นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

My Activities

29 June 2020
Ico48
Small_absent1
หน้าจอ-ลาในวันหยุดราชการ
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 99
Ico48
การรายงานผลและประเมิน รอบประเมินปี 2563 ผู้ดูแลระบบต้องจัดการอะไรบ้าง?
in เทคนิคการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
By Support จ๋า...
ใกล้ถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำในรอบการประเมินที่ 2/2563 และครบรอบการประเมินประจำปี 2563 กันแล้วนะคะ การประเมินผลบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในแต่ละหน่วยงานนั้น ส่วนใหญ่ได้ทำการประเมินผลผ่านระบบ Competency online และ TOR onlineซึ่งขณะนี้ ระบบปิดการใช้ง...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 95
Ico48
Small_newitem182
หน้าจอ-เพิ่มกรรมการประเมิน
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 100
Ico48
Small_newitem465
หน้าจอ-รายชื่อใบประเมินที่เปลี่ยนกรรมการ
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 88
Ico48
Small_newitem464
หน้าจอ-เลือกใบประเมิน
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 80
Ico48
Small_newitem460
หน้าจอ-เลือกกรรมการประเมินกลุ่มใหม่
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 84
Ico48
Small_newitem471
หน้าจอเพิ่ม-ลบรายชื่อกรรมการในระบบ Competency online
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 69
Ico48
Small_editcomm
หน้าจอ-แก้ไขกรรมการในระบบ competency online
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 59
23 June 2020
Ico48
วิธีการลาคาบเกี่ยวกับวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม
in ปัญหานี้มีทางออก : ระบบ MIS-DSS by ศูนย์คอม
By Support จ๋า...
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอชอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา นั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมสำหรับบุคลากรที่อยู่ในวิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเข...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 78
Ico48
Small_calendar
ปฏิทินการลา
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 90
Ico48
วิธีลาคร่อมวันตรุษจีน
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 90
10 June 2020
Ico48
มีอะไรใหม่บ้าง?ในรอบประเมินปี 2563
in เทคนิคการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
By Support จ๋า...
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลแบบใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นรอบประเมินปี 2563 นั้นในส่วนของผู้รับการประเมินอย่างเรา ก็จะต้องรับทราบข้อมูลและปรับตัวกันสักเล็กน้อย ในการประเมินผลเราใช้การประเมิน Online ผ่านระบบ TOR และ Competency Online ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนหน้าจอที่ใช้งานใ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 100
27 March 2020
Ico48
Small_off_prof
ข้าราชการสายวิชาการ
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 205
Ico48
Small_emp_prof
พนักงานสายวิชาการ
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 201
Ico48
Small_emp_staff
พนักงาน_สายสนับสนุน
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 202
Ico48
Small_off_staff
หน้าจอ-ขรก_สายสนับสนุน
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 187
03 January 2020
Ico48
ระบบ TOR Online - วิธีเช็คข้อความที่กรอกว่ายาวเกินความจำเป็นหรือไม่?
in เทคนิคการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
By Support จ๋า...
หลายๆท่าน อาจเคยเจอปัญหาที่ว่า กรอกภาระงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง แล้วบันทึกไม่ได้ มีข้อความแจ้งเตือนว่า “กรุณากรอกไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร” (ดังรูป) ทั้งที่มีความรู้สึกว่า ข้อความของเราก็ไม่ได้ยาวสักหน่อย เคยกรอกยาว 1 หน้า A4 ก็ยังกรอกได้ แต่วันนี้ทำไมจึงมีข้อความแจ้งเตือนล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 370
Ico48
Small_tor6
ตัวอย่าง2-วางข้อความแล้วกดคืนปุ่ม tag
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 253
Ico48
Small_tor5
ตัวอย่าง1-กดปุ่ม tag แล้ววางข้อความ
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 307
Ico48
Small_tor4
หน้าจอ-tag
By Support จ๋า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 229