นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

ความเคลื่อนไหวของฉัน

02 กันยายน 2554
Ico48
Small_q2554-4
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 458
Ico48
Small_q2554-3
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 590
Ico48
Small_q2554-2
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 586
Ico48
Small_q2554-1
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 464
Ico48
Small_q2553tech
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 474
Ico48
Small_q2553-8
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 533
Ico48
Small_q2553-7
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 489
Ico48
Small_q2553-6
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 393
Ico48
Small_q2553-5
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 500
Ico48
Small_q2553-4
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 550
Ico48
Small_q2553-2
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 596
Ico48
Small_q2553
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 742
01 กันยายน 2554
Ico48
มกอช-ม.อ.ร่วมลงนาม "ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้"
ใน learn
โดย ศรีนรา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้” ระหว่าง...สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กับ…มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสมศิริบำร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2368
Ico48
Small_qsign6
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1004
Ico48
Small_qsign5
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1133
Ico48
Small_qsign4
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 647
Ico48
Small_qsign3
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 674
Ico48
Small_qsign
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1052
Ico48
Small_qsign2
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 915
Ico48
Small_q
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 723