นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

29 มิถุนายน 2563
Ico48
Small_absent1
หน้าจอ-ลาในวันหยุดราชการ
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 263
Ico48
การรายงานผลและประเมิน รอบประเมินปี 2563 ผู้ดูแลระบบต้องจัดการอะไรบ้าง?
ใน เทคนิคการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดย Support จ๋า...
ใกล้ถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำในรอบการประเมินที่ 2/2563 และครบรอบการประเมินประจำปี 2563 กันแล้วนะคะ การประเมินผลบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในแต่ละหน่วยงานนั้น ส่วนใหญ่ได้ทำการประเมินผลผ่านระบบ Competency online และ TOR onlineซึ่งขณะนี้ ระบบปิดการใช้ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 281
Ico48
Small_newitem182
หน้าจอ-เพิ่มกรรมการประเมิน
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 282
Ico48
Small_newitem465
หน้าจอ-รายชื่อใบประเมินที่เปลี่ยนกรรมการ
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 225
Ico48
Small_newitem464
หน้าจอ-เลือกใบประเมิน
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 219
Ico48
Small_newitem460
หน้าจอ-เลือกกรรมการประเมินกลุ่มใหม่
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 214
Ico48
Small_newitem471
หน้าจอเพิ่ม-ลบรายชื่อกรรมการในระบบ Competency online
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 188
Ico48
Small_editcomm
หน้าจอ-แก้ไขกรรมการในระบบ competency online
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 175
23 มิถุนายน 2563
Ico48
วิธีการลาคาบเกี่ยวกับวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม
ใน ปัญหานี้มีทางออก : ระบบ MIS-DSS by ศูนย์คอม
โดย Support จ๋า...
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอชอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา นั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมสำหรับบุคลากรที่อยู่ในวิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 188
Ico48
Small_calendar
ปฏิทินการลา
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 195
Ico48
วิธีลาคร่อมวันตรุษจีน
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 221
10 มิถุนายน 2563
Ico48
มีอะไรใหม่บ้าง?ในรอบประเมินปี 2563
ใน เทคนิคการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดย Support จ๋า...
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลแบบใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นรอบประเมินปี 2563 นั้นในส่วนของผู้รับการประเมินอย่างเรา ก็จะต้องรับทราบข้อมูลและปรับตัวกันสักเล็กน้อย ในการประเมินผลเราใช้การประเมิน Online ผ่านระบบ TOR และ Competency Online ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนหน้าจอที่ใช้งานใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 204
27 มีนาคม 2563
Ico48
Small_off_prof
ข้าราชการสายวิชาการ
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 330
Ico48
Small_emp_prof
พนักงานสายวิชาการ
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 310
Ico48
Small_emp_staff
พนักงาน_สายสนับสนุน
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 308
Ico48
Small_off_staff
หน้าจอ-ขรก_สายสนับสนุน
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 288
03 มกราคม 2563
Ico48
ระบบ TOR Online - วิธีเช็คข้อความที่กรอกว่ายาวเกินความจำเป็นหรือไม่?
ใน เทคนิคการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดย Support จ๋า...
หลายๆท่าน อาจเคยเจอปัญหาที่ว่า กรอกภาระงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง แล้วบันทึกไม่ได้ มีข้อความแจ้งเตือนว่า “กรุณากรอกไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร” (ดังรูป) ทั้งที่มีความรู้สึกว่า ข้อความของเราก็ไม่ได้ยาวสักหน่อย เคยกรอกยาว 1 หน้า A4 ก็ยังกรอกได้ แต่วันนี้ทำไมจึงมีข้อความแจ้งเตือนล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 502
Ico48
Small_tor6
ตัวอย่าง2-วางข้อความแล้วกดคืนปุ่ม tag
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 364
Ico48
Small_tor5
ตัวอย่าง1-กดปุ่ม tag แล้ววางข้อความ
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 405
Ico48
Small_tor4
หน้าจอ-tag
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 330