นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

ความเคลื่อนไหวของฉัน

02 กันยายน 2554
Ico48
Small_q2554-18
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 453
Ico48
Qอาสา ๒๕๕๔
ใน learn
โดย ศรีนรา
โครงการฝึกอบรม ๒๕๕๔..ผ่านพ้นไปเมื่อ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา..ด้วยความต่อเนื่องของการดำเนินการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดทำโครงการ Qอาสา ขึ้น โดยสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหารและการจัดการกระบวนการผลิ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2503
Ico48
Small_q2554-17
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 701
Ico48
Qอาสา ๒๕๕๓
ใน learn
โดย ศรีนรา
โครงการอบรม ๒๕๕๓.. ขอย้อนวันวาน ครั้งเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ กับ โครงการฝึกอบรม Q อาสา ประจำปี ๒๕๕๓ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. จัดในนามของเครือข่ายมหาวิทยาลัยภูมิภาค ภาคใต้ โดยมี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการ Qอาสา มีบทบาทในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2169
Ico48
Small_qas27082011
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 605
Ico48
Small_q2554-16
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 502
Ico48
Small_q2554-15
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 404
Ico48
Small_q2554-14a
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 500
Ico48
Small_q2554-14
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 464
Ico48
Small_q2554-13
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 377
Ico48
Small_q2554-12
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 487
Ico48
Small_q2554-11
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 613
Ico48
Small_q2554-10
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 462
Ico48
Small_q2554-9
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 479
Ico48
Small_q2554-8
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 475
Ico48
Small_q2554-7a
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 475
Ico48
Small_q2554-7
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 697
Ico48
Small_q2554-6
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 462
Ico48
Small_q2554-5a
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 579
Ico48
Small_q2554-5
Qอาสา
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 445