นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

My Activities

02 June 2013
Ico48
ตัวอย่างการเขียน "อภิปรายผลการวิจัย" ที่ใครๆ ก็ทำได้ง่ายๆ
in เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
บันทึกที่แล้ว ผมได้อธิบายหลักการพื้นฐานของการอภิปรายผลการวิจัย แต่นักศึกษาบางท่านอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ “แจ่ม” งั้นบันทึกนี้เรามาต่อกันด้วย ตัวอย่างของเขียนการอภิปรายผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ครับ จากตัวอย่างนี้ น่าจะทำให้นักศึกษา “เห็นภาพ” ชัดเจนขึ้น โดยปกติเราอาจจะเห็น &ldq...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 21225
Ico48
จรัสศรี นนทรักษ์, จิตรกร จุฑามณี, จุฑามาศ ศรีเงินถม, จุฑามาศ หยีราเหม, พรทิพย์ แก้วคำกอง, วิภาดา จันทร์ชู, สัปปุริส แซ่ชี, สุฮัยดีย์ อาแว, อัญชลิกา พลัดเมือง, อิษราภรณ์ ล่องเพ็ง และ สุวิต ศรีไหม. (2553) พฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร์พกพาของนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, การประชุมระดับชาติด้านบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2, หาดใหญ่, ประเทศไทย, 21 พฤษภาคม 2553.
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 584
01 June 2013
Ico48
การอภิปรายผลการวิจัย ยาขมสำหรับใครๆ อีกหลายคน
in เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
'จารย์ขา หนูไปไม่ถูกแล้วค่ะ วิชาวิจัยทางธุรกิจ ซึ่งเป็นวิชาแกนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาพัฒนาธุรกิจ นำมาซึ่งบทสนทนาที่น่าเห็นอกเห็นใจได้หลายๆ ครั้ง กว่าที่โครงงานวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์ การอภิปรายผลการวิจัย ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนหนึ่งของการวิจัยที่นักศึกษา "ไปไม่เป็น" แต่คงไม่ใช่นักศึกษาระดั...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 2006
Ico48
ไปเล่น Ski กันมั๊ยครับ (แต่ไม่ต้องมาชวนผมนะ)
in “ใครว่าเมืองนอกน่าอยู่” -- sheep sheep
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
ปลายปีที่ผ่านมาได้กลับไปนิวซีแลนด์อีกครั้ง เพื่อทำภาระกิจของนักศึกษาปริญญาเอกให้เสร็จสิ้น หลังจากรอแล้วรออีกมาประมาณเกือบสามปีหลังจากส่งเล่มวิทยานิพนธ์ รวมระยะเวลาเรียนกับระยะเวลารอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ Lincoln University น่าจะกินระยะเวลาประมาณ 6 ปี เหนื่อยใจไปแล้วหลายรอบครับ กว...
Flowers: 7 · Comments: 3 · Read: 1912
Ico48
Small_suwit_on_board
Suwit บนลานสกี
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 571
Ico48
Small_ski_field_2
Mt Hutt Ski field
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 482
Ico48
Small_ski_field_1
Ski field
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 464
Ico48
Small_on_the_but
บนรถขึ้นไป Mt Hutt
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 477
Ico48
Small_mt_hutt_station
Mt Hutt
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 616
Ico48
Small_methven_station
รอขึ้นรถไป Mt Hutt ที่ Methven
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 390
Ico48
Small_first_aid
การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบน Mt Hutt
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 491
Ico48
Small_canola_field
Canola Field
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 344
31 May 2013
Ico48
กับดัก Competency
in เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
พวกเราในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คงจะคุ้นเคยกับคำว่า "สมรรถนะ" หรือ competency มาพอสมควรแล้วนะครับ ซึ่งในการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร ผู้บริหารอาจจะกำหนดระดับความคาดหวังว่า "ตำแหน่ง" นี้ ควรจะมีสมรรถนะอะไรบ้างและสมรรถนะดังกล่าวควรอยู่ใน "ระดับ" ใด และเมื่อถึงเวลาก็จะประเมินว่าบุคลากรมีระดับสมร...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1095
14 May 2013
Ico48

ต้องขอโทษคุณ anantaya ด้วยครับ ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับไฟล์ที่ฝากไว้กับ share.psu.ac.th เพราะไฟล์ที่ฝากไว้หายไป เลยไม่สามารถดาวโหลดได้

02 May 2013
Ico48

Likes

Ico48
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อแผ่นของเครื่องพิมพ์
in IT4Works
By panyarak
เราเคยตั้งคำถามว่า ค่าใช้จ่ายต่อหน้าในการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แต่ละแบบเป็นสักเท่าไร... ปัจจุบันเราจะเห็นหน่วยงานต่างๆ ให้บริการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ในราคาประมาณแผ่นละ 1 บาท แต่เมื่อสัก 2 ปีที่แล้ว ผมมีโอกาสไปดูงานที่สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ของ มข. ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตึกเดียวกับสำนักวิท...
Flowers: 6 · Comments: 12 · Read: 12599
29 June 2012
Ico48

Likes

Ico48
ชีวิตที่มีแต่ "ได้ค่ะ"
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
โซนชีวิตดิฉันจะประมาณนี้ "ได้ค่ะ" "ได้ค่ะ" วันนี้วันเดียวได้ค่ะตั้ง 18 ครั้ง...ตั้งแต่เช้าดิฉันยัง งังเงีย งัวเงียแอบ"งีบหลับ"หลังจากส่งลูกขึ้นรถ เพื่อนโทรมาขอคุยด้วย(นาน ๆ)ช่วยจัดเวลาให้หน่อย ได้ค่ะ รอสัก 5 วันได้หรือเปล่าหรืออาจนานกว่านั้นถ้าไม่บอกธุระที่จะคุย สุดท้ายนัดกันไม่ลงตัวเพราะเธอไม่บอ...
Flowers: 8 · Comments: 3 · Read: 1993
Ico48

Likes

Ico48
จากกล่องโฟมเหลือใช้.....กลายมาเป็นห้องมืดที่ไม่ธรรมดา
in science-equipment
By DaDa
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้บริการทดสอบที่หลากหลายทั้้งด้านเคมี ด้านวิเคราะห์โครงสร้าง ด้านชีวโมเลกุล สอบเทียบ หรือแม้แต่การซ่อมเครื่องมือ หนึ่งในหลายๆบริการที่รับทดสอบคือ การหาค่าไอโอดีนในตัวอย่างน้ำมัน น้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันปาล์มดิบ เป็นต้น ค่าไอโอดีน (Iodine number หรือ Iodine value ; I.N. ...
Flowers: 10 · Comments: 2 · Read: 3552
Ico48

Likes

Ico48
เมื่อเรื่องบังเอิญเกิดขึ้น
in ....แจ่มใส....
By DaDa
ช่วงนี้รู้สึก จิตใจ อ่อนแอ ดาจึงจำเป็นต้อง หันไปพึงพา แจ่มใส แจ่มใสเป็นเสมือนเพื่อนที่สร้างกำลังแรงใจให้เสมอไม่ว่าสุข ทุกข์ แจ่มใส ก็ยังคง แจ่มใส เสมอ... แจ่มใส บอกว่า .. ว่ากันว่า..เวลาเปลี่ยน คนก็เปลี่ยน นั่นจึงทำให้เราอยากรู้เหลือเกินว่า... แล้วคนที่รักกันมากๆล่ะ..เมื่อเวลาผ่านไป ห้าปี...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1993
Ico48

เป็นประโชน์มากครับ

เคยใช้งาน Zotero หยุดไปพักนึง ตอนนี้กำลังจะเริ่มใช้อีกครั้งครับ