (Paris CDG)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1716
Ico48
Small_p1030511
พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1112
Ico48
Small_p1030503
พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1463
Ico48
Small_p1030502
พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1904
Ico48
Small_p1030461
พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 968
Ico48
Small_p1030287
พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1072
Ico48
Small_p1030250
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 843
Ico48
Small_p1030232
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 950
Ico48
Small_p1030222
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 788
Ico48
Small_p1030154
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1098
Ico48
Small_p1030150
รถไฟฟ้าปารีส (Métro de Paris)
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 804