นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

My Activities

02 September 2011
Ico48
Small_q2554-4
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 463
Ico48
Small_q2554-3
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 591
Ico48
Small_q2554-2
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 587
Ico48
Small_q2554-1
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 465
Ico48
Small_q2553tech
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 478
Ico48
Small_q2553-8
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 535
Ico48
Small_q2553-7
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 493
Ico48
Small_q2553-6
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 398
Ico48
Small_q2553-5
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 504
Ico48
Small_q2553-4
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 552
Ico48
Small_q2553-2
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 599
Ico48
Small_q2553
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 746
01 September 2011
Ico48
มกอช-ม.อ.ร่วมลงนาม "ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้"
in learn
By ศรีนรา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้” ระหว่าง...สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กับ…มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสมศิริบำร...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 2391
Ico48
Small_qsign6
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1007
Ico48
Small_qsign5
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1137
Ico48
Small_qsign4
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 650
Ico48
Small_qsign3
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 676
Ico48
Small_qsign
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1055
Ico48
Small_qsign2
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 922
Ico48
Small_q
Qอาสา
By ศรีนรา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 724