นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

My Activities

25 May 2017
Ico48
Small_1president_fnr008
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 260
Ico48
Small_1president_fnr6
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 365
Ico48
Small_1president_fnr5
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 350
Ico48
Small_1president_fnr04
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 375
Ico48
Small_1president_fnr3
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 282
Ico48
Small_1president_fnr03
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 317
Ico48
Small_1president_fnr2
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 236
Ico48
Small_1president_fnr02
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 441
Ico48
Small_1president_fnr1
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 512
Ico48
Small_1president_fnr01
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 236
24 May 2017
Ico48
ท่านนายกรัฐมนตรี chicken dance
in ตลาดเกษตรม.อ.
By ศรีนรา
ท่านนายกรัฐมนตรี chicken dance ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับช่วงเวลาออกกำลังกายทุกวันพุธ ..chicken dance
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1369
23 May 2017
Ico48

Likes

Ico48
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การตลาดเป็นการจัดการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งคุณภาพและปริมาณ คือทำ supply ให้ตรงกับ demand การเกษตรธรรมชาติที่อาศัยการผลิตตามธรรมชาติ มักทำให้มีผลผลิตมากกว่าความต้องการ สิ่งที่ตามมาคือราคาตกต่ำเพราะของมีมาก แข่งกันขาย อยากขายให้ได้เงินมากจึงเพิ่มปริมาณการผลิต จึงยิ่งทำให้มีผล...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1641
22 May 2017
Ico48

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เดินทางมาชมสถานที่ตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560


Ico48
Small_prsident05-2
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 580
Ico48
Small_prsident07
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 654
Ico48
นายกรัฐมนตรีเยือน ตลาดเกษตร ม.อ.
in ตลาดเกษตรม.อ.
By ศรีนรา
จากการขับเคลื่อนของประเทศไทย ที่ผู้นำประเทศให้ความสำคัญการก้าวสู่ Thailand 4.0 เพื่อการก้าวเดินของประชาชนคนไทยไปพร้อมๆ กัน วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” ใน ห้อง Conventions Hall ศูนย์ประชุมน...
Flowers: 7 · Comments: 8 · Read: 2846
Ico48
Small_prsident06
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 613
Ico48
Small_prsident05
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 573
Ico48
Small_prsident04
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 334
Ico48
Small_prsident03
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ.
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 388