นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

My Activities

01 November 2011
Ico48
โครงการสอนรายวิชา 926-343 วิจัยธุรกิจ
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 728
Ico48
แนวปฏิบัติในการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยนักศึกษา
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 890
Ico48
รูปแบบการเขียนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 821
30 October 2011
Ico48

ตัวอย่างการยืนยันการลงทะเบียน

ชื่อ: นายทานตะวัน สีเหลืองทอง (ใส่ชื่อ-นามสกุลของคุณเอง)

รหัสนักศึกษา: 5104610777 (ใส่รหัสนักศึกษาของคุณเอง)

วิชาและตอนเรียน: 926-403 การจัดการกลยุทธ์และนโนบายธุรกิจ ตอนเรียน 02 (ใส่ชื่อวิชาและตอนเรียนของคุณ)

ชื่อสมาชิก: ล.ลิงไต่หลังแกะ (ใช้ชื่อสมาชิกที่คุณลงทะเบียนใว้กับ http://www.learners.in.th แล้ว)

URL: http://www.learners.in.th/blogs/posts/xxxx (ใช้ url อันเป็นที่ตั้งของ Blog คุณใน http://www.learners.in.th โดยกรุณาทำ link ของ url ที่ผมสามารถเชื่อมโยงไปดูได้เลย)

Ico48
ปลูกต้นไม้ในใจคน: ความสำเร็จใดๆ ในชีวิต คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความเอาใจใส่
in เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
กิจกรรมเสริมรายวิชาการจัดการกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ ปลูกต้นไม้ในใจคน: ความสำเร็จใดๆ ในชีวิต คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความเอาใจใส่ แนวคิดหลัก: ต้นไม้คือชีวิต ชีวิตหนึ่งๆ ก็เป็นดังต้นไม้ที่แทงหน่อ ผลิช่อ ให้ดอก ออกผล และผ่านร้อน ฝน หนาว ตามฤดูกาล ต้นไม้ที่เราปลูกก็เหมือนเป็นชีวิตหนึ่งที่ต้องด...
Flowers: 7 · Comments: 820 · Read: 87463
29 October 2011
Ico48

น่าเห็นใจคุณพลับพลึงครับ ไม่มีทางออกไหนเลยที่ไม่เสี่ยง

เป็นกำลังใจให้นะครับ

สู้ สู้

26 June 2011