นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

ความเคลื่อนไหวของฉัน

06 สิงหาคม 2556
Ico48
How to Write a Conclusion - การเขียนบทสรุป [ปิดฉากสุดท้ายของบทความวิจัย]
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
นักวิจัยสังคมศาสตร์อย่างเราๆ พยายามเขียนบทความวิจัยมาตั้งนานสองนาน จนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายของบทความวิจัยแล้ว ประมาณว่า อีกนิดเดียวก็จะจบบทความได้แล้ว แต่...บางครั้ง ก็มีปัญหาครับว่าจะเขียนบทสรุป (conclusions) อย่างไรให้สวยงาม สรุป [ก.] ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องเป็นประเด็นๆ ไป [น.] ประเด็นย่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 11196
01 สิงหาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ เยี่ยม นักสร้างสุของค์กร สำนักงานอธิการบดี ม.อ.หาดใหญ่
ใน Happy Workplace
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยม ให้กำลังใจ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจาก นักสร้างสุของค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี เมตตา ชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม สุนันท...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 3497
Ico48
นักวิจัยสังคมศาสตร์มือใหม่เลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์อย่างไร [คำแนะนำฉบับเอาใจมหาวิทยาลัย]
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ผมได้พูดคุยกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักวิจัยสังคมศาสตร์ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักวิจัยจากวิทยาเขตอื่นๆ เป็นครั้งคราวและบางครั้งได้มีโอกาสบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ตีพิมพ์งานวิชาการทางสังคมศาสตร์ นักวิจัยสายวิทยาศาสตร์มี tradition มายาวนาน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2615
29 กรกฎาคม 2556
Ico48

เป็นความก้าวหน้าที่น่าประทับใจครับ

Ico48

ชอบ

Ico48
คณะวทท. จะเข้า AEC ผ่านนักศึกษาต่างชาติ
ใน เรื่องราวเล่าขานตัวตน เปปนสุขเศร้าเคล้าไป....
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เมื่อสัปดาห์กว่าๆ ที่แล้ว คณะวทท. ม.อ.ปัตตานี ของเราได้รับการประเมินคุณภาพภายในจำนวน 2 วันเต็มๆ และสุดท้ายก็ผ่านการประเมินด้วยคะแนนที่พอใจ ในระหว่างการนำเสนอของผู้บริหารนั้น คณบดีเป็นผู้นำเสนอภาพรวมของคณะด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจ เร้าอารมณ์ น่าเชื่อถือ ทำให้การฟัง 20 นาที ไม่มีใค...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1823
26 กรกฎาคม 2556
Ico48
การเขียน "บทนำ - Introduction" [The CARS, Create A Research Space]
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
การเขียนบทความวิชาการ รายงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ให้น่าอ่านตั้งแต่บทแรกดูเป็นเรื่องที่ท้าทายนักวิจัยและนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับ บทแรกจะเป็นหลักประกันครับว่าเนื้อหาส่วนที่เหลือจะน่าสนใจเพียงใด ถ้าบทแรกก็น่าเบื่อซะแล้ว บทอื่นๆ คงไม่ต้องพูดถึง บทแรกเป็นส่วนที่ทำให้ผู้อ่านตื่นเต้นไปกับคำบอ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 12874
18 กรกฎาคม 2556
Ico48

WOW.

ยิ่งรู้ยิ่งเรียนรู้ว่าเราล้าหลังมั๊กๆ

Thx

Ico48

ชอบ

Ico48
หาที่มาของภาพได้ง่ายๆด้วย Google ค่ะ
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ได้รู้เทคนิคนี้มาแล้วคิดว่าน่าเอามาบอกต่อกันเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มักจะต้องนำเสนองานด้วยสไลด์แล้วใส่รูปภาพ ในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาต้องระมัดระวังในการเป็นแบบอย่างที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น จะเอารูปภาพอะไรมาใช้ก็ต้องอ้างที่มาให้ชัดเจน และต้องมั่นใจว่าเราไม่ได้เอารูปที่ไม่ได้ร...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2147
Ico48

ชอบ

Ico48
ค่าตำแหน่งทางวิชาการไปข้างหน้า ไม่ใช้ถอยหลัง 2. แบบอย่างและการสร้างค่างาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ระบบศาสตราจารย์ ประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นเหมือนหัวหน้าหน่วยวิจัยในศาสตร์ที่เป็นศาสตราจารย์ ด้วยการนำไปสร้างคนซึ่ง ต้องหาทุนวิจัย สร้างห้องปฏิบัติการที่ต้องสร้างผลงานตามโครงการวิจัย ต้องดูแลจัดการเรียนการสอนนักศึกษาทุกระดับ ทั้งปริญญตรี โท และเอก มีหน้าที่พัฒนาทีมงาน สร้างอาจารย์ให้เป็นผู้ช่วย ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 910
Ico48

ชอบ

Ico48
เพิ่งรู้จากบันทึกท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ว่า คนญี่ปุ่นเห็นคุณค่าของหนังสือแจกงาน...
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 7
Ico48

ขอบคุณมากครับสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและความใจกว้างของศูนย์ฯ

ระบบเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ ครับกับองค์กร

การที่ศูนย์ฯ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านการบริการคงไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความบังเอิญแน่ๆ ครับ

สำหรับผมพอจะรู้ครับว่า ทำไม

ระบบดี + คนดี ย่อมดีแน่นอนครับ

Ico48

ชอบ

Ico48
องค์กรจำเป็นต้องมีระบบคุณภาพหรือไม่?
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
อังคาร 16 ก.ค. 56 ผมได้ต้อนรับคณะทำงานจากหน่วยงานบริการวิชาการ จากวิทยาเขตสุราษฎร์ นำทีมโดยคนคุ้นเคย อ.สุวิต ศรีไหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคำถามหนึ่งที่โดนถามมาคือ จำเป็นไหมที่หน่วยบริการวิชาการจะต้องขอการรับรอง ISO 9001? ผมตอบไปอย่างไม่ลังเลใจเลยว่า จำเป็นมาก เพราะการมีระบบจะทำ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1095
23 มิถุนายน 2556
Ico48
หมู่บ้านไอนุ (Ainu Kotan Village) ย่อส่วนประวัติศาสตร์ไว้ในหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์
ใน “ใครว่าเมืองนอกน่าอยู่” -- sheep sheep
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
เกาะฮอกไกโดเป็นที่อยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองเดิมของชาวไอนุ (ข้อมูลจากเว็บหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจบอกว่ารัฐสภาญี่ปุ่นเพิ่งยอมรับว่าชาวไอนุเป็นชนพื้นเมืองของญี่ปุ่นเมื่อปี 2551 นี่เอง) ปัจจุบันชาวไอนุได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันของชาวญี่ปุ่นอย่างแยกกันไม่ออกแล้ว หมู่บ้านไอนุที่เร...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 6851
Ico48
Small_p1080392
หมู่บ้านไอนุ
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1132
Ico48
Small_dsc00193
หมู่บ้านไอนุ
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1412
Ico48
Small_dsc00174
หมู่บ้านไอนุ
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1508
Ico48
Small_p1080413
หมีสีน้ำตาล
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 951
Ico48
Small_p1080395
หมู่บ้านไอนุ
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 902
Ico48
Small_p1080387
เทพเจ้าไอนุ
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 803
Ico48
Small_p1080385
หมู่บ้านไอนุ
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 912