นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

27 เมษายน 2557
Ico48
Happy Family in Japan
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้น ผมได้มีโอกาสไปท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งความฝันของใครหลายๆคน ก่อนหน้านี้ผมเองก็ยังจินตนาการไม่ออก ถึงความสวยงามของภูมิทัศน์ รวมถึงสภาพอากาศ ว่าจะเป็นเช่นไร เอาล่ะครับ เรามาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับ ภาพที่ 1 แสดงร้านค้า ภาพที่ 2 แสดงวัดคิโยมิซึและการแต่งกาย...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1779
Ico48
Small_jp6
jp6
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 573
Ico48
Small_jp5
jp5
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 478
Ico48
Small_jp4
jp4
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 510
Ico48
Small_jp3
jp3
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 546
Ico48
Small_jp2
่jp2
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 502
Ico48
Small_jp1
jp1
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 417
02 เมษายน 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
งานก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการโค
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย นาย สิน พรหมเทพ
หลังจากการดำเนินการก่อสร้างเสร็จไป 1 ชิ้น ต่อด้วยการก่อสร้างอื่นที่กำลังรอคิวตามมาอีกหลายงาน ดังนั้นขอนำภาพการก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการโคที่ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาเล่าสู่กันฟัง บางท่านอาจจะไม่เคยเห็น เพราะพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในฟาร์มสัตวศาสตร์ ดังนั้นจึงขอนำภาพโรงเรือนมาแบ่งปั...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1969
01 เมษายน 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
เงื่อนไขเวลา
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
เมื่อคณะจัดเวทีนำเสนอผลงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลงาน หรือมีแนวปฏิบัติงานที่ดีได้นำเสนอผลงานของหน่วยงานตนเองมาแบ่งปันเทคนิคและแนวปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบ ให้เกิดการต่อยอด และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ผลงานที่นำเสนอผ่านเวทีคุณภาพ จะถูกกำหนดด้วย “เงื่อนไขเวล...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1694
Ico48

ชอบ

Ico48
งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลาง
ใน เกร็ดความรู้จัดซื้อจัดจ้างงานด้านพัสดุ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำราคากลางและเปิดเผยราคากลางทั้งในกรณีงานจ้างก่อสร้าง และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง จะต้องทำความเข้าใจ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1716
25 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
ความคืบหน้าของโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัด พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(ESCO) (ตอนที่2)
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
จากตอนที่ 1 ได้เล่าถึงสาระสำคัญของสัญญาจ้าง กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างและที่ปรึกษาบริหารโครงการของ กฟภ. ค่าจัดการพลังงาน และแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในตอนที่ 2 นี้จะมาเล่าถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง จากแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2557 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการติ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1536
Ico48

ชอบ

Ico48
ความคืบหน้าของโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัด พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(ESCO) (ตอนที่1)
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตามที่คุณไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์ได้เสนอบันทึก ม.อ.ลงนาม กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 255...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1623
09 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
อบรมการใช้รถแทรกเตอร์
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ แต่เนื่องจากเป็นรถแทรกเตอร์คันใหม่ คณะฯ จึงได้ประสานงานกับบริษัท คูโบต้าหาดใหญ่จักรกลจำกัด ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานรถแทรกเตอร์ โดยในช่วงเช้า เป็นการอบรมให้ความรู้ต่างๆ ของรถ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1901
Ico48
Small_img_8124
k-8
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 438
Ico48
Small_toh-2
k-7
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 689
Ico48
Small_toh-1
k-6
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 383
Ico48
Small_to-4
k-4
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 462
Ico48
Small_to-3
k-3
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 377
Ico48
Small_to-2
k-2
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 426
Ico48
Small_to-1
k-1
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 420